print
Directorul executiv al CALM Viorel Furdui: „Desconsiderarea problemelor secretarilor Consiliilor locale ar putea afecta activitatea APL"
01.07.2018

Emisiunea radio

Pe 23 iunie, în Republica Moldova a fost sărbătorită Ziua Funcționarului Public. În ajun, sub egida CALM, în cadrul unui atelier de lucru, la Chișinău s-au reunit peste o sută de secretari ai Consiliilor locale. Această categorie de funcționari publici au scos în evidență cele mai stringente probleme cu care se confruntă în activitate, iar experții CALM au menționat că acestea vor fi studiate, puse pe hârtie, iar CALM va identifica soluții pe care le va prezenta APC. Despre importanța și impactul acestui eveniment a vorbit directorul executiv al CALM Viorel Furdui la Eco FM.

„Secretarii Consiliilor locale reprezintă una din categoriile de bază ale APL, având foarte multe  atribuții, responsabilități, asigurând stabilitatea și continuitatea funcționării APL. În același timp s-a constatat că anume această categorie de persoane, cu regret, a rămas fără atenție din partea diferitor actori, în ceea ce privește posibilitatea de a se dezvolta, de a se autoperfecționa, de a face cunoștință cu experiențe similare din alte țări. Această categorie importantă, într-un anumit sens a fost uitată, ceea ce reprezintă o lacună, deoarece APL este un organism viu și asemenea angajați din APL au nevoie să se autoperfecționeze, să se dezvolte. La început intenționam să invităm la atelierul de lucru un număr mult mai mic de secretari, dar interesul a fost atât de mare încât am decis să oferim tuturor doritorilor posibilitatea să participe. Credem că evenimentul a reușit, deoarece am observat satisfacția secretarilor Consiliilor locale și implicarea foarte activă în cadrul activităților acestui eveniment."

Potrivit directorului executiv al CALM, secretarii sunt categoria de funcționari care sunt la curent cu toate problemele cu care se confruntă comunitatea locală, dar și APL, cunoscându-le în profunzime și în detalii. „Am aflat foarte multe probleme cu care se confruntă secretarii, atât în activitatea nemijlocită, dar și aspecte importante din alte domenii, cum ar fi cel financiar, de organizare și funcționare a APL, din domeniul patrimonial ș.a., în care volens nolens sunt implicați și fără de de care nu este posibilă soluționarea acestora. Din acest punct de vedere am constatat încă un lucru foarte important – secretarii Consiliilor locale sunt foarte pregătiți, cu un nivel înalt de profesionalism. Considerăm că aceasta este o resursă foarte importantă pentru noi toți - CALM/APL, dar și pentru autoritățile statului, inclusiv în contextul viitoarelor ajustări și reforme care trebuie să fie efectuate în domeniul APL. Este foarte important ca politicile statului, reformele să fie conectate la realități."

Viorel Furdui a menționat că obiectivul principal al evenimentului a fost de a oferi secretarilor posibilitatea de a se întruni și de a se dezvolta ulterior într-un corp profesional, o platformă de comunicare și de perfecționare a secretarilor în cadrul CALM. „Un alt obiectiv a fost de a identifica problemele cu care se confruntă această categorie de funcționari, de a le analiza și de a oferi o anumită viziune în vederea soluționării treptate și etapizate a acestora, pentru ca să putem elabora un plan de acțiuni, un set de măsuri, pe care împreună cu secretarii să le implementăm sistematic în cadrul diferitor întruniri pe care le vom avea în cadrul Congresului Autorităților Locale, nu doar în Chișinău, dar așa cum a fost sugerat, în diferite regiuni ale Republicii Moldova."

Printre alte probleme cu care se confruntă secretarii Consiliilor locale, directorul executiv al CALM a menționat statutul confuz al acestora, a relațiilor secretarilor cu diverse autorități: primar, Consiliu local, cu autoritățile statului. „Deseori serviciile desconcentrate ale statului  văd în secretar un fel de funcționar de cel mai jos nivel care trebuie să execute toate indicațiile organelor centrale, ceea ce este contrar prevederilor legale. Deși secretarul îndeplinește cea mai complexă funcție din cadrul APL, acesta este neglijat și din punct de vedere al garanțiilor sociale și remunerației, având o compensare materială mizerabilă. Din acest motiv putem spune că există riscul ca în perioada ce urmează să pierdem mulți secretari, dacă nu vom încerca să schimbăm lucrurile.  Altfel spus, problematica secretarilor este atât de complexă, nesoluționată de ani de zile, încât ar putea duce la un anumit blocaj în activitatea APL, deoarece prin intermediul Consiliului local se realizează practic orice activitate din cadrul APL. Lipsa secretarilor se simte deja în mai multe localități din RM și influențează foarte negativ nivelul de asigurare a cetățenilor cu servicii, dar și funcționalitatea APL. "

Viorel Furdui afirmă că a primit mai multe semnale pozitive, de apreciere a inițiativei CALM de a-i reuni pe secretarii Consiliilor locale. „Din cauza că funcția este atât de importantă, cu atribuții multiple am ajuns în situația că secretarii nu prea au posibilitatea să se întrunească, să discute, să facă schimburi de experiență, să meargă la instruiri ș.a.m.d. Este un semnal pozitiv pentru CALM că acționăm în direcția corectă, oferind, în primul rând, această platformă de comunicare. În activitatea noastră ulterioară dorim să atragem mai multă atenție și altor categorii de funcționari din cadrul APL, cum sunt contabilii, inginerii cadastrali, juriștii, ș.a.m.d."

Departamentul de Comunicare al CALM

Copyright © 2019 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.