Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Expertul CALM Viorel Gîrbu: „Din cauza neimplementării strategiei descentralizării, suntem codași la foarte mulți indicatori”

vezi mai mult

Modalitățile de eficientizare a Biroului Relații cu Diaspora, discutate la Cancelaria de Stat în comun cu partenerii de dezvoltare
18.09.2019      cancelaria.gov.md   
 
Gheorghe Bute: „Prin efortul comun al ACoR și CALM putem ajunge mult mai departe"
18.09.2019     
 
Primarii sunt locomotivele nevăzute ale unui stat
18.09.2019     
 
Primarii din România și Republica Moldova și-au dat mâna la Vatra!
17.09.2019     
 
CUNOAȘTE ACTIVITATEA AUTORITĂȚILOR LOCALE!
17.09.2019     
 

Expertul CALM Viorel Gîrbu: „Din cauza neimplementării strategiei descentralizării, suntem codași la foarte mulți indicatori”

      
06.06.2019    

În cadrul consultărilor publice organizate de Blocul ACUM cu tema „Autonomia locală, procesul descentralizării și aplicarea prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale în Republica Moldova, expertul CALM Viorel Gîrbu a vorbit despre situația finanțelor locale.

Expertul CALM a afirmat că RM este un stat în continuă transformare și e greu să vii cu o apreciere privind relevanța rezultatelor atinse în domeniul descentralizării. „Din acest motiv e bine să facem referință la situația regională. În anul 2017 s-a făcut o evaluare în regiunea de sud-est a Europei, acolo unde statele au un nivel mai mult sau mai puțin similar de dezvoltare, nu sunt lidere la capitolul descentralizării financiară. Constatăm faptul că urmare a unei strategii implementată o lungă perioadă de timp în domeniul descentralizării în RM, suntem codași la foarte mulți indicatori. Dacă vorbim despre autonomia și descentralizarea locală în RM, trebuie să înțelegem că descentralizare se referă, în primul rând, la aspectele care țin plenar de competența APL. Aceste aspecte, sau domenii, sunt finanțate din venituri proprii ale APL, iar în regiunea menționată, care nu oferă cea mai înaltă performanță la capitolul descentralizării, RM este codașă.”

Vorbind despre ponderea veniturilor proprii în total venituri ale APL, Viorel Gîrbu a afirmat că RM înregistra pentru anul 2017 o pondere de doar 12%. „Media pentru această regiune este de 34%, chiar dacă zona nu se apropie de media UE. Dinamica, din păcate, este negativă începând cu anul 2011. Dacă analizăm ponderea în total a resurselor bugetelor locale în PIB, situația în RM este bună. Totuși, structura internă a acestor cheltuieli atestă faptul că ponderea foarte mare este pentru domeniul educațional, acolo unde competențele APL sunt limitate, iar pentru alte domenii APL au resurse insuficiente pentru a le finanța.”

Expertul CALM Viorel Gîrbu a declarat că  APL din RM au avut la dispoziție doar 22 de euro per capita în anul 2017 – venituri proprii, bani ce puteau fi folosiți la nivelul fiecărei localități.  „Media pentru regiunea Europei de Sud Est a fost de 141 de euro. E și firesc că localitățile din RM vor arăta nu foarte bine, performanța în RM nu va fi bună. Liderul din regiune a înregistrat valoarea de peste 300 euro per capita, iar la noi doar 22 de euro. Este o situație foarte proastă, ajungând aici urmare a reformelor nereușite care au fost implementate în perioada anterioară.”

Viorel Gîrbu a accentuat faptul că situația cu finanțele publice locale este de o importanță crucială pentru APL, iar o categorie importantă a acestora îl reprezintă impozitul pe bunurile imobiliare, capitol la care stagnăm de o lungă perioadă de timp.

„Dependența APL față de transferurile și deciziile luate la nivel central  este una plenară, iată de ce este necesar de a fi revizuit modul de formare a veniturilor APL, de a spori competențele APL în domeniul fiscal, ca să poată întreprinde anumite acțiuni pe cont propriu, în vederea îmbunătățirii situației finanțelor locale și legiferarea capacităților APL de a institui anumite impozite la nivelul localității, în funcție de specificul fiecăreia.”  Expertul a fost de părere că la acest capitol avem o discrepanță foarte mare, în municipiul Chișinău avem o anumită situație, restul localităților fiind total diferite. „Este nevoie de mai multă flexibilitate în modul de formare a veniturilor APL. Cetățenii merg la vot și aleg o autoritate locală, respectiv au anumite așteptări de la aleșii locali, iar posibilitățile APL să-și îndeplinească angajamentele, sunt în realitate destul de limitate”, a concluzionat Viorel Gîrbu.

Serviciul de Comunicare al CALM