<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 28.05.2018 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2018 http://www.calm.md/ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018 <![CDATA[ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4190&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/ADRESAREA-CALM-privind-Scrisoarea-Consiliului-Concurentei-nr-OTS-0205-79-din-17012018/ 30.01.2018 12:50 Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă <![CDATA[Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4189&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-Legii-nr-435-XVI-din-28-decembrie-2006-privind-descentralizarea-administrativa/ 30.01.2018 12:48 Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor <![CDATA[Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4110&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-legii-de-modificare-i-completare-a-Legii-apelor/ 01.12.2017 16:00 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4109&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-siguranta-constructiilor-hidrotehnice/ 27.11.2017 15:59 ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”! <![CDATA[ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”! // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4020&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/ANUN-Consultare-publica-privind-sinteza-problemelor-care-limiteaza-impactul-pe-care-l-poate-avea-reforma-fondului-rutier/ 14.11.2017 13:26 Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul național de gestionare unitara și coerenta a situației în eventualitatea unui aflux de străini <![CDATA[Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul național de gestionare unitara și coerenta a situației în eventualitatea unui aflux de străini // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4108&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-HG-cu-privire-la-mecanismul-national-de-gestionare-unitara-i-coerenta-a-situatiei-in-eventualitatea-unui-aflux-de-straini/ 06.11.2017 15:58 Aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind integrarea străinilor” <![CDATA[Aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind integrarea străinilor” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4107&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Hotarare-a-Guvernului-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-anii-2017-2018-privind-integrarea-strainilor/ 23.10.2017 15:55 Aviz la proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative, nr. 482 din 09.12.2016 <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative, nr. 482 din 09.12.2016 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4106&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-completarea-unor-acte-legislative-nr-482-din-09122016/ 12.10.2017 15:54 Proiectul HG privind modificarea si completarea legii 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare si proiectul Analizei prelimnare a Impactului de Reglementare <![CDATA[Proiectul HG privind modificarea si completarea legii 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare si proiectul Analizei prelimnare a Impactului de Reglementare // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4105&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Proiectul-HG-privind-modificarea-si-completarea-legii-303-din-13122013-privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-si-proiectul-Analizei-prelimnare-a-Impactului-de-Reglementare/ 29.09.2017 15:45 Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4104&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotaririi-Guvernului-privind-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-normele-de-aplicare-care-stabilesc-modalitatile-tehnice-de-interoperabilitate-i-armonizare-a-seturilor-i-serviciilor-de-date-spatiale-precum-i-termenul-de-implementare/ 25.09.2017 15:42 Aviz la proiectul HG nr. 234 din 25.02.2005 <![CDATA[Aviz la proiectul HG nr. 234 din 25.02.2005 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4103&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-HG-nr-234-din-25022005/ 22.09.2017 15:39 Aviz repetat la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului -tip privind organizarea și funcționarea serviciului teritorial de salvatori și pompieri <![CDATA[Aviz repetat la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului -tip privind organizarea și funcționarea serviciului teritorial de salvatori și pompieri // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4102&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-repetat-la-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-tip-privind-organizarea-i-functionarea-serviciului-teritorial-de-salvatori-i-pompieri/ 18.09.2017 15:36 Aviz la proiectul de lege cu privire la intreprinderea de stat si intreprinderea municipala <![CDATA[Aviz la proiectul de lege cu privire la intreprinderea de stat si intreprinderea municipala // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4101&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-lege-cu-privire-la-intreprinderea-de-stat-si-intreprinderea-municipala/ 14.09.2017 15:33 Aviz la proiectul codului Administrativ <![CDATA[Aviz la proiectul codului Administrativ // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4100&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-codului-Administrativ/ 06.09.2017 15:32 Aviz la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, inregistrat in Parlament cu nr. 218 din 30.06.2017 <![CDATA[Aviz la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, inregistrat in Parlament cu nr. 218 din 30.06.2017 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4099&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-lege-cu-privire-la-modificarea-unor-acte-legislative-inregistrat-in-Parlament-cu-nr-218-din-30062017/ 19.07.2017 15:30 Proiectul HG cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2017-2018 <![CDATA[Proiectul HG cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2017-2018 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4098&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Proiectul-HG-cu-privire-la-pregatirea-institutiilor-de-invatamant-pentru-anul-de-studii-2017-2018/ 17.07.2017 15:27 Aviz la proiectul planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active 2017-2021 <![CDATA[Aviz la proiectul planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active 2017-2021 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4095&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-planului-de-actiuni-privind-implementarea-principiului-imbatranirii-active-2017-2021/ 14.07.2017 07:34 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare" <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare" // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4094&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-a-Guvernului-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-2017-2020-privind-reintegrarea-cetatenilor-Republicii-Moldova-reintori-de-peste-hotare/ 14.07.2017 07:32 Aviz la proiectul codului Administrativ <![CDATA[Aviz la proiectul codului Administrativ // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4093&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-codului-Administrativ/ 04.07.2017 07:31 Aviz la proiectul HG nr. 948 din 25.11.2017 <![CDATA[Aviz la proiectul HG nr. 948 din 25.11.2017 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4092&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-HG-nr-948-din-25112017/ 15.06.2017 07:59 Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare <![CDATA[Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4090&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-HG-cu-privire-la-mecanismul-de-coordonare-a-politicii-de-stat-in-domeniul-diaspora-migratie-i-dezvoltare/ 15.06.2017 07:58 Aviz la proiectul de lege în domeniul reglementarii prin autorizare a activității de întreprinzător <![CDATA[Aviz la proiectul de lege în domeniul reglementarii prin autorizare a activității de întreprinzător // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4089&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-lege-in-domeniul-reglementarii-prin-autorizare-a-activitatii-de-intreprinzator/ 12.06.2017 07:57 Aviz la proiectul de modificare și completare a Codului civil și a legilor conexe <![CDATA[Aviz la proiectul de modificare și completare a Codului civil și a legilor conexe // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4088&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-modificare-i-completare-a-Codului-civil-i-a-legilor-conexe/ 20.04.2017 07:56 Aviz la proiectul de modificare și completare a unor acte cu privire la strategia naționala Antidrog <![CDATA[Aviz la proiectul de modificare și completare a unor acte cu privire la strategia naționala Antidrog // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4087&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-modificare-i-completare-a-unor-acte-cu-privire-la-strategia-nationala-Antidrog/ 19.04.2017 07:54 Aviz la proiectul privind serviciile teritoriale a posturilor de pompieri si salvatori <![CDATA[Aviz la proiectul privind serviciile teritoriale a posturilor de pompieri si salvatori // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4086&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-privind-serviciile-teritoriale-a-posturilor-de-pompieri-si-salvatori/ 07.04.2017 07:53 Aviz la proiectul instrucțiunii cu privire la organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general <![CDATA[Aviz la proiectul instrucțiunii cu privire la organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4085&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-instructiunii-cu-privire-la-organizarea-alimentatiei-copiilor-i-elevilor-in-institutiile-de-invatamant-general/ 21.03.2017 07:50 Aviz la proiectul de lege cu privire la sistemul de adrese <![CDATA[Aviz la proiectul de lege cu privire la sistemul de adrese // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4084&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-lege-cu-privire-la-sistemul-de-adrese/ 27.02.2017 07:49 Aviz la proiectul de lege privind completarea legii monumentelor de for public <![CDATA[Aviz la proiectul de lege privind completarea legii monumentelor de for public // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4083&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-lege-privind-completarea-legii-monumentelor-de-for-public/ 23.02.2017 07:47 Avizul Congresului Autoritatilor Locale din Moldova (CALM) la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție şi a standardelor generale <![CDATA[Avizul Congresului Autoritatilor Locale din Moldova (CALM) la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție şi a standardelor generale // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3537&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Avizul-Congresului-Autoritatilor-Locale-din-Moldova-CALM-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-integrat-pentru-consumatorii-de-substante-psihoactive-i-pacientii-terapiei-de-substitutie-si-a-standardelor-generale/ 16.02.2017 13:18 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=3489&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-Pentru-aprobarea-modificarilor-si-completarilor-ce-se-opereaza-in-anexa-nr1-la-Hotararea-Guvernului-nr-965-din-17-noiembrie-2014/ 12.01.2017 13:28