Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Viitorul Europei: orașele și regiunile doresc să aducă cetățenii mai aproape de Europa și să creeze noi forme de solidaritate a UE

vezi mai mult

Elena Hreașca, alesul local din Năvîrneț, Fălești: „CALM-ul ne-a educat să fim mai unite, noi, femeile primar!”
24.04.2019     
 
Viorel Furdui, director executiv al CALM: „Descentralizarea este elementul ce ar uni societatea și ar pune în valoare potențialul imens ce există la nivel local”
24.04.2019     
 
Viorel Furdui: „Cu fiecare zi de amânare a alegerilor locale ne îndepărtăm şi mai mult de statul de drept”
20.04.2019      moldova.europalibera.org   
 
ÎN FRANȚA AU FOST ABORDATE SUBIECTE DE INTERES MAJOR PENTRU AUTORITĂȚILE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA!
20.04.2019     
 
CALM atrage atenția factorilor de decizie - delimitarea proprietății publice este într-un nou blocaj!
20.04.2019     
 

Viitorul Europei: orașele și regiunile doresc să aducă cetățenii mai aproape de Europa și să creeze noi forme de solidaritate a UE

      
07.11.2018     cor.europa.eu

Rezultatele preliminare ale unui studiu pan-european elaborat de London School of Economics prezintă opiniile autorităților locale și regionale privind viitorul Europei și rolul pe care doresc să-l joace într-o Uniune reînnoită. Acestea au fost prezentate în cadrul reuniunii Comitetului Regiunilor "Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri instituționale și externe (CIVEX). O mare majoritate a respondenților au fost de acord că prioritatea numărul unu ar trebui să fie aceea de a pune cetățenii în centrul procesului de integrare europeană. De asemenea, aceștia consideră că au un rol unic de jucat în crearea unui nou model de solidaritate a UE bazat pe o serie de principii-cheie, cum ar fi coeziunea, incluziunea și parteneriatul.

Înaintea prezentării primelor rezultate ale studiului londonez al Școlii Economice (LSE), primul vicepreședinte al CoR, Markku Markkula, a declarat: "Dezbaterile privind viitorul Europei devin tot mai intense. Dar permiteți-mi să fiu clar: cred că o Uniune Europeană fără o contribuție deplină a orașelor și regiunilor sale ar fi o Uniune fără un fundament solid, construită într-un vid. Din păcate, regiunile și orașele sunt încă cel mai puțin reprezentate în procesul de luare a deciziilor la nivelul UE. Acest paradox creează dezamăgire între cetățeni, iar uneori reticență sau neîncredere față de întregul proces de integrare."

În cadrul campaniei CoR "Reflectând despre Europa", comisia CIVEX, condusă de Barbara Duden, membră a Parlamentului orașului Hamburg, a inițiat elaborarea unui studiu pan-european al LSE. Acesta include o consultare largă a autorităților locale și regionale, a parlamentelor regionale și a asociațiilor autorităților locale și regionale la nivel național și european. Chestionarul a fost trimis, de asemenea, tuturor membrilor CoR. Participanților li s-a solicitat să identifice principalele provocări pe care UE ar trebui să le abordeze și modul în care orașele și regiunile ar putea contribui la transformarea UE într-un jucător mai puternic în ceea ce privește guvernanța, politicile și legăturile reprezentative cu cetățenii. Rezultatele studiului vor fi incluse în avizul CoR privind viitorul Europei.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2000 de părți interesate și s-a bucurat de un interes sporit. Chestionarul a inclus 14 întrebări și a constat din trei secțiuni: Guvernare, Politică, Comunicare și Reprezentare. Michael Bruter, profesor de științe politice și Sarah Harrison, cercetător asociat la LSE, a prezentat primele rezultate ale studiului.

Iată câteva dintre principalele concluzii:

În ceea ce privește prioritățile reformei structurale, majoritatea respondenților au subliniat necesitatea unei delimitări mai bune între diversele nivele ale guvernelor, precum și a competențelor sporite pentru nivelele regionale și parlamentele regionale;

În ceea ce privește tipurile de politici cu care UE ar trebui să se ocupe cel mai mult, cea de coeziune este cu certitudine în topul preferințelor, urmată de ocuparea forței de muncă, creșterea economică, migrația, securitatea, mediul și tineretul;

În ceea ce privește provocările provocate de criza migranților, respondenții și-au exprimat sprijinul față de o abordare generoasă, dar bazată pe dialogul reînnoit cu țările de origine ale migranților și pe o colaborare mai strânsă cu țările din UE;

În ceea ce privește evoluția politicii de coeziune a UE, marea majoritate a respondenților și-au exprimat dorința de a păstra următori doi piloni: de politici ar trebui să beneficieze toate regiunile, prioritate trebuie să aibă regiunile mai sărace;

Solicitați să menționeze trei cuvinte - cheie care ar descrie modalitățile de reinventare a solidarității UE, respondenții au menționat cooperarea, parteneriatul, schimbul de bune practici, coeziunea, economia bazată pe cunoaștere și incluziunea socială;

În ceea ce privește îmbunătățirea sentimentului de apartenență la UE a cetățenilor, accentul a fost pus pe educația școlară primară timpurie, învățarea limbilor străine și programul de schimb Erasmus;

Cu privire la prioritățile de comunicare ale orașelor și regiunilor, răspunsul cel mai frecvent a fost dreptul cetățenilor de a trăi, de a lucra și de a studia în întreaga Uniune Europeană.