Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

NOTĂ informativă privind suspendarea sau degrevarea alesului local pe perioada companiei electorale
În legătură cu apariția mai multor probleme privind interpretarea procedurii corecte de suspendare a primarului în vederea participării la alegerile locale și pentru a evita unele probleme viitoare care pot apărea, CALM propune atenției DVS o analiză juridică a cadrului
10.04.2015     
NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova
În prezent există multiple adresări a reprezentanților colectivităților locale privind circulara Ministerului Educației privind concedierea colectivă a directorilor instituțiilor de învățământ și organizarea ulterioară în masă a concursurilor pentru ocuparea posturilor respective, ceea ce este o situație ieșită din comun
31.03.2015     
     
Aviz în privința proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 -XV din 28.10.2004 cuprivire la formarea bunurilor imobile
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU A VIZUALIZA AVIZUL în privința proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 -XV din 28.10.2004 cuprivire la formarea bunurilor imobile
23.03.2015     
Propuneri în contextul audierilor publice din 18 martie 2015 - modul de implementare a Legii nr.I40 din 14.06.2013 ”Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți"
CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA SAU DESCĂRCA Propunerile în contextul audierilor publice din 18 martie 2015 - modul de implementare a Legii nr.I40 din 14.06.2013 ”Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți"
23.03.2015     
     
Nota juridică privind unele aspecte ale implementării noului sistem de finanțe publice locale
După un an de pilotare, la 1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 267  din  01.11.2013 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice locale nr.397 din 16.10.2003.
04.02.2015     
Aviz la Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi funcţionarea organul local de specialitate în domeniul învățămîntului
1. Consideraţii generale În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit o solicitare din partea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi
04.02.2015     
     
Aviz Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea unor Hotărâri de Guvern în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
1. Consideraţii generale În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii
04.02.2015     
Aviz la Proiectul Hotarîrii de Guvern privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Cancelariei de stat a Republicii Moldova de a examina și de a veni cu un aviz cu privire la Proiectul Hotărârii de Guvern privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
04.02.2015     
     
Nota juridică privind încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului local (funcționarului public) la împlinirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
Încetarea raporturilor de serviciu la atingerea vîrstei de pensionare atît a funcționarilor publici, în general, cît și a secretarului consiliului local, în particular, a ridicat și ridică multe semne de întrebare, provocând și multiple situații de conflict la nivel local.
25.11.2014     
Nota juridică privind locul autorității executive locale (primar) în sistemul autorităților publice locale (problema ierarhiei autorităților publice locale)
În ultima perioadă în adresa CALM au parvenit mai multe sesizări și semnale privind unele cazuri de aplicare și interpretare extensivă și arbitrară din partea unor organe de control și autorități publice centrale a prevederilor legale referitoare la locul autorității executive locale, în special a primarului, în sistemul autorităților publice locale.
25.11.2014     
     
OPINIA CALM CU PRIVIRE LA PROIECTUL CODULUI EDUCAȚIEI!
Desi avizul CALM nu a fost solicitat printr-o scrisoare oficiala, CALM a examinat proiectul Codului Educatiei prin prisma respectării drepturilor autorităților locale şi a principiilor constituționale de organizare și funcționarea a administraţiei publice locale și a ajuns la concluziile expuse in textul de mai jos. Mentionam ca modificarile propuse vor imbunatati acest document extrem de important pentru Republica Moldova.
12.07.2014     
Aviz la proiectul de lege „Pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 – XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile”
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a aviza proiectul legii „Pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 – XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile”. CALM
29.05.2014     
     
Aviz privind proiectul legii pentru modificarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local înregistrat în Parlament cu nr. 467 din 20.11.2013
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a aviza proiectul legii pentru modificarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local înregistrat în Parlament cu nr. 467 din 20.11.2013.
07.03.2014     
Avizul CALM privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr. 17 din 24 ianuarie 2014
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova de a aviza proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 17 din 24 ianuarie 2014 .
03.03.2014     
     
Opinia CALM La proiectul legii pentru modificarea și completarea unor legi –nr. 1093 (Politica fiscală pentru anul 2014)
CALM a analizat prevederile proiectului în cauză prin prisma respectării drepturilor și intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a principiilor consituționale a autonomiei locale și descentralizării. Prezentul proiect de lege, cu referire la domeniul APL conține unele prevederi pozitive, ce se referă la Legea nr. 48 prin care se clarifică dreptul consiliilor locale de a aporba regulamentul privind stabilirea unor plăți suplimentare la salariile funcționarilor publici angajați în cadrul APL. Totodată, în textul proiectului dat de lege, precum și pe parcursul discutării lui (la care nu au fost invitați reprezentanții APL), constatăm mai multe prevederi/inițiative, care contravin grav principiilor constituționale ale autonomiei locale și descentralizării, generează indignarea autorităților locale și pot genera în viitor probleme sub aspectul compatibilității lor prevederilor constituționale.
13.12.2013     
Aviz la proiectul Hotărîrii de guvern cu privire la aprobarea Regulamentul-tip de înregistrare a vehiculelor cu tracțiune animală și condițiile de admitere a acestora la trafic
La 9 iulie 2013 în adresa secretariatul CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului agriculturii și industriei alimentare al Republicii Moldova de a veni cu un aviz în privința Proiectului înnoit al Hotărârii de guvern cu privire la aprobarea Regulamentul-tip de înregistrare a vehiculelor cu tracțiune animală și condițiile de admitere a acestora la trafic.
23.08.2013     
     
Avizul CALM la proiectul legii privind modificarea prevederilor art.24 al.(3) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională de a aviza proiectul legii privind modificarea prevederilor art.24 al.(3) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, înregistrat în parlament cu nr. 154 din 05.04.2013
03.07.2013     
Avizul CALM la proiectul de lege nr.122 din 18 martie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a aviza proiectul legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat în parlament cu nr. 122 la data de 18 martie 2013. Printre altele proiectul în cauză transferă competența de aprobarea tarifelor la apă și canalizare de la consiliile locale a orașelor și municipiilor către ANRE. Această inițiativă a provocat mai multe discuții și poziții diferite în rîndul reprezentaților APL.
27.05.2013     
     
Avizul CALM la Proiectul legii nr. 3149 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională din cadrul Parlamentului Republicii Moldova de a examina și de a veni cu un aviz în privința proiectului de lege nr. 3149 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29).
18.02.2013     
Avize CALM pina in 2011
Avizul CALM privind proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 1576 din 11.07.2011.Avizul CALM privind proiectul Strategiei de Descentralizare.Avizul CALM privind proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru siguranța rutieră.Avizul CALM privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deşeurilor.Avizul CALM privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea deşeurilor.Opinia CALM privind garanţiile sociale pentru primarii ale căror mandate au încetat.Avizul CALM privind Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea
21.12.2011     
     
«« 1 2 3 4 5 »»