Prima pagină   |  SERVICIUL PRESĂ   |  Noutăți | Valentina CASIAN, Edil de Străşeni: “APRECIEREA VINE DUPĂ FAPTE CONCRETE”

vezi mai mult

Apel de proiecte: FGM – ediția Revitalizare Urbană 2018
09.02.2018      www.centruinfo.org   
 
(INTERVIU) Valentina Casian, primarul orașului Strășeni: „Nu a fost un vis al meu să devin administrator al localității, dar a fost o necesitate la acel moment”
07.02.2018      provincial.md   
 
Igor Munteanu: Autoritățile locale sunt a 2-a după biserică cea mai respectată instituție, în percepția cetățenilor
02.02.2018      provincial.md   
 
O localitate din raionul Căușeni trece la energie eoliană
31.01.2018      provincial.md   
 
CCM a examinat constituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Sesizarea nr. 154g/2017)
31.01.2018      constcourt.md   
 

Valentina CASIAN, Edil de Străşeni: “APRECIEREA VINE DUPĂ FAPTE CONCRETE”

      

Aflată la al doilea mandat şi sătulă de culorile si interesele obscure ale diferitor partide, Valentina Casian, actualul edil de Străşeni, a decis să candideze independent, ghidându-se după o ideie principală, că societatea votează omul, nu partidul. Astfel, dumneaei a câștigat fără drept de apel alegerile locale din 2015 în Strășeni, acumulând nu mai puțin de 73 % din electorat, câștigând în acest fel încrederea alegătorilor pentru al doilea mandat consecutiv. Puternică şi foarte ambiţioasă, Valentina Casian, primarul municipiului Străşeni, ca și alte femei-lidere din Republica Moldova, a reușit să demonstreze că o femeie puternică nu stă în spatele unui bărbat, iar cuvintele pot fi valorifi cate doar prin fapte. De când se află la cârma orașului natal a reușit să schimbe perspectivele și să miște lucrurile în bine. Roadele muncii sale se datorează în primul rând luptei înverşunate cu corupţia, dar şi schimbarea generală a mentalităţii, atât a societăţii civile, cât şi a funcţionarilor publici. Doar în 5 ani de zile, a reuşit să implementeze în municipiul Străşeni proiecte în valoare de peste 50 mln. Euro.

Astfel, cu un şomaj în creştere şi o migraţie tot mai mare a cetăţenilor, în scopul dezvoltării economice a localității au fost create două parcuri industriale, subzonele nr.4 a ZEL, care numără în prezent 13 rezidenți cu investiții atrase în valoare de peste 2 milioane euro, și subzona nr.5, unde activează Compania ”La Triveneta Cavi Development” - Fabrica de cablaje, în care au fost investite 24 milioane euro. Obiectivul principal al Primăriei Municipiului Strășeni este dezvoltarea economică a localității, crearea locurilor de muncă, oportunitate pentru cei plecaţi peste hotare de a reveni la baştină.

Totodată, cu înfi inţarea Parcurilor Industriale a apărut şi necesitatea pregătirii cadrelor, astfel s-a decis crearea Colegiului de Inginerie cu suportul Guvernului Germaniei şi al Republicii Moldova, după modelul de înstruire duală, unde viitorii studenţi din intreaga republică, nu doar din oraşul Străşeni, vor putea în același timp nu doar să învețe, dar şi să pună în aplicare cunoștințele, primind un salariu atractiv.

De menţionat că primăria municipiului Străşeni, în frunte cu doamna Valentina Casian, a pus accentual mai întâi de toate pe implicarea nemijlocită a străşenenilor, în implementarea tuturor proiectelor din oraş. Cele mai reu- şite exemple sunt construcţia străzilor Ion Iachir, Mitropolitul Varlaam, Cupcea, Unirii, M. Frunză, Polihronie Sârcu şi mulţi alţi kilometri de asfalt turnat acolo unde este iniţiativă. Un alt obiectiv primordial al primăriei a fost revitalizarea sistemului de apeduct: din 2011 până în prezent au fost construite integral 20 km de aducţiune, în regiunea Fundătură şi satul Făgureni, fi ind in gestiunea primăriei Străşeni. Totodată, Municipiul Străşeni face parte din cele 25 de localităţi selectate pentru fi nanţare din partea Swiss Cooperation în Moldova prin intermediul PNUD- Migraţie şi dezvoltare locală. Astfel, în urma unui sondaj online, iluminatul stradal a fost ales fi ind una dintre problemele primordiale ale oraşului. Cu o mobilizare generală a straşenenilor, atât celor de pe loc, cât şi cei de peste hotarele ţării, a tuturor instituţiilor din localitate, au fost colectaţi suplimentar bani celor alocaţi de către proiect, urmând ca 7,5 km din străzile oraşului să fi e iluminate. De menţionat că din 2011, când erau iluminate doar 10 procente din străzi, astăzi, dupa 5 ani, oraşul e iluminat in proporţie de 40 la sută.

Într-o localitate cu o istorie de peste 500 ani, obiceiurile şi tradiţiile dăinuie şi în zilele noastre.Deja câtiva ani consecutiv, de Hramul oraşului, la 27 martie, numeroase ansambluri artistice din oraş, raion, dar şi de peste hotarele tăţii, participă la un festival al “Tradiţiilor de nuntă”, unde muzica şi voia bună răsună în întreg ora- şul Străşeni. Mai recent, în cooperare cu artista poporului Maria Stoianov, primăria oraşului Străşeni a pus pe roate un proiect întitulat “Sufl et de Artist”, menit să ajute oamenii din cultură afl aţi în vârstă înaintată. Asfel, deja de 2 ani, în prima duminică a lunii iunie, în municipiul Stră- şeni răsună buciumul “Haiducilor”, şi cântecele unor formaţii artistice din întreagă republică, dar şi de peste Prut. Un lucru foarte important pentru municipiul Străşeni sunt înfrăţirile cu alte localităţii din Europa, afl ate în fl oarea prosperării, capabile să transmită exemple pozitive de dezvoltare, dar şi o experienţă foarte preţioasă pentru localitatea care din 2011 a mai primit o şansă la un trai normal, cu reale perspective de dezvoltare europeană - STRĂŞENI.

***

“ORAȘUL STRĂȘENI, RĂDĂCINĂ VIE PENTRU BĂȘTINAȘI! Localităţile de baştină sunt pentru fi ecare dintre noi locurile sfi nte pe care trebuie să le dezvoltăm, să le renovăm spre binele nostru, al tuturor. În acest sens, străşenenii au generat, în ultimul timp, nevoia de schimbare şi evoluţie, iar educaţia noastră, dragostea faţă de această comunitate, dorinţa de a lăsa în urmă doar lucruri frumoase, sunt elemente ce ne obligă să acordăm întreaga energie unui singur ideal – de a transmite tinerii generaţii o localitate prosperă, întru dăinuirea noastră.” (Valentina Casian)

Consemnare: Ilie FRUNZĂ