Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova
22.06.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
19.06.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi
19.06.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”
06.06.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotăririi de Guvernul cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996
06.06.2017     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului

      
12.05.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.

În nota informativă se menționează că necesitatea înaintării prezentului proiect de lege derivă din aprobarea modificării  Legii nr. 248 din 03.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Astfel, după întrarea în vigoare a Legii nr. 248 pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, orașele Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni și Ungheni au statut de municipii.

Prin urmare, potrivit autorilor, municipiile susmenționate nu se încadrează în norma reglementată în anexa la Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului prin care sunt stabiliți coeficienți la calcularea tarifelor pentru prețul normativ al pămîntului. Din momentul obținerii statutului de municipii, coeficientul de calcul al prețului normativ la pămînt în aceste localități nu poate fi egal cu coeficientul stabilit pentru localitățile care au statut de oraș, dar nu pot fi egalate nici cu municipiul Chișinău, Bălți, Benderi și Tiraspol.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

 

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM. 

Proiectul legii și nota informativă