Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM a elaborat un set de propuneri de ordin conceptual şi legislativ care, fără costuri în plus, ar îmbunătăţi domeniul salarizării APL

vezi mai mult

CALM participă la elaborarea unui instrument de monitorizare a procesului de descentralizare în țările din sud-estul Europei!
20.11.2018     
 
REZULTATELE REUNIUNII ALEȘILOR LOCALI DE LA STRASBOURG SUNT REFLECTATE ÎN CADRUL EMISIUNII „LA ÎNĂLȚIME CU CALM"!
20.11.2018     
 
APL ar trebuie să aibă acces la toate bazele de date necesare pentru asigurarea prestării serviciilor la nivel local!
19.11.2018     
 
CALM și „Primarii pentru creștere economică" colaborează în vederea dezvoltării economice a localităților!
19.11.2018     
 
CALM propune îmbunătățirea noului Cod Funciar și a Regulamentului privind stabilirea zonelor de protecție a rețelelor de gaze naturale și energie electrică!
19.11.2018     
 

CALM a elaborat un set de propuneri de ordin conceptual şi legislativ care, fără costuri în plus, ar îmbunătăţi domeniul salarizării APL

      
23.11.2017    

Ţinând cont de faptul  că situaţia actuală în domeniul salarizării APL este una extrem de gravă, sistemul actual fiind unul depăşit şi nemotivant, CALM a elaborat un set de propuneri de ordin conceptual şi legislativ, bazat pe principiile autonomiei locale, dar şi pe realităţile existente, care permit, fără resurse financiare importante de la bugetul de stat, de a îmbunătăţi în termeni scurţi starea de lucruri în domeniul remunerării, cel puţin la nivelul APL. Soluţiile propuse de CALM pornesc de la cadrul legal naţional şi internaţional din domeniul APL în vigoare şi asigură ajustarea sistemului de salarizare la acest cadru legal, inclusiv la principiile autonomiei locale şi descentralizării.

 CALM atenţionează asupra faptului că este necesar de a avea un sistem de salarizare descentralizat la nivelul APL, aşa cum prevăd normele constituţionale şi internaţionale în domeniu;

CALM propune recunoaşterea valorilor actuale de salarizare în APL prevăzute în lege pentru conducătorii și funcționarii din APL, drept valori minimale garantate. Aceste valori, ar putea fi mărite în dependență de venituri, rezultate, realizări, perfomanță și alte criterii stabilite de către consiliile locale, în baza unor reglementări interne;

CALM consideră absolut necesară descentralizarea reală a onigramei şi a statelor de personal în vederea acordării dreprului deplin şi exclusiv APL de a stabili categoriile de specialişti necesari, termenele de angajare, forma de angajare şi remunerarea, ş.a;

CALM se arată convins de faptul că valoarea actuală minimă a salariilor persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor din APL ar trebui să crească cu cel puțin 50%. Totodată, pentru primăriile mici și care nu au venituri suficiente proprii, se propune ca remunerarea persoanoanelor cu funcții de demnitate publică să fie acordată cu statut de indemnizație. În același timp, acestor persoane ar fi binevenit să li se permită exercitarea de alte activități remunerate, in afara orelor de muncă, suplimentar la activităţile didactice și științifice;

CALM solicită recunoaşterea expresă a drepturilor conducătorilor APL de a participa în proiecte realizate în calitate de experţi, manageri, coordonatori, etc., în vederea suplinirii veniturilor lor şi motivării acestora de a implementa cât mai multe proiecte.

Acestea, dar şi alte propuneri de ordin conceptual şi legislativ se regăsesc într-un proiect de lege elaborat de CALM.  Proiectul de lege, anexat la un demers au fost expediate Primului Ministru al Republicii Moldova, Ministerului Finanțelor și Cancelariei de Stat.

Totodată, CALM a  cerut convocarea în regim de urgență a Comisiei Paritare în vederea discutării și definitivării propunerilor respective, precum și a altor probleme actuale cu care se confruntă APL.

CALM anunţă că  proiectul în cauză nu necesită resurse suplimentare de la bugetul de stat. Aprobarea acestuia va avea un impact pozitiv pentru autoritățile administrației publice locale, prin creșterea capacității lor de a atrage specialiști în serviciul public local. De asemenea, va avea impact pentru imaginea Guvernului și Parlamentului în fața autorităților locale și a partenerilor internaționali de dezvoltare, care urmăresc foarte atent evoluțiile din acest domeniu. Dar nu în ultimul rând, impactul pozitiv va fi în rândul cetățenilor, care în rezultatul implementării acestei legi vor beneficia de servicii și asistență mult mai bune și calitative.

Demersul şi proiectul de lege sunt anexate mai jos:

Serviciul de comunicare al CALM

tel. 022 22-35-09, info@calm.md

Fișier:

CLICK AICI PENTRU A DESCRĂCA ADRESAREA CALM