Prima pagină   |  Proiecte   |  Consolidarea capacităților APL din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare - Proiect USAID   |  Produse | Strategia de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie a Republicii Moldova pentru anii 2014 - 2027

vezi mai mult

Ghid practic și legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu apă şi canalizare
28.07.2014     
 
 
Avizul CALM la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane şi rurale
28.07.2014     
 
LEGEA Nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
28.07.2014     
 
Avizul CALM la proiectul legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare
28.07.2014     
 

Strategia de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie a Republicii Moldova pentru anii 2014 - 2027

      
28.07.2014