Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Secretarul general adjunct al Guvernului Adrian Ermurachi la CALRCE: „Am dori ca Republica Moldova să treacă la etapa de post-monitorizare”

vezi mai mult

Larisa Tomșa, primarul de Cneazevca, Leova: „Când am devenit membri ai CALM mi-am dat seama cât de bine este când cineva pune umărul pentru a te ajuta"
17.07.2019     
 
Tamara Josan, primar de Roșcani, Strășeni: „Și cu bani puțini poți obține rezultate!”
17.07.2019     
 
PROBLEME ACTUALE ALE APL ÎN VIZORUL CALM! EXPERIENȚE POZITIVE ALE APL ÎN INTERESUL COMUNITĂȚILOR!
16.07.2019     
 
Ioana Răcilă, primar de Beștemac, Leova: „Schimbările se produc dacă ai dorință și capacități!"
16.07.2019     
 
Rodica Rusu, primarul localității Telița, Anenii Noi: „Guvernul trebuie să aibă o viziune de dezvoltare locală"
16.07.2019     
 

Secretarul general adjunct al Guvernului Adrian Ermurachi la CALRCE: „Am dori ca Republica Moldova să treacă la etapa de post-monitorizare”

      
08.04.2019    

Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi a participat la cea de-a  36-a sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) ce a avut loc la Strasbourg, în perioada 2-4 aprilie. Oficialul a ținut un discurs de la tribuna Consiliului Europei și a răspuns la întrebările membrilor CALRCE, în contextul în care a fost adoptat Raportul și Recomandarea de țară „Democrația locală și regională în Republica Moldova”.

 Adrian Ermurachi a menționat că Consiliul Europei reprezintă un pilon al democrației, iar  impactul pozitiv al Consiliului Europei este vizibil în Republica Moldova, prin noi legi și noi practici democratice, care oferă noi viziuni de perspectivă țării noastre.

 Secretarul general adjunct al Guvernului a mulțumit  raportorilor CALRCE pentru vizita întreprinsă recent în Republica Moldova și pentru Raportul pregătit privind democrația locală și regională în Republica Moldova. Adrian Ermurachi a menționat că în pofida unor observații critice, documentul rămâne a fi unul de folos, care stabilește prioritățile și ne motivează să acționăm în vederea îmbunătățirii lucrurilor. Cât privește descentralizarea și autonomia locală, Secretarul general adjunct al Guvernului a vorbit despre noul sistem de finanțare a APL care este mult mai transparent și previzibil, oferă bugetelor locale mai multă independență și  stimulează creșterea veniturilor locale. Potrivit reprezentantului Cancelariei de Stat, pentru întărirea autonomiei locale au fost întreprinse mai multe acțiuni, printre care descentralizarea Fondului rutier, oferirea dreptului APL de a se adresa la Curtea Constituțională, schimbarea destinației terenurilor, etc.

În ceea ce privește dialogul cu autoritățile locale și CALM, Adrian Ermurachi a afirmat că guvernarea este deschisă pentru un dialog permanent cu CALM, dar și cu alți reprezentanți ai APL. „Din februarie 2016, reprezentanții CALM sunt invitați la toate ședințele Guvernului unde sunt dezbătute subiecte ce țin de activitatea APL. În afară de aceasta, la ședințele săptămânale ale Secretarilor de stat, de asemenea, participă reprezentanții CALM. Pentru a întări relațiile dintre puterea centrală și cea locală a fost creat un grup de lucru format din reprezentanți ai APL și ai APC, în vederea asigurării transparenței în luarea deciziilor, dar și a consultării cu autoritățile locale, etc.”

Referindu-se la afirmațiile autorilor raportului privind schimbarea coloraturii politice a unor primari, președinți de raion sau consilieri, Secretarul general adjunct al Guvernului a declarat că fiecare a luat această decizie individual, iar legislația națională nu prevede restricții în acest sens.

Vorbind despre recomandările CALRCE, Adrian Ermurachi a menționat că acestea  sunt îndeplinite în mod continuu. „În acest context, mizăm pe susținerea Consiliului Europei și CALRCE în implementarea viitoarelor reforme pentru asigurarea efectivității activității APL și am dori să trecem la o etapă nouă, cea de post-monitorizare.”

Adrian Ermurachi a vorbit și despre beneficiile Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, menționând că statul nostru își va onora angajamentele asumate în vederea consolidării democrației, drepturilor omului și statului de drept.

Secretarul general adjunct  a apreciat sprijinul partenerilor de dezvoltare în susținerea eforturilor de descentralizare și asigurarea bunei guvernări. La finalul discursului, mai mulți membri ai CALRCE i-au mulțumit oficialului  pentru prezența la sesiunea CALRCE afirmând că aceasta este o dovadă  a deschiderii guvernării de la Chișinău în vederea continuării dialogului politic privind implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale.

La întrebarea raportorului din Norvegia Gunn Marit Helgesen privind acțiunile guvernului în vederea monitorizării îndeplinirii recomandărilor CALRCE, Adrian Ermurachi a afirmat că Republica Moldova demonstrează permanent deschiderea sa în dialogul cu Consiliul Europei, CALRCE și colegii din CALM. „Noi întotdeauna am invitat Congresul și raportorii să ne viziteze țara. DVS aveți discuții cu noi. Recomandările DVS sunt importante pentru noi și  suntem pregătiți să continuăm dialogul pentru a le realiza acele puncte care, deocamdată, nu au fost abordate în deplină măsură.”

Reprezentantul CALRCE din Serbia a vorbit despre presiunile exercitate asupra aleșilor locali din Republica Moldova, iar arestarea unor primari ar încălca dreptul la prezumția nevinovăției și l-a întrebat pe oficialul de la Chișinău cum ar putea fi schimbată situația în așa fel încât cei care îndeplinesc funcția de ales local să lucreze fără a avea această frică de a fi persecutați? Adrian Ermurachi a fost de părere că reprezentanții APL trebuie să-și îndeplinească atribuțiile, iar organelor de drept le revine obligația de a lupta cu corupția, conflictul de interese și alte abateri. „Implicarea autorităților centrale în aceste procese va fi considerată ca o imixtiune în înfăptuirea actului de justiției”, a concluzionat Secretarul general adjunct.

Reprezentantul CALRCE din Rusia l-a întrebat pe oficialul de la Chișinău dacă tergiversarea formării unei coaliții de guvernare nu va afecta desfășurarea alegerilor locale. Reprezentantul Cancelariei de Stat a menționat că Parlamentul Republicii Moldova, care deja este format, va stabili data când vor avea loc alegeri locale. „Potrivit legilor noastre, până nu va fi anunțată data noilor alegerilor locale, actualii aleși locali își păstrează dreptul de a-și exercita atribuțiile și nu vedem niciun fel de riscuri în această privință.”

Amintim că în cadrul sesiunii a 36 a CALRCE a fost prezentat Raportul și recomandările privind „Democrația locală și regională în Republica Moldova”. Documentul reflectă restanțele respectării ultimilor rezoluții și recomandări ale CALRCE, a angajamentelor Republicii Moldova în domeniul democrației locale, a Foii de Parcurs și Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Serviciul de Comunicare al CALM