Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
05.05.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016
27.04.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
21.04.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive

      
13.04.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive 

În nota informativă se menționează că Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive este elaborat întru implementarea cerințelor Legii Nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre.

Regulamentul propus stabilește modul deținere a acestuia, accesul, înregistrarea și furnizarea informației privind actele permisive emise în Republica Moldova, securitatea și integritatea informației din Registru, procedura de înregistrare a actelor permisive, modificarea și radierea informației din Registru Actelor Permisive.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.