print
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

În nota informativă se menționează că necesitatea elaborării Regulamentului menționat a fost dictată de lipsa unui mecanism de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, or inexistența acestei posibilități pune în imposibilitate realizarea scopului pentru care părțile s-au antrenat în raporturi contractuale, dat fiind faptul că din cauza majorării prețurilor pentru bunurile, lucrările sau serviciile contractate, în rezultatul creșterii ratei inflației, operatorul economic nu obține profitul scontat, stabilit la întocmirea ofertei, sau în cazul descreșterii ratei inflației autoritatea contractanta nu utilizează eficient banii publici de îndată ce prețurile pentru bunurile, lucrările sau serviciile solicitate au scăzut considerabil.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:
Copyright © 2019 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.