Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize și Note informative CALM | NOTĂ informativă privind suspendarea sau degrevarea alesului local pe perioada companiei electorale

vezi mai mult

 
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014”
12.01.2017     
 
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448)
09.01.2017     
 
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE NIVELUL I ȘI II DE A-ȘI REDUCE VENITURILE ESTE ABUZIVĂ ȘI NECONSITITUȚIONALĂ
01.11.2016     
 
Avizul CALM la proiecte de acte normative elaborate in scopul punerii in aplicare a Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
11.06.2016     
 

NOTĂ informativă privind suspendarea sau degrevarea alesului local pe perioada companiei electorale

      
10.04.2015    
În legătură cu apariția mai multor probleme privind interpretarea procedurii corecte de suspendare a primarului în vederea participării 
la alegerile locale și pentru a evita unele probleme viitoare care pot apărea, CALM propune atenției DVS o analiză juridică a cadrului legal 
la acest subiect cu recomandări de acțiune.
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA Nota informativă privind suspendarea sau degrevarea alesului local pe perioada companiei electorale