Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM | ADRESAREA CALM Privind proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (privind facilităţile la taxa de aplicare a simbolicii locale pentru obiectele declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”, Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, etc.)

vezi mai mult

ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018
30.01.2018     
 
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
30.01.2018     
 
Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor
01.12.2017     
 
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice
27.11.2017     
 
ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”!
14.11.2017     
 

ADRESAREA CALM Privind proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (privind facilităţile la taxa de aplicare a simbolicii locale pentru obiectele declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”, Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, etc.)

      
12.11.2015    

În rezultatul adresării pentru consultare şi asistenţă din partea unor autorităţi ale administraţiei publice locale interesate, Congresul Autorităţilor 

Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor actelegislative (facilităţi la taxa de aplicare a 

simbolicii locale unor obiecte declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”,Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”).

CALM a analizat prevederile Proiectului în cauză prin prisma respectării principiilor constituţionale, internaţionale şi legale de organizare, 

funcţionare şi a intereselor autorităţilor administraţiei publice locale (sau APL).

CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA ADRESAREA CALM