Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize și Note informative CALM | NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova

vezi mai mult

 
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014”
12.01.2017     
 
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448)
09.01.2017     
 
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE NIVELUL I ȘI II DE A-ȘI REDUCE VENITURILE ESTE ABUZIVĂ ȘI NECONSITITUȚIONALĂ
01.11.2016     
 
Avizul CALM la proiecte de acte normative elaborate in scopul punerii in aplicare a Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
11.06.2016     
 

NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova

      
31.03.2015    

În prezent există multiple adresări a reprezentanților colectivităților locale privind circulara Ministerului Educației privind concedierea colectivă a directorilor instituțiilor de învățământ și organizarea ulterioară în masă a concursurilor pentru ocuparea posturilor respective, ceea ce este o situație ieșită din comun deoarece procesul ar urma să decurgă prin mecanisme tranzitorii echilibrate și previzibile. Mai mult ca atât, situația actuală pune în dificultate APL, generând incertitudine și confuzii legate de aplicarea corectă a legislației din domeniul muncii și lipsei de corelare corespunzătoare între actele Ministerului Educației și cele ce reglementează activitatea/statutul APL. De aceea, mai jos puteți găsi constatările și recomandările CALM la subiectul în cauză.

CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova