print
CALM a avut mai multe întrevederi cu primarii din teritoriu!
09.12.2019

În perioada 4-5 decembrie 2019 au avut loc ședințele Asociațiilor Teritoriale ale CALM din Ocnița, Briceni, Dondușeni și Drochia. CALM a făcut cunoștință cu noii aleși locali, a prezentat serviciile sale, fiind alese și noile organe de conducere ale asociațiilor CALM din aceste regiuni.

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui i-a felicitat pe aleșii locali cu ocazia votului de încredere acordat de către cetățenii din comunitățile pe care le reprezintă și a vorbit despre activitatea CALM, dar și despre schimbările legislative ce vizează activitatea  APL. „CALM-ul reprezintă o voce unită a APL și doar împreună reușim să ne facem auziți și să avansăm în domeniul consolidării autonomiei locale."

 În alt context, Viorel Furdui a atras atenția asupra faptului că atât aleșii locali, cât și funcționarii ce activează în cadrul primăriilor pot beneficia de cursurile de instruire organizate de CALM, dar și alte evenimente de interes pentru APL . „Organizăm diverse evenimente la Chișinău, dar ne deplasăm și în  teritoriu pentru a identifica probleme, dar și pentru a dezvolta capacități la nivel local. Fiecare întrunire a noastră este și o platformă de comunicare, transfer de bune practici și schimb de experiență și acestea vor continua."

La evenimente au participat președinți și vicepreședinți de raioane, fiind abordate și subiecte de interes regional,  membre ale  CALM-ului fiind și unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II.  Noul președinte al raionului Dondușeni Valentin Cebotari, cu o experiență bogată în domeniul APL (16 ani primar al localității Târnova) i-a asigurat pe aleșii locali de toată susținerea.

Vicepreședintele raionului Drochia Iurie Ostavciuc, fost primar al satului Țarigrad a afirmat că cooperarea între nivel I și nivelul II ar trebui să fie în diferite domenii, prioritare fiind cel al dezvoltării infrastructurii, dar și de susținere a autonomiei financiare locale.

În contextul în care în această perioadă sunt elaborate bugetele locale, primarii au vorbit despre multiplele discrepanțele dintre competențele proprii și cele atribuite și puținele resurse financiare destinate APL. Unii aleșii locali din nordul RM au menționat că anterior obțineau permise de defrișări și de îngrijire a spațiilor verzi în teritoriu, acum însă, din cauza centralizării acestei proceduri, pentru a obține aceste acte sunt nevoiți să se deplaseze la Bălți, procesul fiind anevoios și de durată.

O altă problemă abordată de primarii din Briceni a fost privind utilizarea lacurilor și iazurilor. Un bazin acvatic poate avea mai mulți stăpâni, APL deține terenul de sub această sursă acvatică, statul este proprietar al apei în calitate de bogăție naturală, iar un alt proprietar este agentul economic care gestionează acest bun. Primarii au afirmat că impozitul pentru arendă este foarte mic, sunt unități administrativ-teritoriale în raza cărora sunt suprafețe de 50-60 ha de lacuri, iar pentru utilizarea acestora se plătește o sumă modică, adesea fiind incertă și proprietatea acestor resurse acvatice.

O altă temă de discuție a fost privind procedura anevoioasă de înregistrare la Cadastru a infrastructurii edilitare, cum ar fi drumurile, apeductele, gazoductele, etc.

Viorel Furdui i-a asigurat pe aleșii locali că toate aceste probleme se vor regăsi în inițiativele de modificare a legislației elaborate de CALM, fiind și subiecte de discuții în cadrul întrunirilor dintre experții CALM și reprezentanții autorităților centrale.

Expertul CALM Octav Ivanov a prezentat unele dintre serviciile pe care le oferă CALM APL: migrație și dezvoltare locală, asistență juridică, în domeniul financiar, social, apă și canalizare, atragerea de fonduri, etc. Un serviciu nou pe care CALM-ul este pregătit să-l presteze APL este în domeniul eficienței energetice, reducerea CO2 și a energiilor regenerabile.  Un alt element vizează eficiența energetică în domeniul asigurării cu apă și canalizare. „În satul Criva, de exemplu, în rezultatul schimbării pompelor și motoarelor electrice, consumul de energie s-a micșorat cu circa 50%", a explicat expertul CALM.   CALM își propune ca acest nou serviciu să devină funcțional începând cu anul 2020, astfel încât autoritățile publice locale să poată beneficia pe deplin și de acesta.

„În condițiile în care multe localități sunt depopulate iar o bună parte a băștinașilor sunt stabiliți cu traiul în afara localităților natale sau chiar peste hotare, de câțiva ani în cadrul CALM am dezvoltat Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală. Astfel, împreună cu proiectul PNUD  "Migrație și Dezvoltare Locală" II, realizat cu suportul Guvernului Elveției oferim mai multe tipuri de servicii APL privind implicarea migranților în dezvoltarea socio-economică a localităților natale, printre acestea fiind înregistrarea asociațiilor de băștinași, crearea bazelor de date a băștinașilor care locuiesc în altă localitate, încadrarea în strategiile locale a componentei de migrație, modalități de colectare a surselor financiare, elaborarea și implementarea inițiativelor comune APL – băștinași, etc." Expertul CALM, în prezentarea sa, a acordat o atenție deosebită modelului de implicare a migranților în dezvoltarea locală elaborat de proiectul PNUD  "Migrație și Dezvoltare Locală", s-a axat pe aspectele cheie a modelului precum comunicarea și transparența, în același timp menționând rezultatele remarcabile obținute de localitățile ce au ales să meargă pe calea implicării migranților în dezvoltarea comunităților de baștină.

Un eveniment similar a avut loc la 6 decembrie la Nisporeni.

Serviciul de Comunicare al CALM

Copyright © 2020 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.