<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 19.11.2018 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2018 http://www.calm.md/CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4812&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-solutiei-de-ghieu-unic-pentru-implementarea-resursei-informationale-in-domeniul-comertului-numar-unic-92MEI2018/ 30.10.2018 15:59 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4814&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-o-guvernare-deschisa-pentru-ani-2019-2020-numar-unica-4CS2018/ 29.10.2018 16:07 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4813&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-privind-sistemul-unitar-de-salarizare-in-sectorul-bugetar-i-proiectul-de-lege-pentru-executarea-articolului-31/ 26.10.2018 16:01 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea listei zonelor comunitare, identificate ca zone protejate, libere de organismele dăunătoare specificate <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea listei zonelor comunitare, identificate ca zone protejate, libere de organismele dăunătoare specificate // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4815&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-despre-aprobarea-listei-zonelor-comunitare-identificate-ca-zone-protejate-libere-de-organismele-daunatoare-specificate/ 19.10.2018 16:16 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4577&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Regulamentului-privind-modul-de-delimitare-a-bunurilor-imobile-proprietate-publica/ 12.07.2018 17:22 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4497&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-ajustarea-periodica-a-valorii-contractelor-de-achizitii-publice-cu-executare-continua-incheiate-pe-un-termen-mai-mare-de-un-an/ 23.06.2018 17:08 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4412&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-de-suport-monetar-adresat-familiilorpersoanelor-defavorizate/ 05.05.2018 16:39 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4409&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-Cu-privire-la-modificarea-si-completarea-Hotaririi-Guvernului-nr1016-din-01-septembrie-2016/ 27.04.2018 16:25 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4330&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Legii-privind-modificarea-i-completarea-Legii-nr92-din-29052014-cu-privire-la-energia-termica-i-promovarea-cogenerarii/ 21.04.2018 13:27 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4326&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-legii-de-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative/ 20.04.2018 17:54 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4318&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-Legii-nr131-din-3-iulie-2015-privind-achizitiile-publice/ 17.04.2018 17:56 CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4317&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-Proiectul-hotaririi-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-tinere-a-Registrului-Actelor-Permisive/ 13.04.2018 17:50 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4316&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Conceptului-Sistemului-informational-automatizat-de-gestionare-i-eliberare-a-actelor-permisive/ 13.04.2018 17:45 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=4160&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-de-Guvern-Cu-privire-la-aprobarea-Instructiunii-privind-organizarea-alimentatiei-copiilor-i-elevilor-in-institutiile-de-Invatamant-general/ 30.12.2017 11:19 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3847&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-normele-de-aplicare-care-stabilesc-modalitatile-tehnice-de-interoperabilitate-i-armoinzare-a-seturilor-i-serviciilor-de-date-spatiale-precum-i-termenul-de-implementare/ 10.08.2017 16:31 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3821&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-acordul-cadru-ca-modalitate-special-de-atribuire-a-contractului-de-achizitie-publica/ 30.07.2017 16:47 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3820&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-privind-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-initierea-si-desfasurarea-centralizata-a-procedurilor-de-achizitii-publice/ 30.07.2017 16:33 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3770&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotaririi-Guvernului-pentru-aprobarea-Regulamentului-sanitar-privind-protectia-populatiei-de-actiunea-cimpurilor-electromagnetice-emise-de-obiectivele-radiotehnice/ 20.07.2017 12:13 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3804&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-Guvernului-cu-privire-la-efectuarea-vanatorii-in-sezonul-de-vanatoare-2017-2018/ 20.07.2017 07:50 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3782&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotaririi-de-Guvern-Pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr-133-XVI-din-13062008-cu-privire-la-ajutorul-social/ 18.07.2017 16:38 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Listei deșeurilor <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Listei deșeurilor // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3751&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-Listei-deeurilor/ 12.07.2017 12:25 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3749&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotaririi-Parlamentului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-national-de-actiuni-in-domeniul-drepturilor-omului-2017-2021/ 10.07.2017 14:12 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3748&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-HG-cu-privire-la-aprobarea-cerintelor-pentru-darea-in-exploatare-a-obiectelor-industriale-periculoase/ 10.07.2017 11:49 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal) <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal) // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3747&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-lege-cu-privire-la-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-Codul-Fiscal/ 10.07.2017 10:19 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare" <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare" // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3745&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarare-a-Guvernului-Cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-2017-2020-privind-reintegrarea-cetatenilor-Republicii-Moldova-reintori-de-peste-hotare/ 06.07.2017 16:08 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3706&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-de-hotarare-a-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Planului-de-actiuni-pentru-anii-2017-2023-privind-implementarea-Strategiei-dezvoltarii-durabile-a-sectorului-forestier-din-Republica-Moldova/ 22.06.2017 16:36 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 406 din 2 iunie 2014 <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 406 din 2 iunie 2014 // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3750&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-modificarilor-ce-se-opereaza-in-Hotararea-Guvernului-nr-406-din-2-iunie-2014/ 20.06.2017 15:19 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3698&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-Hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr-303-din-13-decembrie-2013-privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ 19.06.2017 15:21 CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi <![CDATA[CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3697&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/CALM-solicita-opinia-membrilor-privind-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-declararea-utilitatii-publice-pentru-lucrarile-de-interes-comun-al-mai-multor-raioane-isau-municipii-pentru-terenul-cu-suprafata-de-246949-ha-din-extravilanul-comunei-antareni-r-nul-Anenii-Noi/ 19.06.2017 11:26 Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova” <![CDATA[Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova” // Proiecte de acte normative]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=21&id=3763&t=/Procesul-legislativ/Proiecte-de-acte-normative/Proiectul-HG-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-1001-din-10-decembrie-2014-cu-privire-la-aprobarea-Conceptiei-Sistemului-informational-Registrul-solurilor-Republicii-Moldova/ 17.06.2017 17:40