Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe către aleșii locali: "Trebuie să fiți cât mai solidari cu CALM-ul, să fiți solidari între voi, pentru că ne așteaptă decizii extrem de importante"

vezi mai mult

Primari din Republica Moldova premiați cu cea mai înaltă distincție din partea Asociației Comunelor din Romania!
18.02.2020     
 
Primarul orașului Bucovăț Mariana Dîmcenco „N-am știut că în Republica Moldova mai sunt oameni atât de prietenoși și săritori la nevoie"
13.02.2020     
 
Primarul orașului Leova Alexandru Bujorean: „Autoritățile centrale din România par a fi în subordinea primarilor și nu invers"
12.02.2020     
 
CALM solicită autorităților centrale revizuirea legislației în domeniul integrității!
11.02.2020     
 
Președintele executiv al Asociației Orașelor din România Ionel Chiriță: „Vom solicita Guvernului României să creeze un mecanism eficient de susținere a comunităților locale din Republica Moldova"
11.02.2020     
 

Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe către aleșii locali: "Trebuie să fiți cât mai solidari cu CALM-ul, să fiți solidari între voi, pentru că ne așteaptă decizii extrem de importante"

      
24.06.2019    

Prezent la întrevederea celor peste 700 de aleși locali cu Guvernul Maia Sandu, deputatul Igor Munteanu a afirmat că Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) reprezintă o perlă printre asociațiile existente în RM. Igor Munteanu a declarat că Guvernul ia în considerație importanța dialogului instituționalizat cu CALM și trebuie să salutăm o cât mai bună consolidare a acestei asociații, care să reprezinte toate vocile autorităților locale. „Întotdeauna am simțit o relație de paternitate față de CALM. Chiar și denumirea de CALM a apărut în condițiile în care asociațiile autorităților locale erau supuse unor presiuni mari, pe timpul președintelui Voronin și evident că aceste presiuni, în mare parte, au fost transferate în perioada în care au apărut alte guverne. De fiecare dată au fost anumite interese pentru a desconsidera opiniile unora și pentru a promova interesele corporative sau de partid ale altora. Să știți că vrem să schimbăm acest lucru, vrem să tratăm cu responsabilitate și respect oamenii de la nivelul local."

În altă ordine de idei, Igor Munteanu a amintit că la evenimentul organizat de CALM și Cancelaria de Stat s-a spus că, în sfârșit, suntem liberi.  „Ar trebui să fim nu doar liberi, dar și lideri. Lideri în restabilirea competențelor APL, lideri la reprezentarea intereselor atât de diverse și atât de importante ale comunităților locale, lideri la nivelul de recăpătare a prestigiului de care RM trebuie să se bucure în raport cu instituțiile internaționale.

Deputatul i-a asigurat pe reprezentanții APL că au întotdeauna ușa și dialogul deschis la Comisia buget și economie și așteaptă în continuare orice fel de posibilitate de a comunica direct cu CALM și cu primarii care sunt reprezentați în această asociație asupra lucrurilor fundamentale care sunt importante. „În ultimii cinci ani am ratat 22 miliarde de lei ca urmare a faptului că relația cu UE a fost blocată. A fost suspendată asistența financiară din partea UE. Acest lucru spune foarte clar că trebuie să priviți la bugetul public nu ca la o cutiuță fermecată a lui Aladin, toată lumea trebuie să contribuie la deblocarea inițiativelor locale, la dezvoltarea economiei locale, la identificarea obstacolelor care ne fac să avem în acest moment bugete locale atât de mici și nesatisfăcătoare. Știm foarte bine că mai ales în ultimii ani de zile în RM s-a manifestat o tendință clară de recentralizare care este explicată pe larg în ultimul raport prezentat de Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei din 4 aprilie 2019, care a identificat o mulțime de deficiențe la nivelul implementării Cartei Europene a autonomiei locale. Pe parcursul ultimilor ani, Guvernul a intervenit în afacerile locale printr-o supraveghere invazivă și frecventă asupra competențelor determinate de Constituție și legislația APL. În acest moment lipsesc mecanismele adecvate de consultare între Guvernul central și autoritățile locale. Comisia Paritară pe care noi am salutat-o cu foarte multă căldură este ca și inexistentă, trebuie să o restabilim și să îi facem pe toți primarii și autoritățile locale de nivelul II să simtă că sunt ascultați, sunt respectați prin prisma statutului și competențelor lor."

Potrivit lui Igor Munteanu, un alt motiv de îngrijorare este că contextul politic pentru exercitarea funcțiilor de primar a fost puternic afectat de practica intensivă a urmării penale împotriva primarilor și a reprezentanților locali. „Colegii mei de la IDIS au identificat 654 de dosare penale și administrative deschise primarilor. Motivele au fost de racolare pe criterii de partid sau de impunere a unor decizii care trebuiau să servească unor grupuri clientelare. Noi știm acest lucru. Noi trebuie să readucem ordinea și trebuie să tratăm cu respect și cu indulgență, uneori, APL, ca să-și facă meseria. „Strategia Națională de descentralizare, termenul de implementare a căreia a expirat în anul 2018, trebuie să fie regândit, trebuie să avem o Foaie de parcurs pentru aplicarea recomandărilor 322 din 2012 și 411 din 2018, care nu au fost aplicate pe deplin. Sistemul de impozite și taxe locale este foarte slab. Lipsa delimitării corespunzătoare a terenurilor municipale proprietate privată sau de stat face imposibilă evaluarea unităților de teren în scopuri fiscale și provoacă o pierdere constantă a veniturilor potențiale la nivelul local. În multe cazuri Legea atribuie APL competențe foarte largi, fără resurse adecvate și noi. Trebuie ca APL să se bucure de toată puterea de a-și exercita acțiunile în orice domeniu care nu este exclus din competențele lor sau repartizat unor alte autorități. "

Deputatul a adus în discuții și lipsa de precizie privind temeiurile de a activa mecanismul de rechemare din funcție prin referendumuri, ceea ce deteriorează condițiile de activitate a aleșilor locali și implică o gravă disfuncționalitate a democrației locale, deoarece primarii lucrează sub amenințarea constantă a faptului că pot fi rechemați oricând de către anumite grupuri de presiune. „Autoritățile locale nu sunt autonome în gestionarea resurselor umane, nu pot recruta personal de înaltă calitate și nu pot oferi oportunități adecvate de formare de salarii sau perspective de carieră. Respectiv, adeseori rămân fără personalul de calitate care ar trebui să le asigure acțiunile lor.Remunerarea primarilor este departe de a fi una decentă sau suficientă și descurajează intrarea tinerilor în APL.

Igor Munteanu a fost de părere că cele menționate mai sus fac ca RM să fie codașă la îndeplinirea recomandărilor Consiliului Europei și a anumitor rapoarte aproape disperate care au venit din partea CALM-ului în ultimii ani. „Cum văd eu acțiunile prioritare în acest domeniu, prin prisma legislației. În primul rând, trebuie să instituim un format de consultări regulate, permanente cu APL și pe plan legislativ. Ceea ce exisă și poate fi folosit de către Guvern ca o Comisie Paritară trebuie să fie replicat și la nivelul Parlamentului, pentru ca să știm care sunt propunerile voastre curente și pentru ca să le integrăm în procesul legislativ. Trebuie să revenim prin descentralizare la implementarea corespunzătoare și completă a tuturor recomandărilor care s-au făcut din partea Consiliului Europei pe domeniul autonomiei locale. Este nevoie de alocarea resurselor financiare suficiente APL, luând în considerație și viziunea ministerului Finanțelor, dar și propunerile concrete care vor veni din partea CALM-ului. Dezvoltarea capacității fiscale a autorităților locale trebuie să fie încurajată, permițând APL să stabilească impozite și taxe locale, să determine cota lor, precum și clarificarea delimitării terenurilor pentru a permite reevaluarea acestor bunuri de la nivel local în scopuri fiscale. Trebuie să revizuim sistemul de competențe al APL, pentru a evita situațiile de dublare sau de suprapunere între competențele APC și APL, asigurând finanțarea nevoilor locale la nivel local." Igor Munteanu a vorbit și despre necesitatea acordării APL  a libertății de a-și adapta exercitarea competențelor la condițiile locale, dar și despre eliminarea patronajului invaziv a unor reprezentanți ai Cancelariei de Stat în treburile afacerilor locale. „Adoptarea măsurilor juridice și de reglementare pentru a evita eventualele consecințe distorsionante pentru viața politică în aplicarea referendumurilor locale de rechemare din funcție și între timp să revizuim dispozițiile legale care reglementează motivele pentru inițierea unui referendum local de rechemare din funcție, art 177, alineatul 2 din Codul Electoral, pentru a aduce mai multă siguranță juridică aleșilor locali. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca să consolidăm capacitățile manageriale ale autorităților locale și avem mai multe proiecte de legi, inclusiv această activitate notarială care este absolut organic legată de competențele APL. Înțeleg că a fost un fel de lobby a notariatelor private pentru ca să ia această activitate de la secretarii Consiliilor locale și să o transmită notariatelor private. Dar acest lucru a crescut de 4- 5 ori costurile serviciilor notariale și în același timp a pus oamenii pe drumuri, care nu mai pot să obțină aceleași servicii la nivel local și trebuie să plece în centrele raionale. Este un pas înapoi în autonomia locală și descentralizarea din RM.

Deputatul a pledat pentru restabilirea unui proces corect de consultare sistematică cu APL și a unui dialogul politic pentru a ajunge la un acord cu privire la măsurile planificate care ar putea afecta interesele APL. „Propunerile noastre din Comisia Buget și Finanțe țin de restituirea competențelor notariale pentru secretarii Consiliilor locale privind dreptul de desfășurare a unor activități notariale care, începând cu anul 2019, au fost anulate. Secretarii trebuie să fie instruiți, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să-i furi competența și să o delegi unor oficii private de notariat. Trebuie să reactivăm obligația Guvernului de a repartiza anual, până la formarea bazei de venituri locale suficiente, transferuri cu destinație specială pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare ale APL, necesare pentru implementarea Legii 270 din 2018, având ca bază inițială de reper cheltuielile din anul precedent. Trebuie să introducem în Legea cu privire la Finanțele publice locale a conceptului de compensare a bugetelor locale, atunci când deciziile Guvernului afectează bugetele locale. Noi trebuie să înțelegem că tot așa cum funcționează principiul de separare a puterilor în stat, trebuie să existe principiul de delimitare a competențelor Guvernului central și local și atunci când apar noi cheltuieli trebuie să prevedem anumite compensări la bugetele locale, dacă aceasta înseamnă niște cheltuieli sporite sau nejustificate. Trebuie să revizuim actualul sistem de colectare și alocare a impozitelor partajate, trebuie să revizuim sistemul de partajare a veniturilor fiscale din impozitul pe venit. Astfel, eu cred că în vederea impulsionării descentralizării APL, Parlamentul, de comun acord cu Guvernul și ministerele de ramură, trebuie să examinăm și să analizăm cu foarte multă atenție propunerile care au venit în ultima vreme din partea CALM-ului, pentru că sunt judicioase și din punctul meu de vedere.  Din partea Comisiei Buget și Finanțe veți avea toată deschiderea și angajamentul pe care îl așteptați. Trebuie să înțelegeți însă că APL trebuie să manifeste și angajament, să nu aștepte ca lucrurile să fie rezolvate de altcineva. Trebuie să fiți cât mai solidari cu CALM-ul, să fiți solidari între voi, pentru că ne așteaptă decizii extrem de importante, inclusiv la nivelul de organizare administrativ-teritorială a țării."

Serviciul de Comunicare al CALM