Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Locuitorii orașului Ștefan Vodă au fost consultați de către experții CALM!

vezi mai mult

Primarul satului Rădulenii Vechi, Florești Iurie Radu: „Nu vom reuși prea multe atât timp cât nu avem o descentralizare adevărată"
28.01.2020     
 
Primarul comunei Chițcanii Vechi, Telenești Sergiu Cucu: „Cred că oamenii mi-au acordat votul de încredere pentru a soluționa măcar o parte din problemele lor"
28.01.2020     
 
PROBLEMELE APL ABORDATE DE PRIMARI LA ÎNTREVEDEREA CU GUVERNUL ȘI ÎN CADRUL CALM!
27.01.2020     
 
Primarul de Egoreni, Soroca Victor Mutruc: „În primării trebuie să avem posibilitatea de a angaja măcar o persoană responsabilă de scrierea proiectelor"
27.01.2020     
 
Primarul de Cojușna, Strășeni Igor Crăciun: „Am decis să candidez pentru a contribui la dezvoltarea localității noastre"
24.01.2020     
 

Locuitorii orașului Ștefan Vodă au fost consultați de către experții CALM!

      
11.12.2019    

Vineri, 6 decembrie, experții CALM Alexandru Morcov și Ludmila Malai au fost invitați de către primarul orașului Ștefan Vodă Vladislav Cociu să participe la o ședință pentru a oferi explicații cetățenilor și reprezentanților APL privind cadrul normativ în domeniul prestării serviciului de apă și sanitație, metodologia de formare a tarifului, rambursarea creditelor care au fost luate de către autoritatea publică locală de nivelul II dar pusă pe responsabilitatea autorității publice locale de nivelul I, etc. La eveniment au venit mai mulți  consilieri orășenești, reprezentanți ai întreprinderii municipale pe prestare a serviciilor comunale, ai societății civile, dar și alți locuitori ai orașului Ștefan Vodă.

Cetățenii au adresat mult mai multe întrebări privind responsabilitățile părților în cazul pierderilor de apă în cadrul blocurilor locative, din cauza rețelelor depășite de timp. Expertul CALM Ludmila Malai a afirmat că în lipsa unui cadru normativ adecvat în ceea ce privește activitatea asociațiilor de coproprietari în condominiu, neglijarea acestui subiect de către administrația publică centrală pune pe seama cetățenilor și a APL niște sarcini care nu pot fi soluționate de aceștia și care, în timp, vor genera probleme majore. „Nu este clar cine este proprietarul acestor clădiri și a bunurilor de utilitate comună din cadrul blocurilor locative, abordările fiind diferite de către APL-urile din Republica Moldova, deși problema este una comună. Fără o intervenție rapidă în modificarea cadrului normativ, elaborării și aprobării unei legi adecvate a condominiului, care să răspundă cerințelor zilelor noastre, cu trecerea timpului problema se va agrava și mai mult", a explicat Ludmila Malai.

Expertul Alexandru Morcov a vorbit despre  prevederile cadrului normativ existent în domeniul prestării serviciului de apă și sanitație, structura, forma și responsabilitățile de elaborare și aprobare a tarifelor pentru acest serviciu. De asemenea, reprezentantul CALM a făcut niște recomandări în ceea ce privește acțiunile pe care ar urma să le întreprindă APL și întreprinderea municipală care gestionează acest serviciu. „Trebuie de făcut o analiză mai profundă pentru a identifica toate lacunele în activitatea acestei întreprinderi municipale și a serviciului, în general. Ca și în cazul majorității APL din Republica Moldova, serviciul de apă și sanitație este prestat în condițiile unor rețele construite în perioada sovietică, utilitatea acestora fiind depășită de mult timp. Sigur că ar fi necesară o investiție capitală pentru a schimba rețelele de apă și sanitație în orașul Ștefan Vodă dar, la moment, cei din APL și întreprinderea municipală încearcă să facă față acestei probleme reieșind din realitățile existente."

Un alt subiect abordat de către proprietarii de locuințe din imediata apropiere de orașul Ștefan Vodă a fost privind schimbarea statutul de întovărășire pomicolă în localitate. Expertul Alexandru Morcov a menționat că pentru a răspunde solicitărilor acestor cetățeni care, de fapt, sunt locuitori ai orașului Ștefan Vodă, este necesar de a fi modificat cadrul normativ, altfel problema dată nu poate fi soluționată corect.

Serviciul de Comunicare al CALM