Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general"
30.12.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare
10.08.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice
20.07.2017     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului

      
27.02.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Afacerilor Interne de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului.

În nota informativă se menționează că luând în considerație fluxul mare de schimb al membrilor Comisiei Naţionale Antidrog din funcţiile publice deţinute, apare necesitatea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 481 din 04 iulie 2011 „Cu privire la crearea Comisiei Naționale Antidrog”, deaceea se propune radierea numelui și prenumelui membrilor comisiei cu indicarea doar a funcțiilor deținute, fapt care va exclude emiterea altei hotărâri de Guvern.

 Potrivit autorilor, acest proiect are ca scop:

- definirea obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor necesare de întreprins, stabilirea de responsabilităţi clare pentru toţi actorii implicaţi în activităţile de prevenire şi reprimare a consumului şi/sau traficului ilicit de droguri;

- stoparea creşterii/reducerea consumului de droguri legale şi ilegale în societate, în special printre minori şi contribuirea la stoparea creşterii/diminuarea consumului de droguri ilegale injectabile;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru consumatorii de orice tip de droguri, a familiilor lor şi altor persoane apropiate prin asigurarea disponibilităţii unui spectru larg de servicii calitative de reducere a riscurilor, de tratament şi de reabilitare;

- înăsprirea regulilor de prescripţie şi eliberare a drogurilor legale în special pentru minori prin aplicarea eficientă a legii şi utilizarea altor instrumente instituţionale;

- eradicarea fenomenului de cultivare domestică a plantelor pentru producerea de droguri şi contracararea traficului de droguri care se introduc sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova;

- crearea unui sistem eficient de coordonare a implementării, atât la nivel orizontal, cât şi vertical, a măsurilor şi intervenţiilor politicii antidrog, definite în cadrul Strategiei şi Planului de acţiuni. Definirea clară şi delimitarea responsabilităţilor şi competenţelor tuturor instituţiilor-cheie, inclusiv ale organizaţiilor neguvernamentale implicate în elaborarea şi aplicarea politicii antidrog la toate nivelurile;

- pregătirea şi implementarea de către ministerele relevante a cursurilor de instruire în domeniile de competenţă pe subiecte legate de droguri, pentru consolidarea capacităţilor funcţionarilor, inclusiv cu participarea organizaţiilor neguvernamentale.

- pregătirea şi implementarea, în cadrul unei cooperări vaste interdisciplinare şi intersectoriale, a unui model flexibil de informare, educare şi comunicare cu publicul şi cu segmentele lui speciale, stabilirea competenţelor entităţilor implicate, astfel încât publicul să recepţioneze informaţie obiectivă, corectă şi echilibrată cu privire la traficul, consumul de droguri, efectele lor şi măsurile de prevenire întreprinse;

- aducerea tuturor actelor normative în concordanță cu Legea nr. 382 din 06 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor pentru excluderea divergențelor.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM. 

Fișiere:

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului 

Nota informativă

Planul naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2017-2018