print
Fălești

Denumirea membrului

Raionul

Numele/Prenumele primarului

Bocani

Fălești

Mindrigan Tatiana

Catranîc

Fălești

Popovici Mihail

Călugăr

Fălești

Olaru Mihail

Ciolacu Nou

Fălești

Palii Igor

Făleștii Noi

Fălești

Antonciuc Anatolie

Izvoare Fălești Ursachi Iurie
Horești Fălești Revenco Elena

Mărăndeni

Fălești

Guțu Aurelia

Musteața

Fălești

Cuibari Constantin

Navîrneţ

Făleşti

Semenciuc Lidia

Obreja Veche

Fălești

Ganea Ghenadie

Pietrosu

Fălești

Tetleanov Svetlana

Pîrlița

Fălești Frecăuțanu Anatolie

Pruteni

Fălești

Severin Ion

Sărata Veche

Fălești

Galiț Maria

Taxobeni

Fălești

Onofrei Victor

Copyright © 2020 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.