Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a participat la reuniunea membrilor Rețelei Asociațiilor Autorităților din sud-estul Europei (NALAS)

vezi mai mult

CALM a organizat un nou seminar de instruire pentru specialiștii în percepere fiscală din cadrul APL!
13.12.2018     
 
Buletin informativ pentru perioada 2-9 decembrie 2018
12.12.2018     
 
Victor Guzun: „Reprezentanții municipalităților din Estonia au avut ocazia să implementeze modelul de amalgamare voluntară”
11.12.2018     
 
Efim Strogoteanu, primar de Ecaterinovca, Cimișlia: „Copiii trebuie să cunoască prețul banului"
11.12.2018     
 
Managementul deșeurilor în APL – modele de implementare în Anenii Noi!
11.12.2018     
 

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a participat la reuniunea membrilor Rețelei Asociațiilor Autorităților din sud-estul Europei (NALAS)

      
13.11.2017    

NALAS vine la Chişinău, iar preşedinta CALM Tatiana Badan va deveni preşedinta acestei reţele de Asociaţii începând cu  anul 2019

La 8 noiembrie, curent, la Belgrad a avut loc şedinţa directorilor asociaţiilor, membre ale Rețelei Asociației Autorităților din sud-estul Europei (NALAS). Şedinţa a fost prezidată de Mico Micic, preşedintele NALAS în perioada anilor 2017-2018, dar şi primar de Bijeljina din Bosnia şi Herţegovina. În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe decizii ce ţin de activitatea NALAS, printre acestea fiind aprobarea unor modificări la statutul NALAS, stabilirea datei Adunării Generale, probleme cu care se confruntă asociaţiile şi suportul pe care îl poate oferi NALAS. De asemenea, au fost puse în discuţie proiecte în care este sau va fi implicat NALAS şi membrii săi. Un alt subiect căruia i s-a acordat o atenţie sporită  a fost situaţia din Republica Moldova, Albania şi Slovenia. Dirctorul executiv al  CALM Viorel Furdui a vorbit despre starea lucrurilor din Republica Moldova, despre progresele importante înregistrate în 2016, dar și despre unele dificultăți în comunicrea cu Guvernul apărute  în anul 2017. Viorel Furdui a solicitat NALAS să aibă o poziție mai fermă în acest sens, sa folosească autoritatea sa şi toate mijloacele disponibile în vederea intervenirii pe lângă instituțiile UE de a spori atenția lor față de APL, descentralizare și dezvoltare locală,  în calitate de domenii prioritare de discuții cu guvernele naționale. Viorel Furdui a subliniat faptul că este absolut necesar de a explica guvernelor naționale respective necesitatea parteneriatului efectiv între Guvern și asociațiile APL, în cadrul procesului de aderare la standdardele  și valorile UE în domeniul descentralizării și bunei guvernări.

Directorii asociaţiilor, membre ale Rețelei Asociației Autorităților din sud-estul Europei au participat şi la un atelier de lucru ce a avut ca temă egalitatea de gen şi încadrarea ei în cadrul NALAS.  NALAS va acorda o atenție deosebită promovării egalității de gen la nivel local, pentru a asigura o vizibilitate egală, responsabilitatea și participarea ambelor sexe în toate sferele vieții publice și private.  NALAS este, de asemenea, un promotor al Cartei europene pentru egalitatea între femei și bărbați în viața locală.

În ciuda acțiunilor pozitive întreprinse, există un drum lung de parcurs pentru Europa de Sud-Est pentru a realiza egalitatea de gen la nivel local. Cercetările recente au arătat că doar 8,4% dintre primarii din Europa de Sud-Est sunt femei și doar 29,9% dintre consilierii municipali din Europa de Sud-Est sunt femei.  

Pentru a înlătura aceste nedreptăți, NALAS a dezvoltat  acțiuni ce au drept scop creșterea gradului de conștientizare a necesității implicării femeilor în activitățile social-politice, identificarea și însușirea celor mai bune practici pentru incurajarea femeilor de a ocupa funcții-cheie în administrația publică locală. Totodată, s-a menționat că Republica Moldova, la capitolul numărul de femei primari, reprezintă o istorie de success și ocupă primul loc din regiune.    

La finalul reuniunii, în rezultatul discuțiilor s-a stabilit organizarea la 17 decembrie, curent, a reuniunii NALAS la Chişinău . În cadrul evenimentului va fi examinată în profunzime situația actuală din Republica Moldova, dar şi experiența țărilor NALAS. Vor fi puse în discuţie direcțiile și modalităţile de depășire a deficiențelor în comunicarea dintre guvernare şi APL, constatate în ultima perioadă de timp.   

Trebuie de menționat că conform statutului și deciziilor NALAS, Dna Tatiana Badan, preşedintele CALM, primar de Selemet, Cimişlia, a devenit prima femeie vicepreşedinte a NALAS și va deveni prin rotație, începând cu anul 2019, prima femeie preşedinte al NALAS.

NALAS este o rețea de asociații ale autorităților locale din sud-estul Europei. Rețeaua reunește 14 asociații care reprezintă aproximativ 9000 de autorități locale, alese direct de peste 80 de milioane de cetățeni din această regiune, printre care Croația, Albania, România, Republica Moldova, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, Muntenegru.

NALAS a fost creată în 2001, ca urmare a Primului Forum al Orașelor și Regiunilor din Europa de Sud-Est (Skopje, noiembrie 2000), organizat de Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Rețeaua a fost înființată sub auspiciile Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și Consiliul Europei. În primii ani, NALAS a funcționat ca o organizație informală cu întâlniri, seminare și programe de formare periodică. În iulie 2005, NALAS a devenit o asociație înregistrată oficial, cu sediul la Strasbourg. Secretariatul NALAS a fost înființat în martie 2007. Acesta are sediul în Skopje și este responsabil pentru coordonarea generală și implementarea activităților. Obiectivul major al NALAS este de a dezvolta o puternică autoguvernare locală în Europa de sud-est.

Serviciul de comunicare al CALM