Prima pagină   |  DIRECȚII DE ACTIVITATE   |  Apă și canalizare

Apă și canalizare

Aprovizionarea cu apă și canalizare în Regiunea SUD – soluții pentru viitor!
Vineri, 11 iulie 2014 la Văleni – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul s-a desfășurat ședința consultativă cu genericul „Consolidarea Capacităţilor APL în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare: aspecte de Gender şi Grupuri Social vulnerabile şi Economico-financiare”. Evenimentul a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale de nivelul I și II, reprezentanți ai operatorului de apă.
14.07.2014     
Ghid practic și legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu apă şi canalizare
Ghid practic și legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu apă şi...
14.07.2014     
     
Aprovizionarea cu apă și canalizare în Regiunea NORD – soluții pentru viitor!
Vineri, 27 iunie 2014 la Edineț – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Primăria Edineț și Consiliul Raional Edineț au desfășurat ședința consultativă cu genericul „Consolidarea Capacităţilor APL în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare: aspecte de Gender şi Grupuri Social vulnerabile şi Economico-financiare”. Evenimentul a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale de nivelul I și II, reprezentanți ai operatorului de apă.Evenimentul a avaut ca scop prezentarea principalelor constatări, concluzii şi recomandări identificate ca
27.06.2014      primariaedinet.md   
Secretarul de Stat a Carolinei de Nord a discutat cu autoritățile locale din Moldova
La 19 iunie 2014 a avut loc întrevederea membrilor Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu Secretarul de Stat a Carolinei de Nord D-na Elaine Marshall. La evenimentul organizat de către CALM în parteneriat cu Ambasada SUA au participat circa 50 primari care au avut discuții deschise cu Secretarul de Stat a Carolinei de Nord cu privire la sistemul și modul de funcționare a autorităților publice locale din ambele țări, la provocările și oportunitățile de colaborare a APL cu puterea centrală, precum și promovarea consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și Statul Carolina de Nord.
20.06.2014     
     
Comunicat informativ privind ședința de consultare cu genericul „Consolidarea Capacităților APL în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: aspecte de Gender și grupuri social vulnerabile”
Miercuri, 16 aprilie, în cadrul sediului Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) s-a desfășurat ședința de consultare cu genericul „Consolidarea Capacităților APL în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: aspecte de Gender și grupuri social vulnerabile”.
16.04.2014     
Comunicat informativ privind conferința ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova"
La data de 20 martie 2014, la Chișinău a avut loc Conferința Naționale ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova”. Evenimentul face parte din activitățile dedicate Zilei Mondiale a Apei, marcată anual de către comunitatea internațională la 22 martie. Conferinţa, a fost organizată de Ministerul Mediului în comun cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova și urmăreşte scopul de a spori gradul de conştientizare a populaţiei privind dreptul omului la apă potabilă sigură ca un drept fundamental şi de a promova soluţii privind managementul durabil al apei pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi susţinerea dezvoltării economice a ţării.
21.03.2014     
     
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în domeniul AAC
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în cadrul proiectului „Consolidarea Capacităților APL în domeniul gestionării serviciului de aprovizionare cu apa și canalizare”
26.02.2014     
Cine este stăpânul rețelelor de apă și canalizare?!
Vineri, 14 februarie 2014 – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă cu genericul „Dreptul de proprietatea in domeniul sistemului de aprovizionare cu apa: cadrul legal si problemele actuale ale APL”. La eveniment au fost prezenți în jur de 20 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale și reprezentanți ai operatorilor serviciului de aprovizionare și aprovizionare cu apă.
14.02.2014     
     
Cooperarea intercomunitară – cheia unei dezvoltări durabile pentru APL și cetățeni!
Joi, 28 noiembrie la Căușeni – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat  un eveniment regional de prezentare a studiului “Cooperarea intercomunitară și regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în Republica Moldova” – aceasta face parte din ciclul de consultări regionale care anterior au fost realizate la Chișinău și Edineț, cuprinzând astfel zonele de Nord, Centru și Sud ale republicii. La eveniment au fost prezenți în jur de 40 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale și ai
29.11.2013     
Mecanismul de cooperare intercomunitară – Noi oportunități pentru APL și cetățeni!
Vineri, 18 octombrie la Chișinău – Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a realizat în incinta Sălii de Conferințe „Saxophone” a avut loc prezentarea studiului “Cooperarea intercomunitară în vederea eficientizării serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă și de canalizare: posibilități, lacune, bariere legale actuale și propuneri de modificare a cadrului legislativ”. La eveniment au fost prezenți în jur de 50 de reprezentanți ai Autorităților Publice Centrale, Autorităților Publice Locale de nivelul I și II precum și reprezentanți a comunității donatorilor și partenerilor de dezvoltare.
21.10.2013     
     
“Cooperarea intercomunitară în vederea eficientizării serviciilor publice locale de aprovizionare cu Apă și Canalizare: modalități instituționale actuale și propuneri de modificare a cadrului legislativ”
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în cadrul proiectului de „consolidare a capacităților autorităților publice locale din Moldova în domeniul gestiunii serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare” cu suportul financiar al USAID organizează prezentarea studiului “Cooperarea intercomunitară în vederea eficientizării serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă și de canalizare: posibilități, lacune, bariere legale actuale și propuneri de modificare a cadrului legislativ”. Prezentarea va avea loc vineri, 18 octombrie 2013, începând cu orele 10.00, în incinta Sălii de conferință „Saxophone”, Jazz Hotel, situat în mun. Chișinău, strada Vlaicu Pârcălab, nr.72. La eveniment au fost invitați circa 50 de reprezentanți ai Autorităților Publice Centrale, Autorităților Publice Locale de nivelul I și II precum și reprezentanții comunității donatorilor și partenerilor de dezvoltare.
17.10.2013     
LA INIȚIATIVA CALM AU FOST DISCUTATE PROBLEMELE DE ORDIN ECONOMIC PRIVIND GESTIONAREA DOMENIULUI DE APROVIZIONARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN MOLDOVA
La data de 24 septembrie 2013 la inițiativa Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) cu suportul financiar a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și-a desfășurat lucrările masa rotundă cu genericul „Consultarea cu APL a deficiențelor de ordin economic privind gestionarea domeniului de aprovizionare cu apa si canalizare in Moldova”. La ședință au participat reprezentanți ai autorităților locale, directori și specialiști ai întreprinderelor și operatorilor Apa și Canalizare și experți în domeniu.
25.09.2013     
     
Povara modernizării satului moldovenesc
Viaţa la ţară, între stagnare şi dezvoltare. La sfârşit de săptămână, cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu şi invitaţii săi.
27.07.2013      europalibera.org   
Cooperarea intercomunitară în vizorul CALM: discuții în teritoriu
Miercuri 17 iulie 2013, l-a Cimișlia, și Joi 18 iulie 2013 la Bălți la inițiativa CALM și-a desfășurat lucrările două mese rotunde cu genericul “Ajustarea cadrului legislativ în vigoare în vederea eficientizării mecanismului instituțional de cooperare intercomunitară în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, în special a celui de alimentare cu apă și de canalizare”.
23.07.2013     
     
Specialiști din cadrul ADR Centru împreună cu directorul au efectuat o vizită de monitorizare la Mănoilești în cadrul proiectului „12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi”
Specialiști din cadrul ADR Centru împreună cu directorul au efectuat o vizită de monitorizare în cadrul proiectului „12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi”. În cadrul vizitei a fost vizitat obiectul „Apeduct de grup pentru alimentarea cu apă a 12 localități, r-nul Ungheni”, aflat la prima etapă de lucru.
12.06.2013      adrcentru.md   
Vizite de monitorizare în cadrul a patru proiecte de dezvoltare regională
Recent, șeful Direcției generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Valerian Bânzaru, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, șeful Secției management proiecte a ADR Nord, Constantin Bândiu, au monitorizat, la fața locului, patru proiecte de dezvoltare regională, implementate de ADR Nord.
11.06.2013      adrnord.md   
     
Vizită de monitorizare a lucrărilor din cadrul Proiectului Național de Aprovizionare cu Apă și Canalizare
La 6 iunie 2013 a avut loc vizita de monitorizare a lucrărilor din cadrul Proiectului Național de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, componenta rurală, în localitățile Zahorna (r.Șoldănești) și Sănătăuca (r.Florești). Proiectul este realizat de către Unitatea de Implementare a
09.06.2013      mediu.gov.md   
Politica tarifară și accesul gruprurilor vulnerabile la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare – subiecte discutate în cadrul primei ședințe a comisiei de specialitate a CALM!
“Accesul la servicii de alimentare cu apă și cu canalizare pentru grupurile vulnerabile și respectarea egalității de gen” – aceasta a fost tematica primei ședințe a Comisiei de specialitate din cadrul CALM pe probleme sociale, care și-a desfășurat lucrările miercuri, 29 mai 2013 în incinta sediului CALM.
31.05.2013     
     
Grupurile vulnerabile și accesul lor la serviciile de aprovizionare cu apă: în vizorul CALM!
Accesul grupurilor vulnerabile la servicii de alimentare cu apă și canalizare (AAC)” – aceasta a fost tematica mesei rotunde care și-a desfășurat lucrările miercuri, 17 aprilie 2013 în incinta sediului CALM.
23.04.2013     
     
1 2 »»