Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize și Note informative CALM | ADRESAREA CALM Privind proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (privind facilităţile la taxa de aplicare a simbolicii locale pentru obiectele declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”, Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, etc.)

vezi mai mult

 
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014”
12.01.2017     
 
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448)
09.01.2017     
 
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE NIVELUL I ȘI II DE A-ȘI REDUCE VENITURILE ESTE ABUZIVĂ ȘI NECONSITITUȚIONALĂ
01.11.2016     
 
Avizul CALM la proiecte de acte normative elaborate in scopul punerii in aplicare a Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
11.06.2016     
 

ADRESAREA CALM Privind proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (privind facilităţile la taxa de aplicare a simbolicii locale pentru obiectele declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”, Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, etc.)

      
12.11.2015    

În rezultatul adresării pentru consultare şi asistenţă din partea unor autorităţi ale administraţiei publice locale interesate, Congresul Autorităţilor 

Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor actelegislative (facilităţi la taxa de aplicare a 

simbolicii locale unor obiecte declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”,Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”).

CALM a analizat prevederile Proiectului în cauză prin prisma respectării principiilor constituţionale, internaţionale şi legale de organizare, 

funcţionare şi a intereselor autorităţilor administraţiei publice locale (sau APL).

CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA ADRESAREA CALM