Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Oportunitate pentru APL: programul pentru reîmpădurire, „Million Trees Moldova” ce are drept obiectiv plantarea unui milion de arbori în Republica Moldova

vezi mai mult

Președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei Anders Knape: „Rolul autorităților locale și regionale este crucial în procesul de reconstruire a democrației europene”
20.05.2019     
 
 
CALM a avut o întrevedere cu reprezentanții delegației statului Carolina de Nord, condusă de Secretarul de Stat Elaine Marshall!
17.05.2019     
 
Optimizarea „oarbă” în administrația publică nu este o soluție și chiar poate dăuna calității serviciilor! Rezultatele unui studiu realizat de centrul analitic din Austria KDZ
14.05.2019     
 
Viorel Gîrbu: „Autoritățile locale sunt cele mai competente și sunt cele mai apropiate față de cetățean”
14.05.2019      moldova.europalibera.org   
 

Oportunitate pentru APL: programul pentru reîmpădurire, „Million Trees Moldova” ce are drept obiectiv plantarea unui milion de arbori în Republica Moldova

      
06.03.2019    

Programul pentru reîmpădurire, „Million Trees Moldova” invită APL și organizațiile care doresc să contribuie la îmbunătățirea climatului ecologic să participe în cadrul unui program ce are drept obiectiv plantarea unui milion de arbori în Republica Moldova.   Autorii programului vor susține comunitățile în vederea recâștigării integrității ecologice din zonele cu păduri degradate, dar și la plantarea noilor fâșii forestiere.  Astfel, primarii sunt invitați să participe în cadrul acestui proiect pentru a crea coridoare ecologice, a reabilita perdelele forestiere, a îmbunătăți terenurile degradabile, a restabili bazinele hidrografice și a extinde acoperirea pădurilor, permițând părților interesate locale să se conecteze cu natura și să devină parte integrantă a unui program de conservare mai amplu. 

Pentru a fi eligibil participării la acest proiect, APL-ul trebuie să dețină terenul preconizat activităților de ameliorare a  peisajelor dezafectate și degradate prin restaurarea pădurilor, prin decizia consiliul local; APL-ul sau organizația trebuie să vină cu un proiect de reabilitare  a zonei propuse spre plantare, în care explică cum populația locală va fi antrenată în menținerea locului plantat dar și cum APL-ul își va exercita responsabilitatea de îngrijire a zonei, etc. Se va acorda prioritate APL-urilor care desfășoară activități eficiente din punct de vedere al costurilor, plantarea copacilor nativi, se va concentra asupra creării mediului de viață pentru speciile sălbatice (floră și faună) prin conservarea zonei, nu au beneficiat încă de această oportunitate. Autorii programului pentru reîmpădurire solicită tuturor solicitanților să completeze o aplicație online și să furnizeze o propunere clară și convingătoare care trebuie să includă: un rezumat al activității APL-ului în acest domeniu și cele mai importante realizări de până acum; o prezentare generală a necesității proiectului de reîmpădurire care va include o descriere a sitului de reîmpădurire cu fotografii; obiectivele privind conservarea; o descriere detaliată a activității de reîmpădurire propuse, care să includă numărul estimativ de arbori care urmează a fi plantați și numărul de ha care urmează a fi restaurate, speciile de arbori selectate și cum sunt luate în considerare proiecțiile climatice în cercetare; planuri de gestionare / întreținere pe termen lung a copacilor și beneficiile preconizate; o descriere detaliată a programului de formare a modului în care se vor construi abilitățile și cunoștințe părților interesate locale, pentru a avansa conservarea locului plantat; o cronologie de proiect; rezultatele scontate, inclusiv: așteptări pe termen scurt (6 luni - 1 an) și pe termen lung (1 + ani); să descrieți modul în care  veți evalua rezultatele așteptate (adică sondaje, monitorizare, rata de supraviețuire a copacilor plantați); un CV pentru formatorul principal și scurte biografii a celorlalți formatori. Pentru mai multe informații despre împăduriri, dar și despre alte oportunități trimiteți un e-mail la  parcurile.viitorului@gmail.com.  

Million Trees Moldova este o platformă națională de colaborare între organizații, instituții și companii, care și-au propus să planteze un milion de copaci în Republica Moldova.

Inițiativa Million Trees a apărut ca proiect de mediu în diferite orașe, cu scopul creșterii umbririi și a volumului de oxigen, prin plantarea unui milion de copaci. Orașele implicate în prezent în această inițiativă sunt: Los Angeles, New York City, Shanghai, Londra, Denver și Ontario. Un motiv comun împărtășit este reducerea efectelor  încălzirii globale prin micșorarea cantității dioxidului de carbon în aer.

În cazul Republicii Moldova, inițiativa are drept obiectiv soluționarea și preîntâmpinarea problemelor acute de mediu precum eroziunea solului, alunecările de teren și deșertificarea, lipsa perdelelor forestiere pentru protecția râurilor, terenurilor agricole cât și localităților rurale de vânturi.

Serviciul de Comunicare al CALM