print
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a întreprins o vizită de post-monitorizare în Republica Moldova!
06.12.2019

Pe site-ul Consiliului Europei a fost publicat un articol despre vizita de post-monitorizare a delegației Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei în Republica Moldova.  CALM a tradus în limba română textul publicat de Consiliul Europei.

O delegație a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, formată din raportorii Congresului privind democrația locală și regională Gunn Marit Helgesen (Norvegia, PPE / CEC) și Marc Cools (Belgia, ILDG) au efectuat o vizită post-monitorizare la Chișinău, Republica Moldova, la 21 noiembrie 2019. Congresul a adoptat un raport privind democrația locală și regională în Republica Moldova la 4 aprilie 2019.

În cadrul vizitei delegația s-a întâlnit cu Ion Chicu, premierul Republicii Moldova, cu Aureliu Ciocoi, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu Serghei Pușcuța, Ministrul Finanțelor, cu Adrian Ermurachi, secretar general adjunct al Cancelariei de Stat, cu Reghina Apostolova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională și Irina Vlah, guvernator al UTA Găgăuzia.

Membrii delegației au discutat despre realizările și provocările implementării Foii de parcurs semnate în 2016 și Recomandării 436 (2019), în cadrul cărora Congresul Consiliului Europei a invitat autoritățile Republicii Moldova să revină pe calea descentralizării prin implementarea adecvată și completă a tuturor recomandărilor anterioare ale Congresului. Această procedură de post-monitorizare a condus la o revizuire a Foii de parcurs pentru a ține cont de ultimele evoluții ale democrației locale și regionale din Republica Moldova și de angajamentul autorităților moldovenești în acest domeniu la toate nivelurile de guvernanță.

Republica Moldova a ratificat Carta europeană a autonomiei locale în 1997. Țările care au ratificat Carta și-au asumat obligațiile care reies din prevederile acesteia. Carta necesită respectarea unui număr minim de drepturi ce stau la baza autonomiei locale în Europa. Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei asigură respectarea acestor principii.

Varianta originală o găsiți aici: The Congress made a post-monitoring visit to the Republic of Moldova

Copyright © 2020 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.