Prima pagină   |  Proiecte   |  Consolidarea capacităților APL din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare - Proiect USAID   |  Evenimente în cadrul proiectului | Comunicat informativ privind conferința ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova"

vezi mai mult

APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE: PROVOCARE PENTRU APL, PRIORITATE PENTRU CALM!
17.09.2014     
 
Aprovizionarea cu apă și canalizare în Regiunea NORD – soluții pentru viitor!
27.06.2014      primariaedinet.md   
 
Secretarul de Stat a Carolinei de Nord a discutat cu autoritățile locale din Moldova
20.06.2014     
 
Comunicat informativ privind ședința de consultare cu genericul „Consolidarea Capacităților APL în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: aspecte de Gender și grupuri social vulnerabile”
16.04.2014     
 
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în domeniul AAC
26.02.2014     
 

Comunicat informativ privind conferința ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova"

      
21.03.2014    

La data de 20 martie 2014, la Chișinău a avut loc Conferința Naționale ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova”. Evenimentul face parte din activitățile dedicate Zilei Mondiale a Apei, marcată anual de către comunitatea internațională la 22 martie. Conferinţa, a fost organizată de Ministerul Mediului în comun cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova și urmăreşte scopul de a spori gradul de conştientizare a populaţiei privind dreptul omului la apă potabilă sigură ca un drept fundamental şi de a promova soluţii privind managementul durabil al apei pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi susţinerea dezvoltării economice a ţării.

Lucrările ședinței Conferinței Naționale ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova” au fost moderate de către Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru și doamna Tatiana Badan – Președinte CALM, Primar de Selemet.

În cadrul Conferinței Naționale s-au remarcat cu luări de cuvînt, dl Viorel Furdui – Director Executiv CALM, doamna Natalia Lipca, Manager de proiect  în cadrul proiectului „Consolidarea Capacităților APL în domeniul gestionării serviciului de aprovizionare cu apa și canalizare”, care a adus în atenție raportul ”Activitatea CALM în domeniul aprovizionării cu apă în RM”; Constantin Mihailescu, expert în domeniul Apei și Salubrității cu ”Proiectele de aprovizionare cu apă și protecția mediului, susținute de ADA în Moldova”; Jonathan Hecke, coordonator de proiect ApaSan, susținut de Agenția Elvețiană de Cooperare și Dezvoltare în RM, care a evidențiat prerogativele în ”Apa și sanitația în zona rurală – o perspectivă elvețiană după 10 ani de conlucrare”; Peter Tomasek, responsabil pe țară SlovakAID în Moldova a prezentat prioritățile percepute de SlovakAid în sectorul de apă în Moldova. Scott Johnson, director, a prezentat Programul LGSP USAID, fiind urmat de Sergiu Pleșca, consultant GIZ, care a prezentat proiectele”Alimentarea cu apă și sanitație”. Tot în această componență a fost lansat și Concursul Național ”Filmul și Apa”, explicat de directorul SEAM Daniela Bordean.

Analiza stării actuale a sectorului de aprovizionare cu apă şi de canalizare făcută de participanții la Conferință, a constatat că starea sectorului este caracterizată prin: accesul limitat al populaţiei la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare; decalajul semnificativ dintre localităţile urbane şi rurale privind accesul la sistemele de apă şi de canalizare; diminuarea ponderii staţiilor de canalizare în raport cu sistemele de alimentare cu apă.

Conferința Națională a finalizat cu întrunirea în sesiune sub genericul”Administrația Publică Locală – realizări și provocări”, unde Primarii si-au expus păsul în ceea ce privește problemele de protejare și gestionare eficientă a surselor de apă, vitale pentru generațiile prezente și pentru cele viitoare. Nicolae Tudoreanu, Primar al satului Feștelița, raionul Ștefan Vodă, a ținut să clarifice un moment important: În regiune, Republica Moldova se plasează la un nivel de mijloc, resursele da apă dulce fiind estimate ca suficiente. În perspectiva anului 2050, țara noastră nu intră sub incidența riscului de epuizare a resurselor de apă. Dar aceasta nu ne oferă dreptul de a fi risipitori, fiind în căutarea experiențelor înaintate în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație”.