<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 13.12.2017 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.calm.md/ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”! <![CDATA[ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”! // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4020&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/ANUN-Consultare-publica-privind-sinteza-problemelor-care-limiteaza-impactul-pe-care-l-poate-avea-reforma-fondului-rutier/ 14.11.2017 13:26 Avizul Congresului Autoritatilor Locale din Moldova (CALM) la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție şi a standardelor generale <![CDATA[Avizul Congresului Autoritatilor Locale din Moldova (CALM) la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție şi a standardelor generale // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3537&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Avizul-Congresului-Autoritatilor-Locale-din-Moldova-CALM-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-integrat-pentru-consumatorii-de-substante-psihoactive-i-pacientii-terapiei-de-substitutie-si-a-standardelor-generale/ 16.02.2017 13:18 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014” // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3489&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-Pentru-aprobarea-modificarilor-si-completarilor-ce-se-opereaza-in-anexa-nr1-la-Hotararea-Guvernului-nr-965-din-17-noiembrie-2014/ 12.01.2017 13:28 Avizul CALM la proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448) <![CDATA[Avizul CALM la proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448) // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3481&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiectul-de-Lege-pentru-completarea-articolului-6-din-Legea-ocrotirii-sanatatii-nr-411-XIII-din-280395-Proiectul-nr-446-si-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-legislative-Proiectul-nr-448/ 09.01.2017 16:45 OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE NIVELUL I ȘI II DE A-ȘI REDUCE VENITURILE ESTE ABUZIVĂ ȘI NECONSITITUȚIONALĂ <![CDATA[OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE NIVELUL I ȘI II DE A-ȘI REDUCE VENITURILE ESTE ABUZIVĂ ȘI NECONSITITUȚIONALĂ // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3368&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/OPINIA-CALM-REDUCEREA-TRANSFERURILOR-GENERALE-DE-LA-BUGETUL-DE-STAT-I-IMPUNEREA-AUTORITAILOR-LOCALE-DE-NIVELUL-I-I-II-DE-A-I-REDUCE-VENITURILE-ESTE-ABUZIVA-I-NECONSITITUIONALA/ 01.11.2016 10:13 Avizul CALM la proiecte de acte normative elaborate in scopul punerii in aplicare a Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice <![CDATA[Avizul CALM la proiecte de acte normative elaborate in scopul punerii in aplicare a Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3112&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiecte-de-acte-normative-elaborate-in-scopul-punerii-in-aplicare-a-Legii-nr131-din-3-iulie-2015-privind-achizitiile-publice/ 11.06.2016 12:34 Avizul CALM la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind delimitarea bunurilor imobile proprietate publica <![CDATA[Avizul CALM la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind delimitarea bunurilor imobile proprietate publica // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3110&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-delimitarea-bunurilor-imobile-proprietate-publica/ 11.06.2016 12:17 Avizul CALM la proiectul instructiunii privind stabilirea hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale si a hotarelor intravilanului localitatii <![CDATA[Avizul CALM la proiectul instructiunii privind stabilirea hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale si a hotarelor intravilanului localitatii // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3111&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiectul-instructiunii-privind-stabilirea-hotarelor-unitatilor-administrativ-teritoriale-si-a-hotarelor-intravilanului-localitatii/ 10.06.2016 12:31 Avizul CALM la proiectul legii cu privire la sistemul de adrese <![CDATA[Avizul CALM la proiectul legii cu privire la sistemul de adrese // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3109&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiectul-legii-cu-privire-la-sistemul-de-adrese/ 10.06.2016 11:43 ADRESAREA CALM Privind proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (privind facilităţile la taxa de aplicare a simbolicii locale pentru obiectele declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”, Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, etc.) <![CDATA[ADRESAREA CALM Privind proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (privind facilităţile la taxa de aplicare a simbolicii locale pentru obiectele declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”, Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, etc.) // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2541&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/ADRESAREA-CALM-Privind-proiectul-de-Lege-pentru-modificare-si-completarea-unor-acte-legislative-privind-facilitatile-la-taxa-de-aplicare-a-simbolicii-locale-pentru-obiectele-declarate-patrimoniu-cultural-national-al-RM-Combinatul-de-Vinuri-Cricova-Combinatul-de-Vinuri-de-Calitate-Milestii-Mici-etc/ 12.11.2015 13:19 ADRESAREA CALM către Ministerul Finanțelor Republicii Moldova privind problemele apărute în legătură cu restituirea impozitului pe venit achitat în plus, din contul bugetelor locale <![CDATA[ADRESAREA CALM către Ministerul Finanțelor Republicii Moldova privind problemele apărute în legătură cu restituirea impozitului pe venit achitat în plus, din contul bugetelor locale // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2369&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/ADRESAREA-CALM-catre-Ministerul-Finantelor-Republicii-Moldova-privind-problemele-aparute-in-legatura-cu-restituirea-impozitului-pe-venit-achitat-in-plus-din-contul-bugetelor-locale/ 04.09.2015 08:17 O nouă tentativă de abuz împotriva comunităților locale și principiilor constituționale ale autonomiei locale! <![CDATA[ O nouă tentativă de abuz împotriva comunităților locale și principiilor constituționale ale autonomiei locale! // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2268&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/O-noua-tentativa-de-abuz-impotriva-comunitatilor-locale-i-principiilor-constitutionale-ale-autonomiei-locale/ 22.07.2015 06:26 Avizul CALM la proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (privind întovărășirile pomicole) <![CDATA[Avizul CALM la proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (privind întovărășirile pomicole) // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2154&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiectul-de-Lege-privind-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-privind-intovarairile-pomicole/ 01.06.2015 10:58 Opinia și propunerile CALM privind politica bugetar - fiscală pentru anul bugetar 2016 <![CDATA[Opinia și propunerile CALM privind politica bugetar - fiscală pentru anul bugetar 2016 // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2109&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Opinia-i-propunerile-CALM-privind-politica-bugetar-fiscala-pentru-anul-bugetar-2016/ 08.05.2015 18:13 Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reglementare a activităţilor de comerţ interior) <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reglementare a activităţilor de comerţ interior) // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2051&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-legislative-reglementare-a-activitatilor-de-comert-interior/ 10.04.2015 15:58 NOTĂ informativă privind suspendarea sau degrevarea alesului local pe perioada companiei electorale <![CDATA[NOTĂ informativă privind suspendarea sau degrevarea alesului local pe perioada companiei electorale // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2048&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/NOTA-informativa-privind-suspendarea-sau-degrevarea-alesului-local-pe-perioada-companiei-electorale/ 10.04.2015 11:15 NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova <![CDATA[NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2020&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/NOTA-INFORMATIVA-privind-incetarea-raporturilor-de-munca-a-directorilor-institutiilor-de-invatamant-publice-conform-Codului-Educatiei-al-Republicii-Moldova/ 31.03.2015 11:28 Aviz în privința proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 -XV din 28.10.2004 cuprivire la formarea bunurilor imobile <![CDATA[Aviz în privința proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 -XV din 28.10.2004 cuprivire la formarea bunurilor imobile // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2007&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Aviz-in-privinta-proiectului-Hotaririi-de-Guvern-pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr-354-XV-din-28102004-cuprivire-la-formarea-bunurilor-imobile/ 23.03.2015 16:47 Propuneri în contextul audierilor publice din 18 martie 2015 - modul de implementare a Legii nr.I40 din 14.06.2013 ”Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți" <![CDATA[Propuneri în contextul audierilor publice din 18 martie 2015 - modul de implementare a Legii nr.I40 din 14.06.2013 ”Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți" // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=2006&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Propuneri-in-contextul-audierilor-publice-din-18-martie-2015-modul-de-implementare-a-Legii-nrI40-din-14062013-Protectia-speciala-a-copiilor-aflati-in-situatie-de-risc-i-a-copiilor-separati-de-parinti/ 23.03.2015 16:09 Nota juridică privind unele aspecte ale implementării noului sistem de finanțe publice locale <![CDATA[Nota juridică privind unele aspecte ale implementării noului sistem de finanțe publice locale // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1868&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Nota-juridica-privind-unele-aspecte-ale-implementarii-noului-sistem-de-finante-publice-locale/ 04.02.2015 17:14 Aviz la Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi funcţionarea organul local de specialitate în domeniul învățămîntului <![CDATA[Aviz la Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi funcţionarea organul local de specialitate în domeniul învățămîntului // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1867&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Aviz-la-Proiectul-Hotararii-de-Guvern-pentru-aprobarea-REGULAMENTULUI-TIP-cu-privire-la-organizarea-si-functionarea-organul-local-de-specialitate-in-domeniul-invatamintului/ 04.02.2015 17:11 Aviz Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea unor Hotărâri de Guvern în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 <![CDATA[Aviz Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea unor Hotărâri de Guvern în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1866&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/AvizProiectul-Hotararii-de-Guvern-privind-modificarea-i-completarea-unor-Hotarari-de-Guvern-in-scopul-asigurarii-Legii-privind-achizitiile-publice-nr-96-XVI-din-13042007/ 04.02.2015 17:02 Aviz la Proiectul Hotarîrii de Guvern privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative <![CDATA[Aviz la Proiectul Hotarîrii de Guvern privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1865&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Aviz-la-Proiectul-Hotaririi-de-Guvern-privind-Registrul-de-stat-al-actelor-normative-ale-autoritatilor-administratiei-publice-locale-i-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative/ 04.02.2015 16:56 Nota juridică privind încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului local (funcționarului public) la împlinirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă <![CDATA[Nota juridică privind încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului local (funcționarului public) la împlinirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1759&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Nota-juridica-privind-incetarea-raporturilor-de-serviciu-ale-secretarului-consiliului-local-functionarului-public-la-implinirea-virstei-necesare-obtinerii-dreptului-la-pensie-pentru-limita-de-virsta/ 25.11.2014 17:39 Nota juridică privind locul autorității executive locale (primar) în sistemul autorităților publice locale (problema ierarhiei autorităților publice locale) <![CDATA[Nota juridică privind locul autorității executive locale (primar) în sistemul autorităților publice locale (problema ierarhiei autorităților publice locale) // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1758&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Nota-juridica-privind-locul-autoritatii-executive-locale-primar-in-sistemul-autoritatilor-publice-locale-problema-ierarhiei-autoritatilor-publice-locale/ 25.11.2014 17:32 OPINIA CALM CU PRIVIRE LA PROIECTUL CODULUI EDUCAȚIEI! <![CDATA[OPINIA CALM CU PRIVIRE LA PROIECTUL CODULUI EDUCAȚIEI! // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1381&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/OPINIA-CALM-CU-PRIVIRE-LA-PROIECTUL-CODULUI-EDUCAIEI/ 12.07.2014 05:46 Aviz la proiectul de lege „Pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 – XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile” <![CDATA[Aviz la proiectul de lege „Pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 – XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile” // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1248&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-lege-Pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr-354-XV-din-28102004-cu-privire-la-formarea-bunurilor-imobile/ 29.05.2014 16:51 Aviz privind proiectul legii pentru modificarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local înregistrat în Parlament cu nr. 467 din 20.11.2013 <![CDATA[Aviz privind proiectul legii pentru modificarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local înregistrat în Parlament cu nr. 467 din 20.11.2013 // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1051&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Aviz-privind-proiectul-legii-pentru-modificarea-prevederilor-art-24-alin-3-din-Legea-nr-768-XIV-din-02022000-privind-statutul-alesului-local-inregistrat-in-Parlament-cu-nr-467-din-20112013/ 07.03.2014 10:59 Avizul CALM privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr. 17 din 24 ianuarie 2014 <![CDATA[Avizul CALM privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr. 17 din 24 ianuarie 2014 // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=1039&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-privind-proiectul-legii-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-inregistrat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova-cu-nr-17-din-24-ianuarie-2014/ 03.03.2014 10:53 Opinia CALM La proiectul legii pentru modificarea și completarea unor legi –nr. 1093 (Politica fiscală pentru anul 2014) <![CDATA[Opinia CALM La proiectul legii pentru modificarea și completarea unor legi –nr. 1093 (Politica fiscală pentru anul 2014) // Avize și Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=887&t=/Procesul-legislativ/Avize-i-Note-informative-CALM/Opinia-CALM-La-proiectul-legii-pentru-modificarea-i-completarea-unor-legi-nr-1093-Politica-fiscala-pentru-anul-2014/ 13.12.2013 10:34