Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general"
30.12.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare
10.08.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice
20.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018
20.07.2017     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice

      
30.07.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice.

În nota informativă se menționează că proiectul Regulamentului cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții publice este elaborat în temeiul art. 12 alin. (6) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015, în vederea executării indicațiilor Guvernului cu privire la înaintarea propunerilor de completare a actelor normative pentru ameliorarea deficiențelor ce țin de alimentația publică, inclusiv a copiilor din școli și grădinițe, precum și pentru realizarea acțiunii nr. 7 din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1332 din  14 decembrie 2016.

Potrivit autorilor, obiectivul Regulamentului cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții public este crearea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea eficientă şi optimă a mijloacelor financiare, promovând concurența, transparența, calitatea și sustenabilitatea în procesul de achiziție publică.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fisiere:

Proiectul HG

Nota informativă