print
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică
30.07.2017

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică.

În nota informativă se menționează că acordul-cadru va permite autorităţilor contractante aplicarea unei proceduri de achiziţie publică în baza căreia se vor putea atribui contracte subsecvente, în funcţie de necesităţile concrete ale autorităţilor contractante ce apar la un moment dat, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord. În cazul în care necesitatea autorităţii contractante cu privire la furnizarea/prestarea/executarea obiectului contractului va avea un caracter repetitiv, prevăzut cu limite minimale şi maximale pentru o perioadă determinată, se va putea aplica acest tip de procedură de achiziţie publică.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fisiere: 

Proiectul HG - Acord-cadru

Nota informativă

Copyright © 2018 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.