<![CDATA[Congresul Autorităților Locale din Moldova]]> http://www.calm.md/ 28.02.2020 ro http://www.calm.md/ Copyright (c) 2020 http://www.calm.md/APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE: PROVOCARE PENTRU APL, PRIORITATE PENTRU CALM! <![CDATA[APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE: PROVOCARE PENTRU APL, PRIORITATE PENTRU CALM! // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1637&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/APROVIZIONAREA-CU-APA-I-CANALIZARE-PROVOCARE-PENTRU-APL-PRIORITATE-PENTRU-CALM/ Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de reducere a sărăciei și atingerea obiectivelor mondiale este (in)existența unui serviciu de aprovizionare cu apă și canalizare calitativ și adecvat standardelor de mediu mondiale. ]]> 17.09.2014 11:49 Aprovizionarea cu apă și canalizare în Regiunea NORD – soluții pentru viitor! <![CDATA[Aprovizionarea cu apă și canalizare în Regiunea NORD – soluții pentru viitor! // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1476&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Aprovizionarea-cu-apa-i-canalizare-in-Regiunea-NORD-solutii-pentru-viitor/ Vineri, 27 iunie 2014 la Edineț – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Primăria Edineț și Consiliul Raional Edineț au desfășurat ședința consultativă cu genericul „Consolidarea Capacităţilor APL în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare: aspecte de Gender şi Grupuri Social vulnerabile şi Economico-financiare”. Evenimentul a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale de nivelul I și II, reprezentanți ai operatorului de apă.Evenimentul a avaut ca scop prezentarea principalelor constatări, concluzii şi recomandări identificate ca ]]> 27.06.2014 14:53 Secretarul de Stat a Carolinei de Nord a discutat cu autoritățile locale din Moldova <![CDATA[Secretarul de Stat a Carolinei de Nord a discutat cu autoritățile locale din Moldova // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1477&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Secretarul-de-Stat-a-Carolinei-de-Nord-a-discutat-cu-autoritatile-locale-din-Moldova/ La 19 iunie 2014 a avut loc întrevederea membrilor Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu Secretarul de Stat a Carolinei de Nord D-na Elaine Marshall. La evenimentul organizat de către CALM în parteneriat cu Ambasada SUA au participat circa 50 primari care au avut discuții deschise cu Secretarul de Stat a Carolinei de Nord cu privire la sistemul și modul de funcționare a autorităților publice locale din ambele țări, la provocările și oportunitățile de colaborare a APL cu puterea centrală, precum și promovarea consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și Statul Carolina de Nord.]]> 20.06.2014 12:52 Comunicat informativ privind ședința de consultare cu genericul „Consolidarea Capacităților APL în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: aspecte de Gender și grupuri social vulnerabile” <![CDATA[Comunicat informativ privind ședința de consultare cu genericul „Consolidarea Capacităților APL în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: aspecte de Gender și grupuri social vulnerabile” // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1475&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Comunicat-informativ-privind-edinta-de-consultare-cu-genericul-Consolidarea-Capacitatilor-APL-in-domeniul-aprovizionarii-cu-apa-i-canalizare-aspecte-de-Gender-i-grupuri-social-vulnerabile/ 16.04.2014 18:20 Comunicat informativ privind conferința ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova" <![CDATA[Comunicat informativ privind conferința ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova" // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1474&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Comunicat-informativ-privind-conferinta-Alimentarea-cu-apa-i-sanitatie-in-Republica-Moldova/ La data de 20 martie 2014, la Chișinău a avut loc Conferința Naționale ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova”. Evenimentul face parte din activitățile dedicate Zilei Mondiale a Apei, marcată anual de către comunitatea internațională la 22 martie. Conferinţa, a fost organizată de Ministerul Mediului în comun cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova și urmăreşte scopul de a spori gradul de conştientizare a populaţiei privind dreptul omului la apă potabilă sigură ca un drept fundamental şi de a promova soluţii privind managementul durabil al apei pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi susţinerea dezvoltării economice a ţării.]]> 21.03.2014 17:52 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în domeniul AAC <![CDATA[Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în domeniul AAC // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1473&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Congresul-Autoritatilor-Locale-din-Moldova-CALM-a-desfaurat-edinta-consultativa-in-domeniul-AAC/ Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în cadrul proiectului „Consolidarea Capacităților APL în domeniul gestionării serviciului de aprovizionare cu apa și canalizare” ]]> 26.02.2014 13:26 Cine este stăpânul rețelelor de apă și canalizare?! <![CDATA[Cine este stăpânul rețelelor de apă și canalizare?! // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1472&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Cine-este-stapanul-retelelor-de-apa-i-canalizare/ 14.02.2014 16:09 Cooperarea intercomunitară – cheia unei dezvoltări durabile pentru APL și cetățeni! <![CDATA[Cooperarea intercomunitară – cheia unei dezvoltări durabile pentru APL și cetățeni! // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1471&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Cooperarea-intercomunitara-cheia-unei-dezvoltari-durabile-pentru-APL-i-cetateni/ 29.11.2013 09:56 Mecanismul de cooperare intercomunitară – Noi oportunități pentru APL și cetățeni! <![CDATA[Mecanismul de cooperare intercomunitară – Noi oportunități pentru APL și cetățeni! // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1470&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Mecanismul-de-cooperare-intercomunitara-Noi-oportunitati-pentru-APL-i-cetateni/ Vineri, 18 octombrie la Chișinău – Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a realizat în incinta Sălii de Conferințe „Saxophone” a avut loc prezentarea studiului “Cooperarea intercomunitară în vederea eficientizării serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă și de canalizare: posibilități, lacune, bariere legale actuale și propuneri de modificare a cadrului legislativ”. La eveniment au fost prezenți în jur de 50 de reprezentanți ai Autorităților Publice Centrale, Autorităților Publice Locale de nivelul I și II precum și reprezentanți a comunității donatorilor și partenerilor de dezvoltare.]]> 21.10.2013 17:34 “Cooperarea intercomunitară în vederea eficientizării serviciilor publice locale de aprovizionare cu Apă și Canalizare: modalități instituționale actuale și propuneri de modificare a cadrului legislativ” <![CDATA[“Cooperarea intercomunitară în vederea eficientizării serviciilor publice locale de aprovizionare cu Apă și Canalizare: modalități instituționale actuale și propuneri de modificare a cadrului legislativ” // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1469&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Cooperarea-intercomunitara-in-vederea-eficientizarii-serviciilor-publice-locale-de-aprovizionare-cu-Apa-i-Canalizare-modalitati-institutionale-actuale-i-propuneri-de-modificare-a-cadrului-legislativ/ 17.10.2013 22:02 LA INIȚIATIVA CALM AU FOST DISCUTATE PROBLEMELE DE ORDIN ECONOMIC PRIVIND GESTIONAREA DOMENIULUI DE APROVIZIONARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN MOLDOVA <![CDATA[LA INIȚIATIVA CALM AU FOST DISCUTATE PROBLEMELE DE ORDIN ECONOMIC PRIVIND GESTIONAREA DOMENIULUI DE APROVIZIONARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN MOLDOVA // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1468&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/LA-INIIATIVA-CALM-AU-FOST-DISCUTATE-PROBLEMELE-DE-ORDIN-ECONOMIC-PRIVIND-GESTIONAREA-DOMENIULUI-DE-APROVIZIONARE-CU-APA-I-CANALIZARE-IN-MOLDOVA/ La data de 24 septembrie 2013 la inițiativa Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) cu suportul financiar a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și-a desfășurat lucrările masa rotundă cu genericul „Consultarea cu APL a deficiențelor de ordin economic privind gestionarea domeniului de aprovizionare cu apa si canalizare in Moldova”. La ședință au participat reprezentanți ai autorităților locale, directori și specialiști ai întreprinderelor și operatorilor Apa și Canalizare și experți în domeniu. ]]> 25.09.2013 10:19 Cooperarea intercomunitară în vizorul CALM: discuții în teritoriu <![CDATA[Cooperarea intercomunitară în vizorul CALM: discuții în teritoriu // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1467&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Cooperarea-intercomunitara-in-vizorul-CALM-discutii-in-teritoriu/ Miercuri 17 iulie 2013, l-a Cimișlia, și Joi 18 iulie 2013 la Bălți la inițiativa CALM și-a desfășurat lucrările două mese rotunde cu genericul “Ajustarea cadrului legislativ în vigoare în vederea eficientizării mecanismului instituțional de cooperare intercomunitară în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, în special a celui de alimentare cu apă și de canalizare”.]]> 23.07.2013 16:27 Politica tarifară și accesul gruprurilor vulnerabile la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare – subiecte discutate în cadrul primei ședințe a comisiei de specialitate a CALM! <![CDATA[Politica tarifară și accesul gruprurilor vulnerabile la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare – subiecte discutate în cadrul primei ședințe a comisiei de specialitate a CALM! // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1466&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Politica-tarifara-i-accesul-gruprurilor-vulnerabile-la-serviciile-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-subiecte-discutate-in-cadrul-primei-edinte-a-comisiei-de-specialitate-a-CALM/ “Accesul la servicii de alimentare cu apă și cu canalizare pentru grupurile vulnerabile și respectarea egalității de gen” – aceasta a fost tematica primei ședințe a Comisiei de specialitate din cadrul CALM pe probleme sociale, care și-a desfășurat lucrările miercuri, 29 mai 2013 în incinta sediului CALM. ]]> 31.05.2013 16:55 Grupurile vulnerabile și accesul lor la serviciile de aprovizionare cu apă: în vizorul CALM! <![CDATA[Grupurile vulnerabile și accesul lor la serviciile de aprovizionare cu apă: în vizorul CALM! // Evenimente în cadrul proiectului]]> http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=133&id=1465&t=/Proiecte/Consolidarea-capacitatilor-APL-din-Moldova-in-domeniul-gestiunii-serviciilor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-Proiect-USAID/Evenimente-in-cadrul-proiectului/Grupurile-vulnerabile-i-accesul-lor-la-serviciile-de-aprovizionare-cu-apa-in-vizorul-CALM/ Accesul grupurilor vulnerabile la servicii de alimentare cu apă și canalizare (AAC)” – aceasta a fost tematica mesei rotunde care și-a desfășurat lucrările miercuri, 17 aprilie 2013 în incinta sediului CALM. ]]> 23.04.2013 17:16