print
CALM salută inițiativa legislativă a Adunării Populare UTA Găgăuzia ce are ca obiectiv realizarea strategiei descentralizării administrative
05.10.2017

Adunarea Populară UTA Găgăuzia va înainta Parlamentului Republicii Moldova o inițiativă legislativă de modificare a anexei 1 din Legea cu privire la aplicarea titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000. Această inițiativă are drept scop asigurarea autonomiei financiare a autorităților publice locale de primul nivel și prevede majorarea valorilor maxime a cotelor de impozitare a terenurilor agricole, cu excepția fânețelor și a și pășunilor cu valoare cadastrală, cu 100%,  de la 1,5 lei la 3,0 lei pe hectar de hectar.

Cotele de impozitare a terenurilor cu destinație agricolă nu au fost ajustate în ultimii 16 ani. În această perioadă, situația economică din țară a suferit modificări semnificative s-a devalorizat moneda națională și a crescut costul terenurilor agricole. Reieșind din cele expuse mai sus, se constată că modalitatea de formare a impozitului funciar, care este una dintre cele mai importante surse de alimentare a bugetului primăriilor, este învechită și nu corespunde realității.

Această situație reduce variabilitatea bugetelor locale și în mod artificial creează o dependență a bugetele localităților față de subvenții, cauzând nerespectarea în deplină măsură a principiului autonomiei locale.

Proiectul de lege are drept scop creșterea în mod semnificativ a bazei fiscale a primăriilor (nu mai puțin de 10% din nivelul actual),  prin stabilirea mărimii impozitului pe terenul agricol, în conformitate cu realitățile economice.

Pe parcursul mai multor ani, CALM a venit cu inițiative similare pentru politica bugetar fiscală, inclusiv pentru anul 2018. CALM consideră că o variantă pentru soluționarea problemei date ar fi transferarea dreptului de a stabili mărimea maximală a acestui impozit de către autoritățile locale, cea minimală fiind stabilită de lege. Aceasta ar fi o adevărată autonomie locală.

Cu eforturi comune sperăm să fim auziți!

Atașat găsiți propunerile CALM la politica bugetar-fiscală pentru anul 2018.

Textul integral al unei rezoluții privind inițiativa legislativă a Adunării Populare a Găgăuziei în Parlamentul Republicii Moldova puteți citi mai jos:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ О ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РАЗДЕЛА VI НАЛОГОВОГО КОДЕКСА № 1056-XIV ОТ 16.06.2000 ГОДА
Copyright © 2018 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.