Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018)

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018)
29.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31
26.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea listei zonelor comunitare, identificate ca zone protejate, libere de organismele dăunătoare specificate
19.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018)

      
30.10.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018).

Potrivit autorilor, temei pentru elaborarea și promovarea proiectului servesc prevederile Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior. Astfel, art. 3 și art. 15 aliniatul (3), din legea prenotată stipulează că Guvernul creează și administrează resursă informaţională de stat în domeniul comerțului, ceea ce presupune asigurarea printre altele și posibilitatea depunerii notificării privind inițierea activității de comerț on-line prin intermediul unui ghișeu unic. Lipsa resursei informaționale și a ghișeului unic în domeniul comerțului împiedică aplicarea completă a prevederilor de procedură privind depunerea notificării stabilite în Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos. Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md

Fișier:

Proiectul HG