vezi mai mult

Aprovizionarea cu apă și canalizare în Regiunea NORD – soluții pentru viitor!
27.06.2014      primariaedinet.md   
 
Secretarul de Stat a Carolinei de Nord a discutat cu autoritățile locale din Moldova
20.06.2014     
 
Comunicat informativ privind ședința de consultare cu genericul „Consolidarea Capacităților APL în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: aspecte de Gender și grupuri social vulnerabile”
16.04.2014     
 
Comunicat informativ privind conferința ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova"
21.03.2014     
 
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în domeniul AAC
26.02.2014     
 

APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE: PROVOCARE PENTRU APL, PRIORITATE PENTRU CALM!

      
17.09.2014    

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de reducere a sărăciei și atingerea obiectivelor mondiale este (in)existența unui serviciu de aprovizionare cu apă și canalizare calitativ și adecvat standardelor de mediu mondiale. Accesul la apă potabilă sigură și la instalații adecvate de sanitație este departe de a devenită o realitate pentru mulți oameni din comunitățile rurale din Republica Moldova, de aceea nu este de mirare că problema aprovizionării cu apă și canalizare este pe agenda multor instituții de dezvoltare. Aceste proiecte, care au un caracter sporadic și inconsecvent, inclusiv din punct de vedere al finanțării, precum și problematica gestionării inadecvate a întregului sistem, nu asigură durabilitatea necesară pentru a crea servicii de calitate în Moldova. 

În acest context, din luna septembrie 2012, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a demarat implementarea proiectului „Consolidarea Autorităților Locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare”, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Scopul acestui proiect a fost unul de consolidare a capacităților APL în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare de apă și canalizare din Republica Moldova, deoarece Administrația Publică Locală este cel mai aproape de nevoile cetățenilor, respectiv au o răspundere directă pentru existenţa şi calitatea serviciului. Astfel, fiind organizația cea mai reprezentativă, CALM și-a propus o abordare complexă a subiectului și s-a concentrat pe 6 direcții de activitate:

  1. Îmbunătățirea managementului economico-financiar al serviciului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare – În cadrul acestei direcții de activitate, experții CALM au realizat o diagnosticare profundă a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare și au elaborat un set consistent de propuneri de modificare a legislației, în baza problemelor depistate. Totodată, au fost identificate soluții pertinente pentru redresarea domeniului atât pentru APL, cât și pentru APC.
  2. Examinarea domeniului Aprovizionării cu Apă și Canalizare din perspectiva Descentralizării – Direcţia dată a urmărit o analiză a sistemului de gestiune a serviciilor de AAC din perspectiva păstrării și promovării autonomiei și democrației locale.
  3. Investigarea aspectului de proprietate a rețelelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare – un aspect care este extrem de important și confuz în prezent. În acest sens, au fost studiate elementele din care este constituită o rețea de aprovizionare cu apă, cui îi aparține, care sunt drepturile și obligațiile deținătorilor etc. La finalul etapei de documentare și investigare, experții CALM și-au expus viziunea asupra statutului juridic al sistemului de aprovizionare cu apă, problemelor actuale, dar au propus și căile de soluționare a deficiențelor identificare, din perspectiva principiilor autonomiei locale și descentralizării.
  4. Investigarea posibilității de cooperare intercomunitară în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare – dat fiind faptul că noua realitate europeană presupune eficientizarea costurilor și regionalizarea serviciilor, cooperarea intercomunitară pare să fie unica soluție viabilă pentru pregătirea Autorităților Publice Locale pentru noile modele de finanțare și organizare a serviciilor publice. CALM a investigat aspectul practic al problematicii în vederea stabilirii criteriilor creării unui serviciu bazat pe principiul cooperării, care ar întruni mai multe comunități și ar permite eficientizarea economică și financiară.  
  5. Consolidarea abordării incluzive în domeniul aprovizionării cu Apă și Canalizare din perspectiva grupurilor social vulnerabile și egalității de gen – Acest aspect a vizat stabilirea problemelor cu care se confruntă APL în procesul de asigurare cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru grupurile social vulnerabile, dar şi identificarea soluţiilor privind sporirea accesibilităţii la acest tip de servicii.
  6. Consolidarea Instituțională a Congresului Autorităților Locale din Moldova – Acest aspect a permis dezvoltarea unui șir de instrumente de lucru utile menite să sporească capacitățile administrativ-financiare, de diseminare și planificare strategică CALM, astfel asigurând durabilitatea rezultatelor nu doar în cadrul proiectului curent, dar și în perspectiva unor activități ulterioare. 

Momentan, legislația și expertiza din domeniu se concentrează mai mult pe centralizarea serviciului și tratează problemele din perspectiva operatorului și APC, de multe ori fără a ține cont de specificul din teritoriu. Tocmai de aceea, intervenția CALM, care promovează constant interesele APL și politicile de descentralizare oferă acel unghi de vedere de care este nevoie pentru eficientizarea serviciului. E un demers foarte important, în situația în care cadrul legal cu privire la competențele Autorităților Publice Locale creează mai multă confuzie decât claritate în activitatea edililor locali care răspund direct în fața cetățeanului pentru existența sau calitatea serviciului prestat. Respectiv, CALM și-a propus, prin intermediul expertizei pe care o deține, să faciliteze și intermedieze un dialog constructiv între APL și factorii decizionali din cadrul APC, printre care Cancelaria de Stat, reprezentanții ministerelor de resort, Parlamentul Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare.

CALM: MISIUNE DE DOCUMENTARE, SOLUȚII DE REFORMARE

Proiectul implementat de CALM oferă o perspectivă de jos în sus asupra întregului sistem de gestiune a serviciului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, prin prisma viziunii autorităților publice locale și problemelor cu care acestea se confruntă zilnic. În acest sens, la toate etapele proiectului, s-a ținut cont de opiniile reprezentanților autorităților publice locale din Moldova, începând cu colectarea problematicii prin consultări directe și indirecte până la aprobarea soluțiilor identificate şi formularea unei opinii consolidate.

Astfel, CALM a realizat peste 20 de vizite de studiu în teritoriu unde experții CALM au avut posibilitatea să colecteze informația de la fața locului direct de la reprezentanții APL, specialiștii din domeniul AAC, reprezentanții operatorilor și reprezentanții grupurilor social vulnerabile. Aceste vizite de studiu au avut un caracter regional și au vizat atât comunitățile rurale, cât și orașele. De asemenea, au fost organizate un șir de mese rotunde regionale la Bălți, Edineț, Cimișlia, Căușeni, Cahul și Chișinău, în cadrul cărora a fost consultată opinia primarilor și a operatorilor serviciilor de AAC cu privire la rezultatele analizei datelor colectate și concluziilor experților.