Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Uniunea Europeană își propune să consolideze rolul regiunilor și orașelor

vezi mai mult

CALM a semnat un Memorandum de cooperare cu programul USAID „Comunitatea Mea"!
18.07.2019     
 
Larisa Tomșa, primarul de Cneazevca, Leova: „Când am devenit membri ai CALM mi-am dat seama cât de bine este când cineva pune umărul pentru a te ajuta"
17.07.2019     
 
Tamara Josan, primar de Roșcani, Strășeni: „Și cu bani puțini poți obține rezultate!”
17.07.2019     
 
PROBLEME ACTUALE ALE APL ÎN VIZORUL CALM! EXPERIENȚE POZITIVE ALE APL ÎN INTERESUL COMUNITĂȚILOR!
16.07.2019     
 
Ioana Răcilă, primar de Beștemac, Leova: „Schimbările se produc dacă ai dorință și capacități!"
16.07.2019     
 

Uniunea Europeană își propune să consolideze rolul regiunilor și orașelor

      
07.11.2018     cor.europa.eu

Raportul Comisiei Europene ia în considerare recomandările Grupului de lucru privind subsidiaritatea

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a salutat intenția Comisiei Europene de a consolida implicarea autorităților locale și regionale în elaborarea politicilor Uniunii Europene. CoR sprijină propunerile anunțate în raportul Comisiei, considerând că va îmbunătăți calitatea și eficacitatea politicii UE, oferind un rol mai important orașelor și regiunilor.

În raportul Comisiei Europene privind principiile subsidiarității și proporționalității sunt susținute activitatea și recomandările Grupului operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și eficientizarea, în cadrul căruia CoR a fost reprezentat de președintele său și de doi membri ai acestuia. Comisia propune revizuirea platformei REFIT, care urmărește îmbunătățirea calității legislației UE, prin sporirea atenției acordate aspectelor legate de subsidiaritate și proporționalitate, precum și consolidarea participării autorităților locale și regionale, dar și a legăturilor cu rețelele CoR.

De asemenea, Comisia Europeană salută proiectul-pilot regional al CoR-ului, anunțat de președintele Lambertz la începutul acestei luni în discursul său privind Regiunile și Orașele.  Astfel, rețeaua de centre regionale propuse va servi la punerea în aplicare a politicilor și la valorificarea mai eficientă a experienței autorităților locale și regionale în procesul de elaborare a politicilor UE.

Presedintele CoR Karl-Heinz Lambertz a declarat: "Sunt mulțumit că Comisia Europeană nu doar s-a angajat să asculte parlamentele naționale și autoritățile locale și regionale, dar a luat în mod serios sugestiile acestora privind îmbunătățirea funcționării UE. Uniunea Europeană trebuie să-și schimbe modalitatea  de funcționare, iar deciziile să fie luate cât mai aproape posibil de cetățenii săi. Prin acordarea în procesul de luare a deciziilor în UE a unui rol mai important regiunilor și orașelor, legile UE pot deveni mai eficace și mai vizibile. Nu este vorba despre o Europă mai slabă, ci despre o Europă care pune pe primul plan  cetățenii."

Comisia Europeană încurajează, de asemenea, Consiliul European, Parlamentul European și parlamentele naționale să utilizeze "grila de evaluare a subsidiarității", precum și să invite reprezentanții autorităților locale și regionale la reuniunile lor în cadrul procedurii legislative și să intensifice cooperarea cu parlamentele regionale.

Comisia propune dezvoltarea acestor idei în cadrul unei conferințe intitulată "Subsidiaritatea ca principiu de construcție a Uniunii Europene", care este organizată de Președinția austriacă a Consiliului UE la Bregenz, în perioada 15-16 noiembrie.

Alături de președintele Lambertz, în cadrul Grupului de acțiune pentru subsidiaritate au reprezentat CoR Michael Schneider (DE-PPE) și François Decoster (FR /ALDE) .

Dr. Schneider, secretar de stat al landului Saxonia-Anhalt și președinte al Grupului de coordonare a subsidiarității al CoR a insistat: "În calitate de politicieni regionali și locali, responsabili de punerea în aplicare a legislației UE în teritoriu putem afirma că subsidiaritatea ne ajută să răspundem în mod eficient nevoilor cetățenilor la nivelul adecvat: european, național și regional. În acest sens, salut propunerea Comisiei Europene de a consolida subsidiaritatea din punct de vedere politic și juridic. În perioada următoare, prin intermediul Rețelei noastre de monitorizare a subsidiarității, multe regiuni vor  putea examina impactul legislației UE asupra regiunilor și orașelor pentru a vedea cum poate fi redusă densitatea legislației UE.

Pentru a apropia cetățenii noștri de UE, îi încurajăm pe viitorii membri ai Parlamentului European să se asigure că Comisia de după 2019 va menține pe ordinea de zi principiul subsidiarității. Comitetul European al Regiunilor este pregătit să colaboreze cu autoritățile UE și cu autoritățile naționale pentru punerea în practică a principiului subsidiarității ".

Domnul Decoster, vicepreședinte al Consiliului regional Hauts-de-France, a declarat: "Cu sprijinul Comisiei Europene, autoritățile locale și regionale vor avea o voce mai puternică și vor fi mai implicate în politicile europene.  Principiul nostru privind subsidiaritatea, prezentat în raportul grupului nostru de lucru, va furniza politici care să funcționeze și să sporească rolul UE. În acest context, îmi declar totuși dezamăgirea deoarece  Comisia Europeană nu a luat în considerare programul Erasmus pentru reprezentanții locali și regionali care ar fi permis reprezentanților comunităților să lanseze inițiative comune în beneficiul cetățenilor".

Notă:

Principiile subsidiarității și proporționalității sunt consacrate în articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul de la Lisabona a introdus un mecanism care permite parlamentelor naționale să controleze conformitatea proiectului legislației UE cu principiul subsidiarității. Prin intermediul sistemului de "alertă timpurie" parlamentele naționale au opt săptămâni în care să prezinte motive pentru care consideră că un proiect de lege nu respectă principiul subsidiarității. Dacă numărul de avize motivate reprezintă o treime din voturile alocate parlamentelor naționale, proiectul Comisiei Europene trebuie revizuit. Această procedură "cartonaș galben" a fost utilizată de doar trei ori în perioada anilor  2007 - 2017.

În noiembrie 2017, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a stabilit Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și eficiența redusă. El a solicitat grupului operativ să analizeze trei aspecte: (1) rolul autorităților locale și regionale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene; (2) rolul subsidiarității și al proporționalității în activitatea instituțiilor și organismelor Uniunii; (3) dacă responsabilitatea pentru anumite domenii de politici ar trebui să fie re-delegată statelor membre.

Grupul de lucru s-a reunit de șapte ori pentru a discuta cele trei obiective. Pe baza acestor discuții, a unei audieri publice și a contribuțiilor oferite de numeroase părți interesate, raportul grupului operativ prezintă nouă recomandări, cu acțiuni de implementare adresate parlamentelor naționale, autorităților naționale, regionale și locale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetul Regiunilor și Comisiei Europene.

Prezidat de către primului vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans, grupul operativ include trei membri ai Comitetului Regiunilor Europene - președintele Karl-Heinz Lambertz (Belgia), Michael Schneider (Germania) și François Decoster (Franța) - și trei membri ai parlamentelor naționale: Toomas Vitsut (Estonia), Kristian Vigenin (Bulgaria) și Reinhold Lopatka (Austria).

Acest articol a fost publicat în limba engleză pe site-ul Comitetului European al Regiunilor (CoR) https://cor.europa.eu/en - organism consultatival UE, format din reprezentanți ai celor 28 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.