Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM | NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova

vezi mai mult

ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018
30.01.2018     
 
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
30.01.2018     
 
Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor
01.12.2017     
 
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice
27.11.2017     
 
ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”!
14.11.2017     
 

NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova

      
31.03.2015    

În prezent există multiple adresări a reprezentanților colectivităților locale privind circulara Ministerului Educației privind concedierea colectivă a directorilor instituțiilor de învățământ și organizarea ulterioară în masă a concursurilor pentru ocuparea posturilor respective, ceea ce este o situație ieșită din comun deoarece procesul ar urma să decurgă prin mecanisme tranzitorii echilibrate și previzibile. Mai mult ca atât, situația actuală pune în dificultate APL, generând incertitudine și confuzii legate de aplicarea corectă a legislației din domeniul muncii și lipsei de corelare corespunzătoare între actele Ministerului Educației și cele ce reglementează activitatea/statutul APL. De aceea, mai jos puteți găsi constatările și recomandările CALM la subiectul în cauză.

CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova