<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 18.03.2019 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2019 http://www.calm.md/Aviz la Hotarîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător <![CDATA[Aviz la Hotarîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4676&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-Hotarirea-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-anexei-nr1-la-Legea-nr-1602011-privind-reglementarea-prin-autorizarea-activitatii-de-intreprinzator/ 08.09.2018 16:24 Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4677&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-de-Guvern-Cu-privire-la-punerea-in-aplicare-a-Legii-nr-1852018-pentru-modificarea-Legii-nr-3552005-cu-privire-la-sistemul-de-salarizare-in-sectorul-bugetar/ 04.09.2018 16:25 OPINIE la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (asistenţa medicală primară) <![CDATA[OPINIE la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (asistenţa medicală primară) // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4675&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/OPINIE-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-asistenta-medicala-primara/ 30.07.2018 16:22 Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi Legea privind statutul municipiului Chişinău) <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi Legea privind statutul municipiului Chişinău) // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4674&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-legislative-Legea-privind-descentralizarea-administrativa-Legea-privind-administratia-publica-locala-si-Legea-privind-statutul-municipiului-Chisinau/ 30.07.2018 16:21 Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea Agenției “Moldsilva” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea Agenției “Moldsilva” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4673&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotaririi-Guvernului-privind-reorganizarea-Agentiei-Moldsilva/ 20.07.2018 16:20 Opinie la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică <![CDATA[Opinie la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4672&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Opinie-la-proiectul-Hotaririi-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-modul-de-delimitare-a-bunurilor-imobile-proprietate-publica/ 20.07.2018 16:18 Aviz la proiectul de Hotărâre de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate <![CDATA[Aviz la proiectul de Hotărâre de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4671&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Hotarare-de-Guvern-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-de-suport-monetar-adresat-familiilorpersoanelor-defavorizate/ 05.07.2018 16:16 Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor articole din Codul funciar nr.282-XII din 25.12.1991 <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor articole din Codul funciar nr.282-XII din 25.12.1991 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4670&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-unor-articole-din-Codul-funciar-nr282-XII-din-25121991/ 29.06.2018 16:15 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4669&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-Privind-modificarea-si-completarea-Hotararii-Guvernului-nr-1167-din-16-octombrie-2008/ 27.06.2018 16:13 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anii de studii 2018-2019” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anii de studii 2018-2019” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4668&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-Cu-privire-la-pregatirea-institutiilor-de-invatamant-pentru-anii-de-studii-2018-2019/ 25.06.2018 16:12 Avizul CALM la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” <![CDATA[Avizul CALM la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4667&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-privind-aprobarea-i-implementarea-Programului-Diaspora-Acasa-Reuete-DAR-13/ 19.06.2018 16:10 Avizul CALM cu privire la Cadrul de Management de Mediu și Social <![CDATA[Avizul CALM cu privire la Cadrul de Management de Mediu și Social // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4666&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-cu-privire-la-Cadrul-de-Management-de-Mediu-i-Social/ 08.06.2018 16:08 Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Hotarîrea Guvernului nr.707 din 12 noiembrie 1993 despre aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor, apărării și cu alte destinații speciale și privind modul de trecere la pierderi a sistemelor de ameliorare și de clasare a terenurilor irigate și desecate în categoria celor neirigate <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Hotarîrea Guvernului nr.707 din 12 noiembrie 1993 despre aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor, apărării și cu alte destinații speciale și privind modul de trecere la pierderi a sistemelor de ameliorare și de clasare a terenurilor irigate și desecate în categoria celor neirigate // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4665&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Avizla-proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-Anexei-nr2-la-Hotarirea-Guvernului-nr707-din-12-noiembrie-1993-despre-aprobarea-regulamentelor-privind-terenurile-destinate-industriei-transportului-telecomunicatiilor-apararii-i-cu-alte-destinatii-speciale-i-privind-modul-de-trecere-la-pierderi-a-sistemelor-de-ameliorare-i-de-clasare-a-terenurilor-irigate-i-desecate-in-categoria-celor-neirigate/ 06.06.2018 16:02 Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4664&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr-131-din-3-iulie-2015-privind-achizitiile-publice/ 31.05.2018 16:00 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020 <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4455&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-Planului-de-actiuni-privind-implementarea-infrastructurii-nationale-de-date-spatiale-pentru-anii-2018-2020/ 24.05.2018 15:28 Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 01 septembrie 2016” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 01 septembrie 2016” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4454&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-de-Guvern-Cu-privire-la-modificarea-si-completarea-Hotararii-Guvernului-nr-1016-din-01-septembrie-2016/ 24.05.2018 12:11 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 16.08.2016 <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 16.08.2016 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4453&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Avizla-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-completarea-Regulamentului-tip-de-exploatare-a-lacurilor-de-acumulareiazurilor-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr977-din-16082016/ 22.05.2018 12:10 Aviz la proiectul Codului funciar <![CDATA[Aviz la proiectul Codului funciar // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4452&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Codului-funciar/ 22.05.2018 12:08 Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative, nr 35 din 14 februarie 2018 (cu titlu de iniţiativă legislativă) <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative, nr 35 din 14 februarie 2018 (cu titlu de iniţiativă legislativă) // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4451&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificare-si-completarea-unor-acte-legislative-nr-35-din-14-februarie-2018-cu-titlu-de-initiativa-legislativa/ 10.05.2018 11:49 Aviz la proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal <![CDATA[Aviz la proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4450&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Ordinului-Ministerului-Finantelor-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-modul-de-anulare-a-obligatiilor-de-anulare-a-obligatiilor-fiscale-care-cad-sub-incidenta-art-172-alin-3-din-Codul-fiscal/ 23.04.2018 11:38 Aviz la proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenției Relați Funciare și Cadastru nr.70 din 04.08.2017 <![CDATA[Aviz la proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenției Relați Funciare și Cadastru nr.70 din 04.08.2017 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4449&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-ordinului-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Instructiunii-cu-privire-la-executarea-lucrarilor-cadastrale-la-nivel-de-teren-aprobata-prin-ordinul-Agentiei-Relati-Funciare-i-Cadastru-nr70-din-04082017/ 17.04.2018 11:37 Aviz la Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile <![CDATA[Aviz la Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4448&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-Proiectul-ordinului-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Instructiunii-cu-privire-la-continutul-i-modul-de-elaborare-a-documentatiei-cadastrale-la-formarea-bunurilor-imobile/ 11.04.2018 11:33 Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4447&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr-131-din-3-iulie-2015-privind-achizitiile-publice/ 10.04.2018 11:31 Aviz la proiectul de lege pentru aprobarea Codului silvic <![CDATA[Aviz la proiectul de lege pentru aprobarea Codului silvic // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4446&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-lege-pentru-aprobarea-Codului-silvic/ 02.04.2018 11:30 Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea mecanismul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea mecanismul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4445&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-legislative-modificarea-mecanismul-de-asigurare-obligatorie-de-asistenta-medicala/ 16.03.2018 11:29 Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (evaluarea strategică de mediu) <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (evaluarea strategică de mediu) // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4444&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificare-si-completarea-unor-acte-legislative-evaluarea-strategica-de-mediu/ 16.03.2018 11:28 AVIZ la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la încetarea Acordului privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război, în legătură cu cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945” <![CDATA[AVIZ la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la încetarea Acordului privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război, în legătură cu cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4443&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/AVIZla-proiectul-Hotararii-Guvernului-Cu-privire-la-initierea-negocierilor-si-aprobarea-semnarii-Protocolului-cu-privire-la-incetarea-Acordului-privind-stabilirea-unor-inlesniri-suplimentare-si-a-ajutorului-material-pentru-participantii-la-marele-Razboi-pentru-Apararea-Patriei-lucratorii-din-spatele-frontului-si-vaduvele-de-razboi-in-legatura-cu-cea-de-a-50-a-aniversare-a-Victoriei-in-Marele-Razboi-pentru-Apararea-Patriei-din-anii-1941-1945/ 14.03.2018 11:27 Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului hidrotehnic <![CDATA[Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului hidrotehnic // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4442&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-Registrului-patrimoniului-hidrotehnic/ 02.03.2018 11:26 Aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor. <![CDATA[Aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor. // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4441&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-hotaririi-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Conceptului-reformei-sistemului-national-de-gestionare-prevenire-i-reducere-a-consecintelor-inundatiilor/ 28.02.2018 11:24 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2028 privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2028 privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4440&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-anii-2018-2028-privind-regionalizarea-serviciului-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ 09.02.2018 11:22