Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind proiectul de hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2019
24.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (număr unic 155/MSMPS/2018)
23.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice
20.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018)
30.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018)
29.10.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive

      
13.04.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive 

În nota informativă se menționează că Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive este elaborat întru implementarea cerințelor Legii Nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre.

Regulamentul propus stabilește modul deținere a acestuia, accesul, înregistrarea și furnizarea informației privind actele permisive emise în Republica Moldova, securitatea și integritatea informației din Registru, procedura de înregistrare a actelor permisive, modificarea și radierea informației din Registru Actelor Permisive.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.