Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general"
30.12.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare
10.08.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice
20.07.2017     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități

      
20.05.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități.

În nota informativă se menționează că Codul practic în construcții CP C.01.02-2017 „Сlădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități” este elaborat în dezvoltarea prevederilor normativului în construcții NCM 01.06-2014 (МСН 23-01-2014) „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi”.

Codul practic în construcții CP C.01.02-2017 include prevederi de realizare ale cerinţelor referitoare la includerea persoanelor cu dizabilități în societate, crearea pentru ei posibilități egale în accesibilitatea la mediul de activitate vitală, cu acces liber la obiecte de construcţie cu asigurarea securității lor în exploatare.

Prezentul Cod practic conține prevederi de bază, care trebuie folosite drept temei la elaborarea altor documente normative pentru persoane cu dizabilități.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM. 

Fișier:

Proiectul Codului Practic