Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 202/MAI/2018)

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018).
14.12.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 202/MAI/2018)

      
14.12.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 202/MAI/2018) autor – Ministerul Afacerilor Interne. 

În nota informativă se menționează că la 25.10.2018, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.219 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri și Legea nr.220 pentru modificarea unor acte legislative. Potrivit acestor acte, Trupele de Carabinieri se reorganizează în Inspectoratul General de Carabinieri, care va reprezenta autoritatea specializată a statului cu statut militar avînd misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, protecţie a obiectivelor de importanţă deosebită, prevenire şi combatere a terorismului, asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu şi de război. Astfel, prezentul proiect are ca scop uniformizarea cadrului legal în vigoare, în partea ce reglementează activitatea carabinierilor în contextul actelor normative prenotate.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md

Fișier:

Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 202/MAI/2018)