Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM salută inițiativa legislativă a Adunării Populare UTA Găgăuzia ce are ca obiectiv realizarea strategiei descentralizării administrative

vezi mai mult

Evenimente de informare și instruire în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020
20.02.2018     
 
Consultanții de dezvoltare economică din autoritățile locale prezintă progresele în elaborarea Planurilor de Dezvoltare Economică Locală
16.02.2018     
 
DIALOGUL INSTITUȚIONALIZAT ÎNTRE GUVERN ȘI APL ESTE VITAL PENTRU PROCESUL DE REFORMĂ A APL ȘI ÎNSEAMNĂ REPREZENTARE LARGĂ, RESPECT RECIPROC, EXPERTIZĂ, TRANSPARENȚĂ , COMUNICARE PERMANENTĂ, MULT ....CALM ȘI BUNĂ CREDINȚĂ!
13.02.2018      tv8.md   
 
Nicolae Tudoreanu, primar de Feștelița: „Strategia descentralizării financiare trebuie de realizat"
12.02.2018      voceabasarabiei.md   
 
Viorel Furdui: Nu suntem împotriva reformei teritorial-administrative, doar că nu ne dorim ca aceasta să fie folosită ca un motiv de a nu continua descentralizarea
11.02.2018     
 

CALM salută inițiativa legislativă a Adunării Populare UTA Găgăuzia ce are ca obiectiv realizarea strategiei descentralizării administrative

      
05.10.2017    

Adunarea Populară UTA Găgăuzia va înainta Parlamentului Republicii Moldova o inițiativă legislativă de modificare a anexei 1 din Legea cu privire la aplicarea titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000. Această inițiativă are drept scop asigurarea autonomiei financiare a autorităților publice locale de primul nivel și prevede majorarea valorilor maxime a cotelor de impozitare a terenurilor agricole, cu excepția fânețelor și a și pășunilor cu valoare cadastrală, cu 100%,  de la 1,5 lei la 3,0 lei pe hectar de hectar.

Cotele de impozitare a terenurilor cu destinație agricolă nu au fost ajustate în ultimii 16 ani. În această perioadă, situația economică din țară a suferit modificări semnificative s-a devalorizat moneda națională și a crescut costul terenurilor agricole. Reieșind din cele expuse mai sus, se constată că modalitatea de formare a impozitului funciar, care este una dintre cele mai importante surse de alimentare a bugetului primăriilor, este învechită și nu corespunde realității.

Această situație reduce variabilitatea bugetelor locale și în mod artificial creează o dependență a bugetele localităților față de subvenții, cauzând nerespectarea în deplină măsură a principiului autonomiei locale.

Proiectul de lege are drept scop creșterea în mod semnificativ a bazei fiscale a primăriilor (nu mai puțin de 10% din nivelul actual),  prin stabilirea mărimii impozitului pe terenul agricol, în conformitate cu realitățile economice.

Pe parcursul mai multor ani, CALM a venit cu inițiative similare pentru politica bugetar fiscală, inclusiv pentru anul 2018. CALM consideră că o variantă pentru soluționarea problemei date ar fi transferarea dreptului de a stabili mărimea maximală a acestui impozit de către autoritățile locale, cea minimală fiind stabilită de lege. Aceasta ar fi o adevărată autonomie locală.

Cu eforturi comune sperăm să fim auziți!

Atașat găsiți propunerile CALM la politica bugetar-fiscală pentru anul 2018.

Textul integral al unei rezoluții privind inițiativa legislativă a Adunării Populare a Găgăuziei în Parlamentul Republicii Moldova puteți citi mai jos:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ О ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РАЗДЕЛА VI НАЛОГОВОГО КОДЕКСА № 1056-XIV ОТ 16.06.2000 ГОДА