Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (număr unic 19/ARFC/2020)
21.01.2020     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
14.12.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice

      
20.11.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării de a veni cu un aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice.

În nota informativă se menționează că prezentul proiect este elaborat în scopul reglementării normative a  serviciilor prestate de bibliotecile publice  prevăzute de art. 20 şi 21 din Legea 160/2017 cu privire la biblioteci. Proiectul reglementează şi stabileşte modul de prestare a serviciilor de bibliotecă, lista serviciilor de bibliotecă de bază, lista şi condiţiile generale de prestare a serviciilor de bibliotecă contra plată, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi ale bibliotecii în procesul de prestare a serviciilor de bibliotecă, precum şi modalităţile de soluţionare a divergenţelor apărute în cadrul prestării serviciilor de bibliotecă.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos. Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md

Fișiere:

Proiectul Regulamentului

Nota informativă