Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice
20.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Listei deșeurilor
12.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase
10.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal)
10.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare"
06.07.2017     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021

      
10.07.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Justiției de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021.

În nota informativă se menționează că Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021 (în continuare „PNADO") este al treilea document de politici publice care are ca scop asigurarea respectării şi promovării drepturilor omului în Republica Moldova. La baza elaborării PNADO au stat recomandările formulate şi acceptate de Republica Moldova urmare celui de-al Ii-lea ciclu al Evaluării Periodice Universale din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din octombrie 2016, precum şi recomandările formulate de alte mecanisme internaţionale de J monitorizare a drepturilor omului. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Proiectul Hotărîrii Parlamentului 

Nota informativă 

Partea tabelară

Partea narativă