Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
05.05.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
21.04.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative
20.04.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016

      
27.04.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016.

În nota informativă se menționează că Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016” este elaborat în scopul reglementării unor situații care apar în procesul de desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale. 

Potrivit autorilor, în scopul reglementărilor situațiilor care au apărut dar nu sunt stipulate în Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice este  necesar de menționat despre modalitatea prelungirii termenului de depunere a dosarelor în cazul cînd nu au fost depuse dosare în termenul stabilit sau a depus dosarul doar un singur candidat.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Proiectul HG

Nota informativă