print
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
19.06.2017

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Mediului, privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

În nota informativă se menționează că scopul proiectului constă în eliminarea contradicţiilor și confuziilor semnalate la Legea nr. 303 din 13.12.2013 a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, proiectul de lege elaborat prevede actualizarea noțiunilor și prevederilor legii, completarea cu noi alineate sau chiar articole noi precum și excluderea unor prevederi ce vin în contradicție cu legislația în vigoare.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Proiectul HG

Nota informativă 

Analiza preliminară a Impactului de Reglementare

Copyright © 2018 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Toate drepturile rezervate.