print
CALM s-a pronunțat pentru continuarea programului „Drumuri Bune” și repartizarea echitabilă a resurselor existente pentru realizarea lui! O Adresare în acest sens a fost expediată Guvernului!
25.07.2019

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a expediat o Adresare premierului Maia Sandu și ministrului Economiei și Infrastructurii Vadim Brînzan privind modul de utilizare a resurselor financiare pentru anul 2019 din cadrului programului „Drumuri Bune".

În Adresare CALM constată că suma reală disponibilă pentru a fi utilizată în scopurile enunțate în Programul Drumuri Bune 2 este de câteva ori mai mică decât cea necesară și prevăzută în programul aprobat. În special, în loc de  3,69 mlrd lei, suma aprobată conform HG225/2018 și HG206/2019,  real alocată în anul 2018 a fost de circa 1,72 mlrd lei. Iar în anul 2019, pentru Drumuri Bune II, din circa 1,7 mlrd lei, suma real disponibilă constituie 946 mln lei, din care deja au fost contractate/valorificate circa 270 mln. Prin urmare, în anul 2019 sunt disponibile real doar 670,3mln lei (deficitul constituind peste 1 mlrd lei).

Reieșind din situația creată și în lipsa posibilității de a completa sumele restante din alte surse de finanțare pentru a fi realizat programul integral, a fost necesar de a găsi o soluție echitabilă, rațională și eficientă în repartizarea resurselor disponibile pentru a fi realizat programul în volumul finanțării existente, de facto, astfel ca toate APL incluse în program sa beneficieze de un minim de resurse necesare pentru a fi utilizate în scopul îmbunătățirii infrastructurii rutiere locale.  

Astfel, în rezultatul ședințelor din cadrul CALM, dar și întâlnirilor cu Dna Prim-ministru și Ministrul Economiei și Infrastructurii, precum și luând în considerație realitățile existente, au fost propuse, analizate și discutate câteva opțiuni, concluzia finală fiind necesitatea de a continua programul Drumuri Bune, prin repartizarea sumei disponibile pentru anul 2019 "per capita"  (conform numărului de locuitori), fără a lua în considerație sumele valorificate de fiecare APL de nivelul I  în anul precedent.  

Urmează ca ulterior, de comun acord cu toți cei interesați,  să se identifice o soluție mai echitabilă și durabilă în timp.    

Impactul general al acestei abordări va fi unul optimal, pozitiv și maximal posibil de echitabil în condițiile actuale, deoarece majoritatea absolută a comunităților locale/APL 1 vor beneficia de finanțare destul de consistentă, de circa 500 mii lei, nu mai puțin de 100 mii lei (cu excepția doar a 3 APL care, în total, vor primi circa 170 mii lei). În special:

414 APL 1 vor beneficia de sume între 100-500 mii lei

231 de APL 1 de la 500 mii la 1 milion lei;

97 APL 1 vor beneficia între 1-2 milioane lei;

15 APL 1 vor beneficia între 2-4 milioane lei;

11 APL 1 vor beneficia între 4-6 și mai multe milioane lei.

Prin urmare, este evident că această opțiune, chiar dacă și nu este perfectă, la moment totuși este optimală și unica în interesul general al tuturor APL de nivelul I din Republica Moldova, care poate debloca situația,   aplicată rapid și pe care CALM o poate susține și care nu va genera costuri exagerate.

De aceea, în conformitate cu decizia biroului executiv și în interesul general al APL din Republica Moldova, CALM solicită în Adresare acceptarea de către Guvern a acestei opțiuni  ca fiind cea mai rațională și general acceptabilă la moment.

Totodată, CALM solicită ca în perioada următoare să fie inițiate discuții privind viitorului acestui program și care ar asigura APL cu resurse destinate infrastructurii drumurilor locale/comunale, în baza unor metodologii și criterii bine determinate și obiective, luându-se în considerație numărul de populație, lungimea drumurilor și necesitatea sprijinirii unor zone/teritorii defavorizate, în conformitate cu principiul solidarității. 

Fișier:

Adresarea integrală a CALM către factorii de decizie privind modul de utilizare a resurselor financiare pentru anul 2019 din cadrul programului "Drumuri Bune" 

Serviciul de Comunicare al CALM

Copyright © 2020 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.