<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 20.07.2018 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2018 http://www.calm.md/Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020 <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4455&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-Planului-de-actiuni-privind-implementarea-infrastructurii-nationale-de-date-spatiale-pentru-anii-2018-2020/ 24.05.2018 15:28 Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 01 septembrie 2016” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 01 septembrie 2016” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4454&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-de-Guvern-Cu-privire-la-modificarea-si-completarea-Hotararii-Guvernului-nr-1016-din-01-septembrie-2016/ 24.05.2018 12:11 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 16.08.2016 <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 16.08.2016 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4453&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Avizla-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-completarea-Regulamentului-tip-de-exploatare-a-lacurilor-de-acumulareiazurilor-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr977-din-16082016/ 22.05.2018 12:10 Aviz la proiectul Codului funciar <![CDATA[Aviz la proiectul Codului funciar // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4452&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Codului-funciar/ 22.05.2018 12:08 Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative, nr 35 din 14 februarie 2018 (cu titlu de iniţiativă legislativă) <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative, nr 35 din 14 februarie 2018 (cu titlu de iniţiativă legislativă) // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4451&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificare-si-completarea-unor-acte-legislative-nr-35-din-14-februarie-2018-cu-titlu-de-initiativa-legislativa/ 10.05.2018 11:49 Aviz la proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal <![CDATA[Aviz la proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4450&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Ordinului-Ministerului-Finantelor-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-modul-de-anulare-a-obligatiilor-de-anulare-a-obligatiilor-fiscale-care-cad-sub-incidenta-art-172-alin-3-din-Codul-fiscal/ 23.04.2018 11:38 Aviz la proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenției Relați Funciare și Cadastru nr.70 din 04.08.2017 <![CDATA[Aviz la proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenției Relați Funciare și Cadastru nr.70 din 04.08.2017 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4449&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-ordinului-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Instructiunii-cu-privire-la-executarea-lucrarilor-cadastrale-la-nivel-de-teren-aprobata-prin-ordinul-Agentiei-Relati-Funciare-i-Cadastru-nr70-din-04082017/ 17.04.2018 11:37 Aviz la Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile <![CDATA[Aviz la Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4448&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-Proiectul-ordinului-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-Instructiunii-cu-privire-la-continutul-i-modul-de-elaborare-a-documentatiei-cadastrale-la-formarea-bunurilor-imobile/ 11.04.2018 11:33 Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4447&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr-131-din-3-iulie-2015-privind-achizitiile-publice/ 10.04.2018 11:31 Aviz la proiectul de lege pentru aprobarea Codului silvic <![CDATA[Aviz la proiectul de lege pentru aprobarea Codului silvic // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4446&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-lege-pentru-aprobarea-Codului-silvic/ 02.04.2018 11:30 Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea mecanismul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea mecanismul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4445&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-legislative-modificarea-mecanismul-de-asigurare-obligatorie-de-asistenta-medicala/ 16.03.2018 11:29 Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (evaluarea strategică de mediu) <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (evaluarea strategică de mediu) // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4444&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificare-si-completarea-unor-acte-legislative-evaluarea-strategica-de-mediu/ 16.03.2018 11:28 AVIZ la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la încetarea Acordului privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război, în legătură cu cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945” <![CDATA[AVIZ la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la încetarea Acordului privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război, în legătură cu cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4443&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/AVIZla-proiectul-Hotararii-Guvernului-Cu-privire-la-initierea-negocierilor-si-aprobarea-semnarii-Protocolului-cu-privire-la-incetarea-Acordului-privind-stabilirea-unor-inlesniri-suplimentare-si-a-ajutorului-material-pentru-participantii-la-marele-Razboi-pentru-Apararea-Patriei-lucratorii-din-spatele-frontului-si-vaduvele-de-razboi-in-legatura-cu-cea-de-a-50-a-aniversare-a-Victoriei-in-Marele-Razboi-pentru-Apararea-Patriei-din-anii-1941-1945/ 14.03.2018 11:27 Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului hidrotehnic <![CDATA[Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului hidrotehnic // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4442&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-Registrului-patrimoniului-hidrotehnic/ 02.03.2018 11:26 Aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor. <![CDATA[Aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor. // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4441&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-hotaririi-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Conceptului-reformei-sistemului-national-de-gestionare-prevenire-i-reducere-a-consecintelor-inundatiilor/ 28.02.2018 11:24 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2028 privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2028 privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4440&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-anii-2018-2028-privind-regionalizarea-serviciului-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ 09.02.2018 11:22 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei” <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4439&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-Cu-privire-la-modificarea-si-completarea-Hotararii-Guvernului-nr-998-din-20082003-privind-activitatea-serviciului-de-colectare-a-impozitelor-si-taxelor-locale-din-cadrul-primariei/ 07.02.2018 11:21 Aviz la proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 32 din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 32 din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4438&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-articolului-32-din-Codul-transportului-feroviar-nr-309-XV-din-17-iulie-2003/ 02.02.2018 11:10 ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018 <![CDATA[ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4190&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/ADRESAREA-CALM-privind-Scrisoarea-Consiliului-Concurentei-nr-OTS-0205-79-din-17012018/ 30.01.2018 12:50 Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă <![CDATA[Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4189&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Avizul-CALM-la-proiectul-de-Lege-pentru-modificarea-Legii-nr-435-XVI-din-28-decembrie-2006-privind-descentralizarea-administrativa/ 30.01.2018 12:48 Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor <![CDATA[Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4110&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-legii-de-modificare-i-completare-a-Legii-apelor/ 01.12.2017 16:00 Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4109&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-siguranta-constructiilor-hidrotehnice/ 27.11.2017 15:59 ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”! <![CDATA[ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”! // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4020&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/ANUN-Consultare-publica-privind-sinteza-problemelor-care-limiteaza-impactul-pe-care-l-poate-avea-reforma-fondului-rutier/ 14.11.2017 13:26 Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul național de gestionare unitara și coerenta a situației în eventualitatea unui aflux de străini <![CDATA[Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul național de gestionare unitara și coerenta a situației în eventualitatea unui aflux de străini // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4108&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-HG-cu-privire-la-mecanismul-national-de-gestionare-unitara-i-coerenta-a-situatiei-in-eventualitatea-unui-aflux-de-straini/ 06.11.2017 15:58 Aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind integrarea străinilor” <![CDATA[Aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind integrarea străinilor” // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4107&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Hotarare-a-Guvernului-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-anii-2017-2018-privind-integrarea-strainilor/ 23.10.2017 15:55 Aviz la proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative, nr. 482 din 09.12.2016 <![CDATA[Aviz la proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative, nr. 482 din 09.12.2016 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4106&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-de-Lege-pentru-completarea-unor-acte-legislative-nr-482-din-09122016/ 12.10.2017 15:54 Proiectul HG privind modificarea si completarea legii 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare si proiectul Analizei prelimnare a Impactului de Reglementare <![CDATA[Proiectul HG privind modificarea si completarea legii 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare si proiectul Analizei prelimnare a Impactului de Reglementare // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4105&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Proiectul-HG-privind-modificarea-si-completarea-legii-303-din-13122013-privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-si-proiectul-Analizei-prelimnare-a-Impactului-de-Reglementare/ 29.09.2017 15:45 Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4104&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-Hotaririi-Guvernului-privind-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-normele-de-aplicare-care-stabilesc-modalitatile-tehnice-de-interoperabilitate-i-armonizare-a-seturilor-i-serviciilor-de-date-spatiale-precum-i-termenul-de-implementare/ 25.09.2017 15:42 Aviz la proiectul HG nr. 234 din 25.02.2005 <![CDATA[Aviz la proiectul HG nr. 234 din 25.02.2005 // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4103&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-la-proiectul-HG-nr-234-din-25022005/ 22.09.2017 15:39 Aviz repetat la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului -tip privind organizarea și funcționarea serviciului teritorial de salvatori și pompieri <![CDATA[Aviz repetat la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului -tip privind organizarea și funcționarea serviciului teritorial de salvatori și pompieri // Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=6&id=4102&t=/Procesul-legislativ/Avize-Adresari-Declaratii-Note-informative-CALM/Aviz-repetat-la-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-tip-privind-organizarea-i-functionarea-serviciului-teritorial-de-salvatori-i-pompieri/ 18.09.2017 15:36