print
Președintele CALM Tatiana Badan către noua guvernare: „În persoana noastră veți avea un partener de nădejde și un prieten adevărat care, atunci când este cazul apreciază, iar când se greșește – va spune în față adevărul"
24.06.2019

Președintele CALM Tatiana Badan a afirmat la reuniunea celor peste 700 de aleși locali cu Guvernul condus de Maia Sandu că prezența numeroasă a primarilor este o dovadă a faptului că în inimile majorității reprezentanților APL a renăscut speranța și există așteptări foarte mari privind schimbarea lucrurilor în bine.

„Problemele actuale ale APL au fost întotdeauna abordate de CALM și sunt descrise cu lux de amănunte în diferite documente și rapoarte, inclusiv în ultima rezoluție a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei din 4 aprilie 2019."

În discursul său, Tatiana Badan s-a referit la două aspecte fundamentale, care pot ajuta Guvernarea în asigurarea unei schimbări adevărate spre bine în domeniul reformei APL, descentralizării și consolidării autonomiei locale. În special, președintele CALM a vorbit  despre  necesitatea edificării unui cadru instituțional adecvat și consolidării mecanismului de colaborare între autoritățile centrale și cele locale.   

Potrivit CALM, primul element esențial la care trebuie atras atenția este crearea unui cadru instituțional şi funcțional corespunzător importanței strategice și complexității procesului de descentralizare și reformei administrației publice, inclusiv dezvoltării regionale și locale.

„Acest element este unul de esență şi rezultă din experiența negativă din ultimii ani, incapacitatea și restanțele acumulate la capitolul implementarea reformei, șifonarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional din cauza angajamentelor asumate și neimplementate.

Un astfel de cadru instituțional trebuie să reprezinte instrumentul de bază şi să asigure realizarea efectivă a obiectivului de reformare a administrației publice, descentralizării şi consolidării autonomiei locale la toate nivelele de administrație publică. În lipsa unor structuri/instituții la nivelul Guvernului și Parlamentului,  care să fie înzestrate cu suficientă autoritate, instrumente şi resurse pentru a face fată provocărilor şi a promova descentralizarea şi reformele necesare în raport cu alte autorități publice centrale, orice efort în domeniul dat, cu siguranță fa fi blocat, tergiversat şi lipsit de succes", a fost de părere Tatiana Badan.

În acest context, CALM a propus spre examinate următoarele idei:

· La nivel de Guvern, să fie instituită o structură distinctă: De exemplu: Ministerul Infrastructurii, Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu acordare conducătorului instituției respective a funcției de viceprim-ministru;

· La nivel de Ministere şi alte autorităţi publice centrale să fie create unele grupuri de lucru (comisii) permanente și  comune Minister – CALM, pe problemele APL, reformei administrației publice și descentralizării. Acestea ar asigura la nivel tehnic o comunicare eficientă, profesională și operativă între ministerele respective și APL;   

· Totodată, la nivel de Parlament s-a propus reeditarea comisiei speciale pentru consolidarea autonomiei locale şi descentralizării, responsabile de perfecționarea cadrului legal din domeniul dat;

Potrivit Tatianei Badan, un alt aspect important este crearea unui mecanism efectiv și permanent de colaborare, consultare și implicare a APL în procesul decizional național. Astfel ca VOCEA APL să fie auzită la fiecare etapă a procesului decizional din Republica Moldova. „Trebuie de recunoscut că mecanismul actual existent, NU a funcționat în modul corespunzător. În rezultat, multe decizii importante din ultimii ani, care vizează direct autoritățile locale, NU au fost consultate și nu s-a ținut cont de opinia APL, fapt care a afectat mult calitatea și capacitatea de implementare a lor," a afirmat Tatiana Badan.

Astfel, în calitate de  acțiuni prioritare în domeniul consolidării cooperării și dialogului între Guvern și APL, președintele CALM a propus următoarele:

a) Acordarea CALM a statutului de membru al Guvernului, cu vot consultativ, prin modificarea Legii Guvernului, Legii privind APL şi altor acte normative şi legislative. Astfel va fi asigurată prezența opiniei generalizate a tuturor APL în cadrul ședințelor Guvernului. În prezent de acest drept beneficiază doar UTA Găgăuzia, în timp ce  majoritatea covârșitoarea a APL din Republica Moldova NU beneficiază de acest drept.

b) Revigorarea activității comisiei PARITARE (cu participarea membrilor Guvernului), a grupului de lucru CALM–Guvern ( la nivelul secretarilor de stat), grupurilor de lucru comune cu CALM de pe lângă fiecare minister;

c) introducerea în Regulamentul Parlamentului, Legea actelor normative etc. a obligativității consultării opiniei APL/CALM din partea comisiilor Parlamentare și autorilor proiectelor de legi a tuturor inițiativelor ce vizează drepturile și interesele APL;

d) Acordarea APL prin intermediul CALM a dreptului la inițiativă legislativă;

e) Acordarea CALM a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională în problemele ce vizează drepturile şi interesele legitime ale APL şi colectivităților locale pe care le reprezintă;

f) Organizarea unor audieri în cadrul ședințe plenare a Parlamentului privind situația din domeniul APL și modul de implementare a angajamentelor RM.

Totodată, este necesar în regim de urgență de a prelungi acțiunea Legii privind Strategia Națională a descentralizării și Planului său de acțiuni. Această lege importantă a fost elaborată cu suportul masiv al partenerilor de dezvoltare și într-un mod participativ. Însă, așa și nu a fost implementată nici în proporție de 50%. Totodată, majoritatea prevederilor și acțiunilor din aceste legi rămânând valabile și necesar de a fi implementate.

Tatiana Badan a menționat că acestea, dar și alte propuneri concrete elaborate de CALM vor fi înaintate în scurt timp către Guvern și Parlament.

Președintele CALM a dorit mult succes noului Guvern și i-a asigurat pe reprezentanții APC de deschiderea CALM pentru colaborare și implicare în procesul de reformare a statului și aducerii lui la normalitate. „De fapt, vom fi la fel de deschiși cum am fost și în raport cu toate guvernele anterioare. În persoana noastră veți avea un partener de nădejde și un prieten adevărat, care atunci când este cazul apreciază, iar când se greșește – va spune în față adevărul. Ne dorim foarte mult ca așteptările pozitive  generate în ultima perioadă de timp să se materializeze în fapte concrete, în beneficiul colectivităților locale și a întregii țări."

Serviciul de Comunicare al CALM

Copyright © 2020 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.