Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Emiterea hârtiilor de valoare de către APL în calitate de sursă de finanțare a investițiilor capitale - subiect de discuții la Parlament

vezi mai mult

Prin definitivarea procesului de descentralizare multidimensională vom identifica eficacitatea autorităților publice locale
16.10.2019     
 
ACTIVITATEA CALM ÎN INTERESUL APL
15.10.2019     
 
Zece ani de la înființarea Parteneriatului Estic! Învățăm din experiența UE în identificarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, alături de Lituania, Georgia, și Ucraina!
15.10.2019      www.eng.dvtkonferencija.lt   
 
APL ar putea obține finanțări din Fondul Verde pentru Climă!
13.10.2019     
 
Bugetele locale urmează să aibă mai multe venituri!
12.10.2019     
 

Emiterea hârtiilor de valoare de către APL în calitate de sursă de finanțare a investițiilor capitale - subiect de discuții la Parlament

      
09.10.2019    

La 8 octombrie, Congresul Autorităților Locale din Moldova a participat la consultările publice organizate de Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului Republicii Moldova privind conceptul și soluțiile de facilitare a emiterii obligațiilor municipale și corporative. Autorul inițiativei este Comisia Națională a Piețelor Financiare, autoritatea responsabilă de supravegherea, dar și dezvoltarea acestui sector.

Expertul CALM Viorel Gîrbu a explicat că la moment, piața de capital din Republica Moldova este subdezvoltată, în acest domeniu fiind active mai mult băncile comerciale. „Hârtiile de valoare sunt emise doar de către Ministerul Finanțelor, nu este suficientă concurență în acest domeniu și, în consecință, prețurile, dar și activitățile aferente au tendințe negative."

Potrivit autorilor inițiativei legislative, s opul proiectului este facilitarea emiterii hârtiilor de valoare din partea mai multor actori. CALM a susținut proiectul de lege, fiind de părere că autoritățile locale trebuie să aibă posibilitatea de a emite aceste acte.

Viorel Gîrbu a amintit că la ora actuală, APL au dreptul să se crediteze în limita de 20% din veniturile proprii. „Deși acest instrument nu este folosit pe larg de către APL totuși, așa cum arătă practica, unele autorități ajung la limita maximă. În cadrul consultărilor s-a propus majorarea acestui plafon până la 30%. Poziția CALM-ului este de a exclude acest plafon și introducerea unor indicatori calitativi care să urmărească mai multe aspecte ce țin de activitatea APL, cum ar fi gradul de îndatorare, eficiența economică, impactul creditelor și mijloacelor financiare atrase, etc."

Expertul Viorel Rusu a declarat că finanțele disponibile la nivel local sunt foarte limitate, resursele care vin din bugetul de stat sunt îndreptate spre destinații predeterminate de Guvernul central, iar flexibilitatea resurselor financiare care sunt disponibile la nivel local sunt foarte limitate. „Din aceste motive APL trebuie să lucreze în mai multe direcții, prima prioritate fiind dezvoltarea bazei fiscale, un alt obiectiv ar fi atragerea mijloacelor prin creditare."

 Creditele ar putea fi atrase de la băncile comerciale, sau prin intermediul obligațiunilor municipale. Rezultatul scontat este creșterea disponibilității asigurării financiare a APL prin dezvoltarea capacității de creditare a acestora, în vederea dezvoltării comunităților.

Serviciul de Comunicare al CALM