Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Materiale Video | Adrian Teban, vicepreședintele Asociației Orașelor din România: „Comitetul European al Regiunilor și CALM vor coopera mai strâns în interesul colectivităților locale Republica Moldova”

vezi mai mult

Ion Veste, primarul din Zaim, Căuşeni: "Satul trebuie să scape de sărăcie. Modernizarea infrastructurii în mediul rural cere investiții colosale."
01.06.2020     
 
Cum activează autoritățile publice locale pe timp de pandemie
21.05.2020      prime.md   
 
VIDEO: “Cu drag de Colibaşi” sau cum satul Colibaşi a devenit BRAND de raion
17.05.2020      moldova9.com   
 
Viorel Furdui: „Înfrățirile si parteneriatele între localitățile din RM cu cele din România - o cale sigură de aliniere la standarde UE și de dezvoltare locală.”
26.02.2020     
 
EU TOT POT #2, Victoria Butuc - primăriță la 28 de ani
12.02.2020     
 

Adrian Teban, vicepreședintele Asociației Orașelor din România: „Comitetul European al Regiunilor și CALM vor coopera mai strâns în interesul colectivităților locale Republica Moldova”

      
08.02.2019    

Primarii și structurile asociative din România își asumă angajamentul să susțină grupul de lucru din cadrul COR dedicat colaborării cu CALM.

Adrian Teban, vicepreședintele Asociației Orașelor din România, membru al delegației României la Comitetul European al Regiunilor a vorbit în cadrul sesiunii ce s-a desfășurat la Bruxelles despre modul în care Comitetul Regiunilor poate susține parcursul european privind democrația locală din Republica Moldova.

„În ultimii 25 de ani, Republica Moldova a depus un efort semnificativ în domeniul descentralizării. Printre aceste eforturi se numără ratificarea deplină a Cartei Europene a Autoguvernării; o schimbare cuprinzătoare a ordinii juridice interne care vizează inițierea unui nivel ridicat de autonomie locală; reforme teritoriale în diferite etape; descentralizarea competențelor către autoritățile locale, asociată cu o ușoară descentralizare fiscală și altele.

Pe parcrusul ultimilor 6 ani, pe domeniul descentralizării și autonomiei locale au fost adoptate o serie de acte normative și de politici foarte de importante privind reforma administrației publice.

Anumite realizări în domeniul descentralizării pe parcursul anului 2016 au avut un efect benefic și au fost apreciate atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Aceste progrese au adus speranța în rândul comunităților locale din Republica Moldova pentru  continuarea cu succes a reformelor în domeniul democrației locale și recuperare a restanțelor acumulate în implementarea  angajamentelor amintite mai sus. În urmă cu exact doi ani, Republica Moldova, la capitolul progrese în domeniul democrației locale putea fi considerată un model de succes la nivel regional și în cadrul țărilor Parteneriatului estic, față de celelalte state din CORLEAP, Republica Moldova are un statut special.

Din păcate, tendințele iliberale și-au făcut simțite efectele nocive și la nivelul democrației locale, urmare a schimbării sistemului electoral și acutizării luptei politice în perspectiva alegerilor parlamentare din 2019. 

Autoritățile locale din Moldova nu se bucură de toată puterea de a-și exercita inițiativa la nivel local. Autoritățile locale trebuie să acționeze strict în domeniile și sferele în care legea le-a atribuit competențe. În plus, lipsa capacității operaționale a majorității autorităților locale din Moldova le împiedică să exercite acțiuni noi sau inovatoare în afara cercului de competențe identificat în lege.

În ceea ce privește principiul subsidiarității, este extrem de necesară o inițiativă neechivocă de descentralizare într-o țară provenind din sistemul sovietic, unde supracentralizarea a fost regula.

Strategia Națională de Descentralizare nu a fost implementată, sau doar într-o mică măsură; majoritatea elementelor din foaia de parcurs nu au fost puse în aplicare, iar guvernul a extins termenele pentru reforma administrației publice.

În ultimii ani se pare că nu s-au efectuat transferuri suplimentare de competențe și puteri către autoritățile locale, iar descentralizarea la nivel local a fost oprită. Partidul politic la putere favorizează o mișcare către re-centralizare.

Aici, la COR, avem o "platformă de cooperare teritorială" – CORLEAP (Conferința autorităților regionale și locale pentru Parteneriatul Estic) unde asociațiile locale și regionale din statele partenere, precum CALM din R. Moldova, reprezintă puncte importante de contact. Acest lucru permite CORLEAP să colecteze și să împărtășească informații relevante pentru dimensiunea locală și regională a Parteneriatului Estic.

Avem chiar noi aici posibilitatea să dăm putere de negociere și comunicare, partenerilor noștri din Republica Moldova. Cred într-o idee de integrare  europeană de jos în sus a comunităților locale din Republica Moldova. E inutil să amintesc că raporturile cu guvernele centrale tind să fie extrem de greoaie.

Mai mult, Parlamentul European și-a arătat de curând, printr-o rezoluție, sprijinul pentru comunitățile locale din Moldova. Este o atitudine căreia trebuie să îi dăm mai multă valoare și noi aici, în cadrul COR, privind comunitățile locale.

Potrivit unui sondaj recent, aproape 50% din cetățenii RM susțin un parcurs european al țării lor. Dintre aceștia, 64% sunt tineri sub 30 de ani. Viitorul acestor tineri este în Europa. 

Astfel, Moldova, cetățenii Moldovei și comunitățile locale moldovene au nevoie de o relație specială și mai profundă cu UE, în cadrul COR. Luând în calcul toate aceste considerente, având în vedere că mandatul nostru se încheie anul viitor, propun pentru noul mandat crearea unui grup de lucru special dedicate colaborării cu primarii din Republica Moldova, având în vedere progresele realizate în cadrul CORLEAP, comparativ cu celelalte state din Parteneriatul estic și angajamentul primarilor și al structurilor asociative din România de a susține acest grup de lucru.