Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Comunicate | CALM, LA CONSILIUL EUROPEI: COMUNITĂȚILE LOCALE ȘI REGIUNILE DIN REPUBLICA MOLDOVA SE FAC AUZITE TOT MAI TARE!

vezi mai mult

De Ziua Funcționarului Public, CALM Vă dorește la mulți și plini de rod ani!
23.06.2018     
 
Maria Manoli, primarul satului Zubrești, Strășeni: „În țările civilizate, sistemul administrativ descentralizat oferă posibilitatea localităților nu doar să existe, dar și să se dezvolte"
22.06.2018     
 
Peste o sută de secretari ai Consiliilor locale s-au reunit sub egida CALM!
22.06.2018     
 
Rezultatele proiectelor de valorificare a potențialului migrației în Republica Moldova, examinate la Guvern
20.06.2018      cancelaria.gov.md   
 
Buletin informativ pentru perioada 8-15 iunie 2018
18.06.2018     
 

CALM, LA CONSILIUL EUROPEI: COMUNITĂȚILE LOCALE ȘI REGIUNILE DIN REPUBLICA MOLDOVA SE FAC AUZITE TOT MAI TARE!

      
05.04.2017    

În perioada, 27-30 martie 2017, or. Strasbourg (Franța), a avut loc Sesiunea ordinară de primăvara a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), la care a participat activ  delegația permanentă a Republicii Moldova, în următoarea componență:

1. Tatiana BADAN, președintele CALM

2. Alexandru TARNAVSKI, vicepreședintele Adunării Populare al Găgăuziei

3. Violeta CRUDU, primar de Cruzești

4. Constantin COJOCARI, Primar de Edineț

5. Iraida BÎNZARI, președintele raionului Fălești

6. Dorin CHIRTOACĂ, primarul mun. Chișinău

7. Valentina CASIAN, primar de Strășeni

8. Grigore POLICINSCHI, președintele raionului Dubăsari

9. Gheorghe RĂILEANU, primar de Cimișlia

Din motive obiective, a lipsit, președintele raionului Ocnița, Dl. 

Vasile ROMANIUC.

Trebuie de menționat că, pentru prima dată în istoria participării delegațiilor Republicii Moldova în cadrul acestei structuri a Consiliului Europei și datorită insistenței CALM, a fost posibilă participarea practic a întregii componențe a delegației. Fiecare membru al delegației și participant a beneficiat de drepturi egale, practică care va fi aplicată și în continuare. Tema generală a sesiunii plenare a CALRCE a fost: ”Politicile de decentralizare în procesul de integrare a refugiaților.” Printre alte subiecte de bază și extrem de importante s-au regăsit: raportul informativ privind Alegerile din UTA Găgăuzia, Republica Moldova; rapoartele și rezoluțiile privind implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale în toate 47 de țări ale Consiliului Europei, problemele curente care rezultă din rapoartele de monitorizare a situației democrației locale din ultimii 10 ani; rapoartele de monitorizare a situației autonomiei locale din Estonia, Malta, Islanda și Finlanda, precum și raportul privind situația din Turcia.

Membrii delegației, pe parcursul sesiunii date, au participat activ la dezbaterea mai multor subiecte urgente și importante pentru APL din Republica Moldova, precum și alte chestiuni incluse in ordinea de zi. În special merită menționate intervențiile Dlui Dorin Chirtoacă, în cadrul ședinței Biroului CALRCE, prin care a informat Congresul privind cazul primarului de Basarabeasca, de asemenea, fiind implicat și având mai multe intervenții pe parcursul sesiunii asupra altor subiecte. La rândul său, d-a primar Violeta Crudu, din numele întregii delegații a Republicii Moldova, a vorbit în plenul ședinței Comitetului de Monitorizare al CALRCE despre cazul primarului de Basarabeasca, exprimând îngrijorarea profundă din partea tuturor APL din Republica Moldova și cerând ca acest caz să fie monitorizat de către CALRCE, inclusiv să fie inclus în ordinea de zi a ședințelor următoare a Congresului. În rezultat, solicitarea delegației Republicii Moldova a fost acceptată, iar cazul primarului de Basarabeasca va fi examinat la prima ședința a Comitetului de Monitorizare care va avea loc în curând.

La rândul său, o intervenție importantă și semnificativă din partea delegației Republicii Moldova a avut loc în legătură cu prezentarea și dezbaterea raportului informativ privind alegerile regionale care au avut loc în UTA Găgăuzia. În acest sens, Alexandr Tarnavski, în timpul ședinței comitetului de monitorizare și ulterior în cadrul ședinței plenare a Camerei Regiunilor al CALRCE, a atras atenția raportorilor și Congresului asupra unor aspecte care necesită a fi luate în considerație, precum și a venit cu mai multe propuneri concrete care ar permite eliminarea unor surse de tensiune între autoritățile centrale și cele regionale. În special, s-a propus: de a recunoaște prioritatea legii privind UTA Găgăuzia în raport cu alte legi organice; excluderea din competența Oficiilor Cancelariei de Stat a dreptului de contesta 

actelor adoptate de către Adunarea Populară și transferarea acestei atribuție în jurisdicția Curții Constituționale, precum și necesitatea monitorizării de către CALRCE a implementării legii privind statutul special al UTA Găgăuzia.

La rândul său, Dl. Gheorghe Răileanu, primarul de Cimișlia, în discursul său la același subiect, a menționat că delegația RM susține propunerile colegului din UTA Găgăuzia, dar în același timp cere ca acele avantaje/facilități financiare pe care le are UTA să fie extinse și pentru celelalte regiuni și comunități locale ale  Republicii Moldova, pentru a asigura condiții de dezvoltare egale pe tot teritoriul țării și de a nu crea surse de tensiuni în rezultatul unor abordări discriminatorii  pe criteriu teritorial sau etnic.

De asemenea, în cadrul sesiunii CALRCE, delegația Republicii Moldova a avut o serie de întâlniri cu membrii delegațiilor altor țări: Letonia, Estonia, Rusia, România, Georgia, Ucraina, Norvegia etc. În rezultatul acestor întâlniri au fost stabilite contacte și dezvoltate relații de cooperare.

Un eveniment special l-a reprezentat întâlnirea delegației cu reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, Excelența Dna ambasador, Corina CĂLUGĂRU. În cadrul acestei întâlniri au fost punctate rezultatele sesiunii de primăvară a CALRCE și trasate obiectivele pentru viitor. În mod special, s-a propus ca în cadrul viitoarelor activități ale Reprezentanței, dar și ale delegației, să fie abordate aspecte de promovare economică a țării prin asigurarea informării publicului larg despre activitatea și avantajele parcurilor industriale și zonelor economice libere din Republica Moldova. De asemenea, delegația, a propus ca în una din sesiunile următoare să fie organizate și prezentarea UTA Găgăuziei, inclusiv a tradițiilor sale specifice culturale și istorice.

În concluzie, trebuie de menționat spiritul de cooperare, prietenie, atmosfera lucrativă și foarte pozitivă care a domnit în cadrul delegației și în cadrul tuturor activităților pe parcursul sesiunii. Acest lucru insuflă optimism și încredere în rezultate frumoase care vor fi realizate de către această componență a delegației în interesul general al tuturor comunităților locale și regionale din Republica Moldova, în interesul democrației locale și descentralizării din Republica Moldova, precum și în beneficiul general al țării!