Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM bate alarma! Din cauza imperfecțiunilor legislației și acțiunilor abuzive ale autorităților fiscale, serviciile de aprovizionare cu apă sunt în pericol!

vezi mai mult

CALM susține eliminarea barierelor în procesul de înregistrare a GAL-urilor
19.07.2018     
 
CALM construiește noi punți de cooperare între APL și investitorii români!
18.07.2018     
 
CALM bate alarma în privința notificărilor neîntemeiate ale organelor de control administrativ ce afectează activitatea APL și a serviciilor publice de alimentare cu apă
17.07.2018     
 
DESCENTRALIZAREA REALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE CADRE ȘI SALARIZARE - SOLUȚIE PROPUSĂ DE CALM PENTRU A OPRI EXODUL SPECIALIȘTILOR DIN APL!
17.07.2018      Foto: cancelaria.gov.md   
 
Câte un proiect implementat în fiecare oraș din Republica Moldova – inițiativa CALM la Consiliul Director al Asociației Orașelor din România
17.07.2018     
 

CALM bate alarma! Din cauza imperfecțiunilor legislației și acțiunilor abuzive ale autorităților fiscale, serviciile de aprovizionare cu apă sunt în pericol!

      
08.10.2017     voceabasarabiei.md

Emisiunea audio

Din cauza imperfecțiunilor legislației și interpretărilor eronate din partea unor autorități centrale,prestatorii de servicii de apă din localitățile rurale sunt în pericol. La oră actuală, Serviciul Fiscal a amendat cu 500 mii de lei operatorul serviciului de aprovizionare cu apă din Căinari. Asemenea semnale au parvenit și de la Tănătari, Căușeni, amenzile aplicate fiind de peste 1 milion de lei. În cazul în care autoritățile centrale nu vor lua măsuri urgente, aceste servicii vor falimenta, iar cei care vor avea de suferit vor fi cetățenii.Potrivit CALM, din cauza imperfecțiunilor legislației și incapacității ANRE, au de suferit chiar și unele orașe, deoarece ani de zile nu pot obține aprobarea tarifelor la apă și astfel înregistrează pierderi enorme.CALM propune stoparea de urgență a amenzilor, crearea unui grup de lucru și identificarea soluțiilor.

Întrebările principale din cadrul emisiunii Vocea Administrației Publice Locale, de la Vocea Basarabiei, la care au participat directorul executiv al CALM, Viorel Furdui și coordonatorul Serviciului de asistență a operatorilor mici, prestatori de apă și canalizare, Alexandru Morcov au fost dacă Inspectoratul Fiscal și-a propus drept scop distrugerea operatorilor mici de aprovizionare cu apă, ce impact pot avea asemenea decizii? De ce înainte de a aplica asemenea măsuri radicale, nu se discută cu instituțiile competente și responsabile din domeniu (de ex. ANRE, donatorii care au investit în sistemele date, CALM)? De ce se aplică din start pedepse exagerate?

În cadrul emisiunii, experții CALM au menționat că modificările la Legea 303 privind asigurarea cu apă și canalizare a localităților și modificările la Legea 451 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, art. 8, în genurile de activitate care se supun reglementării prin licențiere au fost introduse furnizarea serviciului de alimentare cu apă, de canalizare, la nivel de regiune, municipiu, oraș și după caz, sat, comună. Formula „după caz” este interpretabilă și experții CALM au făcut o interpelare către deputații din Republica Moldova, care sunt și autorii acestor modificări și așa s-a identificat cum se explică termenul „după caz”.  Legea 303, art. 7, alin. 5 stipulează expres că operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, la nivel de sat, comune, dotate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, canalizare și de epurare a apelor uzate se supun procedurii de reglementare prin licențiere de aprobare a tarifelor, la fel ca și orașele sau la nivel de regiune. Acest lucru înseamnă că operatorii din localitățile rurale cad sub incidența prevederilor Legii cu privire la licențiere, în cazul în care au, cumulativ, sistem centralizat de aprovizionare cu apă, sistem de canalizare și sistem de epurare a apelor uzate.  Se știe foarte bine că în localitățile rurale din Republica Moldova, sistemele de canalizare și de epurare a apelor sunt o raritate. Din circa 430 de operatori înregistrați în Republica Moldova, doar 46 dețin Licența eliberată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Experții CALM au mai atenționat asupra faptului că o bună parte dintre acești operatori s-au adresat la Agenția Națională de Reglementare în Energetică pentru a obține această licență, inclusiv asistență în procesul de calculare a tarifelor, dar, spre surprinderea lor, au fost refuzați, unul dintre motivele invocate fiind că activitatea operatorilor care nu dispun cumulativ, de sisteme centralizate de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate nu se supun licențierii.

Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui  a amintit faptul că în cadrul CALM, la solicitarea primarilor, a apărut serviciul de consultanță a operatorilor, deoarece aceștia au fost lăsați fără nici un fel de asistență, fără un sfat elementar. Operatorii care nu înțeleg regulamentul de aprobare a tarifului sunt instruiți la CALM. „A apărut ideea de a crea un serviciu pentru a ajuta autoritățile publice locale, inclusiv micii operatori, oferindu-le asistență, pentru ca ei să poată să se dezvolte și să-și realizeze atribuțiile, deoarece sunt foarte multe aspecte de ordin organizatoric, juridic și financiar. În acest scop, împreună cu partenerii de la Apă San, CALM a implementat un proiect finanțat de Agenția Elvețiană de Cooperare.

În această ordine de idei, Viorel Furdui a menționat că studiind domeniul, experții CALM au descoperit unele probleme fundamentale și dacă nu se iau acum măsuri urgente de a le soluționa și a crea o anumită certitudine în ceea ce privește cadrul legal, instituțional și de activitate pentru operatorii mici, riscăm ca aceste probleme să devină explozive la nivel de țară, deoarece am putea ajunge în situația în care să fie blocată activitatea unor prestatori de servicii și nu doar a celor din domeniul rural. Directorul executiv al CALM și-a exprimat regretul că, în acest sens, nu există un dialog între APL și guvernare.

Expertul CALM, Alexandru Morcov a explicat că: „în cazul de la Căinari, e bine să cunoaștem că rețelele de acolo au fost construite în anii 50-60, fiind preluate de operator într-o stare deplorabilă.Deși până la crearea operatorului de prestare a serviciului de aprovizionare cu apă, în acest orășel apa era livrată pe ore, într-un timp foarte scurt s-a reușit asigurarea permanentă a locuitorilor cu apă potabilă. În loc să mulțumim gestionarilor acestei întreprinderi municipale, Serviciul Fiscal de Stat, interpretând eronat legislația în vigoare i-a aplicat niște penalități financiare care depășesc 500 de mii de lei, ceea ce constituie 100% din venitul brut pentru activitatea nelicențiată.Mai mulți primari susțin că aceste scrisori de  preîntâmpinare pe care le primesc de la Inspectoratul Fiscal de Stat sunt adevărate amenințări. Termenul care li se dă de obținere a licenței este de zece zile, în caz contrar riscă să fie și ei sancționați cu o amendă în mărime de 100% din venitul brut al operatorului, ceea ce va duce la falimentarea acestor întreprinderi”.

Alexandru Morcov consideră că acțiunile pe care le întreprinde Serviciul Fiscal de Stat sunt pentru a suplini bugetul de stat, din contul cetățenilor localităților rurale, ceea ce este o tendință foarte periculoasă. Majoritatea primarilor din localitățile rurale deja se gândesc să schimbe operatorul. Acest lucru ar însemna lichidarea întreprinderii existente și reluarea gestiunii sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare direct de către autoritatea publică locală. Astfel, există să fie distrus tot ce înseamnă operator de apă și canalizare în satele și comunele RM, deoarece se cunoaște foarte bine că statele de personal ale APL sunt limitate și este imposibil ca angajații primăriilor să aibă în gestiune directă și acest domeniu.

Directorul executiv la CALM, Viorel Furdui a subliniat faptul căaprovizionarea cu apă este o competență exclusivă a autorităților publice locale, e domeniul prevăzut de Legea privind descentralizarea administrativă. Problema cea mai mare a fost și rămâne faptul că autoritățile locale nu au fost niciodată înzestrate cu suficiente instrumente și posibilități financiare pentru a realiza această competență. O altă problemă a fost că în atenția guvernanților au fost întotdeaunaprestatorii mari de asemenea servicii. Potrivit lui Viorel Furdui, este cunoscut faptul că întreprinderile municipale din toate orașele republicii, care prestează servicii de aprovizionare cu apă se află într-o situație dificilă, din cauza că pe parcursul mai multor ani, politicile guvernelor nu au fost conforme cu necesitățile acestui domeniu. Întreprinderile municipale sunt impuse să plătească TVA,  sunt impuse să plătească toate taxele naționale, dar și locale. Pe de altă parte, sunt agenți economici mari de stat, cum ar fiMoldtelecom, Poșta Moldovei, Moldova Gaz, Gaz Natural Fenosa, Moldsilva, care au un profit destul de mare și, cu toate acestea, sunt scutiți de plata unor taxe și impozite, în special a celor locale. Pe de o parte, acești agenți economici profitabili nu contribuie cu nimic la dezvoltarea localităților, pe de altă parte, întreprinderile municipale (cele create de primării), care și așa sunt într-o situație dificilă, sunt tratate ca un agent economic, sunt impozitate și le revin niște sarciniimposibil de realizat. Din acest motiv, majoritatea acestor întreprinderi sunt falimentare. Iată de ce se cer niște soluții clare. O altă problemă este că în afara atenției statului au rămas prestatorii de serviciide alimentare cu apă din domeniul rural și nu doar aceștia. Directorul executiv al CALM a atras atenția asupra faptului că Guvernul, ANRE, Cancelaria de Stat, alte structuri de stat trebuiau să asigure un mecanism de implementare a Legii 303, astfel încât să nu se ajungă la situația de astăzi când APL trebuie să se confrunte cu asemenea probleme. Viorel Furdui consideră că prevederile Legii 303 ar trebuie să fie aplicate doar în cazul operatorilor mari.

La finalul dialogului, Directorul executiv al CALM a atras atenția asupra faptului că la nivelul politicilor de stat se încearcă a întreprinde măsuri pentru a opri exodul populației din mediul rural. Știm cu toții că una din cauzele acestei migrații este lipsa locurilor de muncă, dar și lipsa condițiilor strict necesare. Pentru om este fundamental ca acolo unde locuiește să aibă: apă, canalizare și drumuri. Dacă nu se vor lua urgent măsuri, riscăm să distrugem și puținul care am reușit să-l realizăm pentru localitățile rurale, aprovizionarea cu apă, a conchis Viorel Furdui.