print
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
21.04.2018

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.

În nota informativă se menționează că, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii ca urmare a necesarului alinierii legislației primare din domeniul energiei termice și promovării cogenerării la cadrul juridic în domeniul energetic, eficienței energetice, etc, adoptate recent de către Parlament, creării unui mediu favorabil pentru atragerea investițiilor private în sectorul de alimentare centralizată cu energie termică, utilizând mecanismele de piață disponibile, cît în vederea oferirii unui răspuns solicitărilor parvenite din partea producătorilor de energie termică în regim de cogenerare.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fişiere suplimentare

ro_5240_NI-la-proiectul-de-lege-C&M-legea-92in-lucru2-apr.docx 

Copyright © 2019 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.