Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Experții CALM și experții Uniunii Europene studiază modalități de îmbunătățire a condițiilor de activitate a autorităților publice locale!

vezi mai mult

CALM a semnat un protocol de cooperare cu Asociația Municipalităților din Rusia
18.08.2019     
 
Directorul executiv al CALM Viorel Furdui: „Toată clasa politică trebuie să înțeleagă că dacă nu dărâmăm această verticală a puterii, în zadar mai vorbim despre o justiție independentă”
15.08.2019     
 
Ana Moraru: „Să lăsăm primarii în pace și să ne privim în oglindă”
15.08.2019     
 
Un primar!
15.08.2019     
 
Primarul municipiului Edineț, vicepreședintele CALM Constantin Cojocaru: „Dacă nu vom contribui la dezvoltarea economiilor locale, RM va fi sortită să bată încă mulți ani pasul pe loc"
15.08.2019     
 

Experții CALM și experții Uniunii Europene studiază modalități de îmbunătățire a condițiilor de activitate a autorităților publice locale!

      
20.04.2019    

Marți, 16 aprilie, Alexandru Osadci, coordonator de programe CALM și Viorel Rusu, coordonator al serviciului juridic CALM au avut o întrevedere cu experți juridici, în frunte cu Anke Freibert, reprezentanți ai proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Suport pentru procesul de Reformă a administrației publice".

Obiectivul proiectului este de a susține Republica Moldova în implementarea reformei administrației publice de la nivel central, dar și de la nivel local.

Părțile au discutat mai multe subiecte stringente ce vizează administrația publică locală și care urmează a fi abordate în cadrul proiectului, printre care:

- Codul administrativ recent aprobat, în mod special responsabilitățile și penalitățile adiționale ce revin APL;

- Povara asupra autorităților locale, ca urmare a  penalităților stabilite de legislație, penalități ce nu corespund nici responsabilităților, nici remunerației muncii în APL;

- Multitudinea de controale și verificări efectuate în primării, caracterul lor exagerat și deseori abuziv din partea instituțiilor de control, presiunile și intimidările la care sunt supuși primarii și funcționarii APL din cauza controalelor nejustificate și nereglementate. Ca rezultat, se atestă un exod masiv de cadre din APL.  

De asemenea, experții au trecut în revistă prevederile Raportului de monitorizare și Recomandarea recent aprobate de către Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, în mod special cele privind controalele și verificările inopinate.

Totodată, experții au discutat despre diferențele între controlul de legalitate și controlul de oportunitate al APL; dialogul dintre APL și APC; imposibilitatea APL de a se apăra în instanțe din cauza lipsei posibilităților administrative și financiare.

Alte subiecte ale întrevederii au fost situația dificilă în domeniul finanțării APL, în special a planificării bugetare, posibilitățile existente privind implementarea politicii fiscale proprii, resursele disponibile limitate și influența APC asupra veniturilor și cheltuielilor din APL; multitudinea de competențe delegate fără acoperire financiară și suprapunerea competențelor dintre APL de nivelul I și APL de nivelul II.

Ca rezultat al discuțiilor s-a constatat necesitatea stringentă de îmbunătățire a cadrului legal și de implementare a măsurilor urgente ce ar crea condiții optime de funcționare a APL.

Serviciul de Comunicare al CALM