Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Directorul executiv al CALM Viorel Furdui la Bruxelles: „Domeniul autonomiei locale și descentralizării necesită o atenție sporită din partea insituțiilor europene, fiind unul vital pentru asigurarea dezvoltării democratice a Republicii Moldova și a altor țări asociate la UE !"

vezi mai mult

CALM a semnat un Memorandum de cooperare cu programul USAID „Comunitatea Mea"!
18.07.2019     
 
Larisa Tomșa, primarul de Cneazevca, Leova: „Când am devenit membri ai CALM mi-am dat seama cât de bine este când cineva pune umărul pentru a te ajuta"
17.07.2019     
 
Tamara Josan, primar de Roșcani, Strășeni: „Și cu bani puțini poți obține rezultate!”
17.07.2019     
 
PROBLEME ACTUALE ALE APL ÎN VIZORUL CALM! EXPERIENȚE POZITIVE ALE APL ÎN INTERESUL COMUNITĂȚILOR!
16.07.2019     
 
Ioana Răcilă, primar de Beștemac, Leova: „Schimbările se produc dacă ai dorință și capacități!"
16.07.2019     
 

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui la Bruxelles: „Domeniul autonomiei locale și descentralizării necesită o atenție sporită din partea insituțiilor europene, fiind unul vital pentru asigurarea dezvoltării democratice a Republicii Moldova și a altor țări asociate la UE !"

      
01.11.2018    

O delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la începutul lunii octombrie la  marcarea celor 10 ani  de la crearea PLATFORMA – organizație afiliată Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europenedatorită căreia autoritățile locale se implică din ce în ce mai mult în procesul de luare a deciziilor la nivelul UE. Din delegație a făcut parte directorul executiv al CALM Viorel Furdui și vicepreședinții CALM Constantin Cojocaru, primar al municipiului Edineț, Ion Dolganiuc, primar al satului Colibași, Cahul și Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir. În cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM", directorul executiv al CALM Viorel Furdui ne-a explicat de ce CALM militează pentru ca vocea APL din Republica Moldova să fie auzită în cadrul instituțiilor europene.

Viorel Furdui a menționat că PLATFORMA este o organizație paneuropeană care reunește autorități locale din țările membre ale UE, dar și a statelor ce tind spre aderare. „PLATFORMA este o organizație ce promovează drepturile și interesele locale, cum ar fi descentralizarea, democrația locală, rolul APL în politicile de la nivel european. Această organizație este o subdiviziune a Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene (CMR). În cadrul ședinței de marcare a  10 ani ai PLATFORMA au participat înalți funcționari  ai instituțiilor Uniunii Europene, printre aceștia   fiind prezenți și președintele Comitetului European al Regiunilor de pe lângă Parlamentul European Karl-Heinz Lambertzsecretarul general al Consiliului Municipalităților și Regiunilor europene Frédéric Vallier, Linda McAvan, membră a Parlamentului European, Carla Montesi, directorul Direcției Generale de Cooperare și Dezvoltare Internațională a Comisiei Europene. Unul dintre subiectele abordate a fost starea democrației locale în țările din Parteneriatul Estic, dar și crearea premiselor de dezvoltare locală după anul 2020."

Potrivit directorului executiv al CALM, era important de adus la cunoștință prioritățile care există în domeniul APL. „O atenție sporită a fost acordată celor trei țări care au semnat Acordul de Asociere: Ucraina, Georgia, Republica Moldova, accentul fiind pus pe prioritățile acestor țări pe termen scurt, mediu și lung. Noi, cei din Republica Moldova, dar și reprezentanții Georgiei am vorbit despre importanța acordării unei atenții sporite domeniului descentralizării și autonomiei locale din țările noastre, alături de alte probleme majore precum justiția, lupta cu corupția, drepturile omului și creșterea economică. A fost menționat faptul că domeniul descentralizării este important mai ales pentru țările noastre, care vin dintr-un sistem totalitar administrativ, unde încă până în prezent în cadrul administrației publice se mai mențin aceste clișee centraliste și totalitare. Acest domeniu este prioritar deoarece, dacă nu continuăm progresele în acest domeniu, este puțin probabil să avem succes în alte domenii și să asigurăm o dezvoltare sustenabilă și continuă. De asemenea, a fost scoasă în evidență necesitatea unor programe directe pentru autoritățile locale și sprijinul pentru asociațiile autorităților locale, care reprezintă actorii cheie în ceea ce privește promovarea reformelor, a drepturilor și intereselor APL."

Viorel Furdui a declarat că reprezentanții Ucrainei au vorbit despre reforma administrației publice locale, dar și despre cea administrativ –teritorială și modul în care acestea se realizează în țara lor, dar și despre problemele cu care se confruntă.

Un moment important pentru delegația Republicii Moldova a fost de a participa alături de delegația României în cadrul Comitetului Regiunilor. „A fost un eveniment deosebit, poate chiar istoric, deoarece pentru prima dată reprezentanți ai APL de la noi au participat în cadrul celei mai importante structuri din cadrul Uniunii Europene, la nivelul Parlamentului European. Comitetul Regiunilor este abilitat cu dreptul de a aviza orice decizie a Parlamentului European care afectează drepturile și interesele APL. De mai mulți ani CALM promovează la nivelul instituțiilor europene, în special la nivelul Parlamentului European, a Comitetului Regiunilor ideea ca țările asociate, precum este și Republica Moldova, Ucraina, Georgia să aibă posibilitatea să participe la lucrările acestei structuri importante, astfel încât vocea APL din aceste țări să fie auzită la nivelul factorilor de decizie a UE, pentru ca programele sau politicile să fie îndreptate spre comunitățile locale din aceste țări ale Parteneriatului Estic, să fie conectate la realități și să fie mai multă eficiență în implementarea lor."

Din delegația României fac parte 15 reprezentanți ai diferitor nivele de administrație locală din România, delegați de structurile lor asociative: Asociația Comunelor, Asociația Orașelor, Asociația Municipiilor și Uniunea Consiliilor Județene. Aceste patru structuri asociative au membri în cadrul acestei delegații. Președinte al delegației României este Robert Negoiță, primarul sectorului 3 al municipiului București.

„În cadrul acestei ședințe vocea APL din Republica Moldova a fost auzită, s-a discutat și despre prioritățile României, în condițiile în care de la 1 ianuarie 2019 țara vecină va deține președinția UE. Fiecare țară a UE care deține această președinție are posibilitatea să propună anumite subiecte prioritare pe care să le promoveze la nivelul acestei structuri europene importante. Propunerea noastră susținută de majoritatea reprezentanților României a fost de spori atenția UE față de colectivitățile locale din Republica Moldova, de a monitoriza foarte atent ce se întâmplă în domeniul implementării reformelor în domeniu administrației publice locale, descentralizării, cum se implementează acestea, să fie mai multe programe de dezvoltare cu acces direct pentru autoritățile publice locale, ca reprezentanții APL să fie invitați și să participe la diverse ședințe din cadrul structurilor europene. Aceste idei au fost susținute, mai mult decât atât, s-a decis elaborarea unei scrisori pe numele președintelui Comitetului Regiunilor cu solicitarea de a oferi posibilitatea reprezentanților CALM să participe la următoarele ședințe ale Comitetului Regiunilor.