print
Larisa Voloh, primar de Palanca, Ștefan Vodă, președintele Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM: „Fericiți, dar un pic cam flămânzi, acestea sunt efectele noii legi de salarizare pentru cei din APL"
26.06.2019

Larisa Voloh, primar de Palanca, Ștefan Vodă, președintele Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM, în timpul întrevederii aleșilor locali cu Guvernul condus de Maia Sandu ce a avut loc la 21 iunie, a prezentat mai multe propuneri privind politica de cadre și salarizare din cadrul APL.

„Mă bucur să fiu printre oamenii care cunosc slujba publică, oameni cu vocație care văd problemele acestei țări de jos, de la înălțimea comunităților pe care le conduc.Pe ultima sută de metri în acest mandat controversat, abordăm teme pe care le-am tot frământat de-a lungul anilor și mă prind la gândul că nu întotdeauna repetarea este mama cunoștințelor ci, mai degrabă, lecțiile neînvățate și corigențele sunt cele care ne marchează prezentul."

Larisa Voloh a declarat că atunci când discutăm despre realizările unui primar, vorbim în primul rând despre succesul cadrului său administrativ. Un proiect administrativ reușit înseamnă, în primul rând, cadre pregătite, competențe, care să fie motivate. „Avem aspirații mari, ne facem planuri ambițioase pe care trebuie corespunzător să le realizăm, dar cunoaștem cu toții că niciunul dintre noi nu va reuși să facă acest lucru de unul singur. Un management eficient al Primăriilor, bazat pe rezultate economice măsurabile, orientat spre generarea veniturilor proprii, este modelul de bună guvernare care deschide căile pentru o autonomie locală veridică, autentică."

Primarul de Palanca a constatat că astăzi, unele dintre elementele care pun în funcțiune acest mecanism nu funcționează așa cum trebuie. „Lipsa specialiștilor de bază din primării, cum ar fi contabilii, perceptorii fiscali, ingineri ai regimului funciar, secretari ai Consiliilor locale, dar și alți specialiști care nu se încadrează în organigramele multor Primării: juriști, specialiști în urbanism, în atragerea investițiilor, manageri în servicii comunale, fac ca instituțiile noastre să nu fie competitive și nici performante. Situația creată este una dezavantajoasă, în primul rând, pentru cetățeni. Ei suferă din cauza lipsei serviciilor publice de calitate. În al doilea rând și pentru guvernanți, deoarece programele și planurile acestora nu pot fi realizate pe măsura așteptărilor corespunzătoare, din cauza lipsei de specialiști.

 Larisa Voloh a afirmat că foarte multe din programele anterioare care erau bune, performante, frumoase, ambițioase au rămas doar pe hârtie, din cauza unui sistem excesiv de centralizat, din cauza lipsei de resurse, competențe și drepturi ale autonomiei locale. „Care va fi viitorul următoarelor programe guvernamentale, atât timp cât la nivel local nu există capacități instituționale, funcționale și financiare care să le realizeze corespunzător? Cadrele calificate aleg să activeze în structurile private, acolo unde sunt bine plătite, acolo unde sunt lipsite de responsabilități neacoperite financiar, de controale multiple din partea numeroaselor structuri ale statului. Funcția publică demult a devenit una neatractivă și nu doar din cauza unui sistem de salarizare centralizat și depășit, care contravine cadrului constituțional și legal din domeniul descentralizării și autonomiei locale, dar și din cauza unui sistem de pensionare care a exclus orice stimulente pentru persoanele cu demnitate publică. Ținând cont de salariile actuale, dar și cele precedente, oameni care au activat zeci de ani în serviciul public au pensii sub limita sărăciei și câți vor fi cei care vor dori în continuare să ocupe aceste funcții vacante în instituțiile noastre? Tinerii școliți, cu capacități au așteptări mari, dar și cerințele sunt pe potrivă, iar persoanele de vârstă medie și înaintată, care nu întotdeauna au studii corespunzătoare funcțiilor publice pe care le dețin, fie că nu au posibilitatea să-i găsească un job peste hotare, fie că se mulțumesc cu salariile care li se oferă în țară și rămân să activeze în continuare beneficiind de stabilitate în funcție. Cum putem elibera aceste funcții și cum putem atrage tineri cu spirit de inițiativă, bine pregătiți, în condițiile sociale și economice precare și într-un proces de depopulare în care se află localitățile noastre? Este o întrebare mai mult retorică și cred că fiecare dintre dvs se gândește, în primul rând, la salarizare și este oarecum bizar să vorbim despre salarizare la doar câteva luni de la punerea în aplicare a noii legi privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar. Fericiți, dar un pic cam flămânzi, acestea cam sunt efectele noii legi de salarizare pentru cei din administrația publică locală. "

Președintele Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM a explicat că legea salarizării a fost impusă unilateral, fără a fi consultată cu APL, dar și cu CALM. „Dreptul de a decide și a elabora politici proprii salariale trebuie să aparțină în totalitate autorităților publice locale respective, beneficiind de autonomie organizațională, funcțională și financiară, recunoscută de lege în baza specificului evaluării necesităților, posibilităților financiare ale comunității. Urmează ca APL să elaboreze și să determine în baza unor acte și regulamente proprii structurile, statele de personal, schemele proprii de stimulare și recompensă materială, inclusiv și salariile pentru funcționarii publici din subdiviziune. Numai așa va fi pusă în practică unul dintre cele mai importante elemente ale autonomiei locale- dreptul la politica de cadre și remunerare proprie, care trebuie să fie diferită de cea a autorităților centrale. Rolul APC trebuie să fie cel de a oferi garanții sociale și cel care trebuie să acopere minimul salarial pentru funcționari, să nu permită abuzuri în acest sens. Totodată, să lese organele deliberative și executive ale APL să decidă remunerarea muncii maximale pentru funcționari, în bază de necesități, venituri proprii, rezultate și performanțe."

Larisa Voloh a menționat că se cunoaște că Guvernele niciodată nu vor avea bani suficienți pentru a plăti pensiile și salariile pe măsura așteptărilor. „Descentralizarea este principiul și cuvântul-cheie care urmează să fie aplicat în raport cu sistemul de remunerație și politicile de cadre în domeniul APL."

Pentru a opri exodul specialiștilor din Primării, primarul de Palanca a prezentat câteva recomandări:

De a asigura descentralizarea domeniului de salarizare, astfel încât APL să poată avea o politică proprie și diferențiată de cadre și salarizare, în baza proprietăților specifice și veniturilor proprii;

De reîntors dreptul la premii, existent anterior pentru primari și funcționarii publici;

De eliminat obligativitatea avizării statelor de personal la nivel local din partea Cancelariei de Stat, să rămână doar obligația de a avea acoperire financiară, adică venituri proprii;

De asigurat acoperirea deficitului creat din contul bugetului de stat sau de acordat APL unele surse de venituri pentru acoperirea deficitului apărut;

De a asigura indexarea salariilor în raport cu rata inflației.

„Am marea speranță că odată cu expirarea acestui mandat va trece în istorie epoca primarilor cerșetori de drepturi, de salarii bune, de autonomie, de descentralizare și va fi instituită o nouă epocă, în care Guvernele vor avea curajul unor reforme de substanță, iar APL își va ocupa locul de partener încredere și de majoră importanță în procesul de transformare a RM într-un stat modern, dezvoltat și liber."

Serviciul de Comunicare al CALM

Copyright © 2020 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.